Pogoji uporabe in pravila

Pogoji uporabe in pravila

Over.Net je spletno mesto, ki ponuja vsebine z visoko dodano vrednostjo za uporabnike, ki ga sestavlja pet tematskih portalov, ki se preko forumov združujejo v največjo slovensko interaktivno virtualno velemesto in spletno skupnost. Med njimi je največji in naj prepoznavnejši Med.Over.Net.

 

Sistem Over.Net tvorijo vsebinski in forumski del. Vsebinski del sestavlja statična kategorizirana vsebina s področij zdravja, sociale, starševstva in družbenih tem. Forumski del sestavljajo številni moderirani in nemoderirani forumi, na katerih se uporabniki pogovarjajo med seboj in s strokovnjakom – moderatorjem.

Sistem Over.Net je dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu, upravljavec pa si pridržuje pravico do omejitve dostopa zaradi tehničnih ali drugih razlogov.

Pravilnik in splošni pogoji

1. člen: Splošne določbe

Podatki, ki se pridobijo ob dostopu in prijavah v sistem Over.Net so namenjeni:

  • administraciji in vodenju baze registriranih uporabnikov,
  • komuniciranju in obveščanju uporabnika v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj,
  • predstavitvi novosti,
  • neosebni statistični obdelavi in analizi podatkov o obiskih (število uporabnikov, najbolj obiskane vsebine, trendi rasti, časovna obdobja…).

Podatki o uporabi omrežja so varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

2. člen: Pravila obnašanja uporabnikov

Na forumih sistema Over.Net ima vsak pravico izraziti  svoje mnenje, pri čemer ne sme:

  1. zasmehovati in žaliti drugih uporabnikov foruma,
  2. ščuvati k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti.
  3. Osebno mnenja izraža z argumentirano repliko in ne uporablja neprimernih izrazov.

3. člen: Ukrepi moderatorja/administratorja

Moderator/administrator skrbi za nemoteno komunikacijo in pomaga uporabnikom pri uporabi sistema. Po potrebi lahko moderator/administrator sporočila z neprimerno vsebino ali žaljivimi pripombami spremeni, zaklene in/ali skrije za branje, brez obrazložitve.

Moderator/administrator presoja o primernosti objavljenih vsebin. Pri tem se lahko posvetuje z uredništvom Over.Net-a.

Po lastni presoji si moderator/administrator in uredništvo pridržujejo pravico, da ob sumu zlorab sistema ali kršitvah pravil obnašanja, posameznemu uporabniku omejijo ali prekinejo dostop do strani.

4. člen: Pritožbe in komentarji uporabnikov

Vse pripombe na delovanje sistema, delo moderatorja/administratorja, glede vsebine tem in druga opažanja, lahko uporabniki sporočijo na telefonsko številko 01/520-50-50 vsak delavnik med 8. in 15. uro, na elektronski naslov [email protected] ali s klikom v forumu na povezavo »Prijavi objavo«. Uredništvo komentarje pregleda v najkrajšem možnem času, jih po potrebi odstrani v treh (3) delovnih dneh in po potrebi uporabniku poda povratne informacije.

5. člen: Uporaba omrežja

Registriran uporabnik se ob registraciji zaveže, da se strinja z določbami navedenimi na tej strani in v Splošnih pogojih. Neregistriran uporabnik pa se za spoštovanje navedenih pogojev strinja od oddaji sporočila na forumu. Uporabnik sam odgovarja za vsebino, ki jo napiše in za njo prevzema polno odškodninsko odgovornost, ter se zaveda možnosti pasivne legitimacije v primeru spora ali zahtev pristojnih organov.

Uporabnik je dolžan zaščititi uporabniško ime z ustrezno varnim geslom (priporočeno je vsaj šestmestno geslo s kombinacijo malih in velikih črk in številk) in ga varovati pred drugimi osebami.
Upravljavec lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena posamezniku, ki nakazuje na drugo osebo, zlorablja pravo blagovnih znamk, je obsceno, nesprejemljivo, krši druga pravila, zlonamerno posnema uveljavljene vzdevke drugih podob uporabnikov.

Uredništvo priporoča da vzdevek (avtor), ki ga redno uporabljate, registrirate in s tem preprečite, da ne bi prihajalo do zamenjav in drugih neprijetnosti. Uredništvo vas prosi, da pred odpiranjem nove teme uporabite iskalnik in da se pri pisanju komentarjev na objavljena sporočila držite teme.

Odkrito in prikrito oglaševanje (komunikacija v forumu z uradnim imenom podjetja ali imenom blagovne znamke, oglaševanje sloganov, objava povezav na druge spletne strani, vse prikrite oblike oglaševanja, kot npr. gverila marketing, prodaja in komercialne raziskave v forumih) podjetje Overnet zaračunava po veljavnem ceniku. Podjetje Overnet ima pravico ob vsakem ugotovljenem prikritem oglaševanju kot je opisano v prejšnjem stavku, podjetju ki se prikrito oglašuje, izstaviti račun, podjetje pa je dolžno zaračunano storitev plačati.

6. člen: Posebno opozorilo

Podatki objavljeni na spletnih straneh so namenjeni splošnemu informiranju in ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku ali drugem ustreznem strokovnjaku. Če menite, da potrebujete strokovno pomoč, se obrnite na osebnega zdravnika ali ustrezno ustanovo.
Prosimo, upoštevajte, da se objavljena vsebina in informacije lahko dnevno spreminjajo in postanejo zastarele. Za objavljene vsebine ne prevzemamo odgovornosti.

Sporočila na forumih so mnenje posameznika in ne nujno stališče uredništva in upravljavcev spletnih strani.Uredništvo ni v nobenem primeru odgovorno za vsebino sporočil in datotek, ki jih objavljajo uporabniki na forumu.

 

7. člen: Avtorske pravice

Omrežje Over.Net je v lasti podjetja Overnet d.o.o. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb, zato je vsakršno posredovanje informacij dovoljeno samo s pisno odobritvijo uredništva. Za kakršno koli uporabo vsebine s teh strani, se lahko obrnete na naš naslov ali nas pokličete.

Reproduciranje vsebine s strani je dovoljeno izključno s pisnim dovoljenjem uredništva.
Uredništvo Over.Net si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe, pri čemer ostaneta vir in identiteta pisca skriti.
Uredništvo si pridržuje pravico do uporabe in objave vsebin za lastne potrebe. Pri tem uredništvo Over.Net-a ne razkriva izvora in identitete pisca.

8. člen: Viri slikovnega materiala:

Slikovno gradivo je last spletnih strani http://www.pexels.com, http://sxc.hu
http://www.dreamstime.com, http://foto.zru.si, http://www.flickr.com/photos/gresakg, http://www.flickr.com/photos/lampelina in je bilo pridobljeno v skladu z njihovimi splošnimi pogoji ali posebnim dovoljenjem.

Za več informacij pokličite ali pišite:

Tel.: +386 1 520 50 50
E-pošta: [email protected]

Uredništvo Over.Net