Veste: Če ugrizne kača, poklicati nujno pomoč ali ne?

Ljudje na splošno vedo, katere so strupene avtohtone kače v Sloveniji, vendar jih (vsaj na fotografiji) slabo prepoznavajo.

Tako je pokazala raziskava, ki je bila izvedena na Zdravstveni fakulteti UL, nam je povedal doc. dr. Damjan Slabe, vodja Katedre za javno zdravje na omenjeni fakulteti. Dodaja, da sodeč po raziskavi, ljudje poznajo posamezne ukrepe prve pomoči v primeru ugriza strupene kače, vendar bi dve tretjini anketiranih naredilo tudi prevezo uda, kar pa ni ustrezno.

Ni nujno, da kača ob ugrizu izloči strup

“Ugrizu kače smo od zgodnje pomladi do pozne jeseni izpostavljeni pri izvajanju različnih aktivnosti v naravi. Kače so plašne živali, kadar pa človek kačo presneti, ga lahko ugrizne in pri tem izloči strup. Lahko pa ob ugrizu strupa sploh ne izloči, kar pomeni, da je šlo za tako imenovani ‘suhi ugriz’. Če kačo opazimo, se ji ne približujmo, je ne vznemirjamo oziroma se je ne dotikamo. Počakamo da se kača umakne ali pa se umaknemo mi,” pojasnjuje dr. Slabe.

Če smo ljubitelji narave in se odpravljamo na območje, kjer obstaja tveganje, da pridemo v stik s kačo, je pomembno, da se poučimo o kačah, ki živijo tam, in poznamo prvo pomoč v primeru ugriza.

doc. dr. Damjan Slabe

Dr. Slabe svetuje, da imamo v okoljih, kjer lahko pridemo v stik s kačo, s seboj ustrezno opremo, smo primerno obuti in oblečeni. “Priporoča se nošenje dolgih hlač, škornjev in debelih nogavic. Med hojo je treba opazovati pot in okolico, priporoča se tudi uporaba palice, ponoči pa svetilke, ki močno sveti. Poznati moramo mesta, kjer se kače lahko skrivajo – denimo v visoki travi, pod skalami – in to upoštevati, ko si izbiramo mesto za počitek ali raziskovanje narave.

Po ugrizu je ključna prva pomoč

Sogovornik pojasni, da lahko ugrizne tako strupena kot nestrupena kača. Poudarja, da je ustrezna prva pomoč ključnega pomena za nadaljnjo zdravstveno obravnavo in izid zdravljenja osebe, ki jo je ugriznila kača:

 • poskrbimo za svojo varnost pri reševanju in na varen način odženemo kačo,
 • pokličemo telefonsko številko 112,
 • zastrupljenec mora mirovati, zato ga pomirimo,
 • s poškodovanega uda odstranimo uro, zapestnice, prstane in drug morebiten nakit,
 • rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo s hladnimi obkladki,
 • ud udobno imobiliziramo,
 • prizadeti ud namestimo nižje od ravni srca,
 • do prihoda reševalcev poškodovanca nadziramo,
 • poskrbimo za varen prevoz v bolnišnico (ob zastrupitvi v gorah in na nedostopnem delu bodo tak prevoz zagotovili reševalci Gorske reševalne službe Slovenije

Klic nujne medicinske pomoči je nujen v vsakem primeru ugriza kače, saj vsaka oseba po ugrizu kače sodi v bolnišnico, da jo pregleda zdravnik.

“Oseba, ki je pripeljana v bolnišnico in nima znakov ali simptomov po ugrizu, se lahko odpusti v domačo oskrbo že po šest urah opazovanja, osebe, ki kažejo sistemske znake zastrupitve, pa ostanejo v bolnišnici na opazovanju vsaj 24 ur,” pove dr. Slabe. Razloži, da v primeru, ko ni prisotnih hujših kliničnih znakov, se zdravnik ne odloči za aplikacijo protiseruma. Kadar so po ugrizu strupene kače prisotni lokalni in sistemski znaki zastrupitve ter ugotovljene spremembe v krvi pacienta, pa se zdravnik lahko odloči za aplikacijo protiseruma.

Protistrup je polivalenten in primeren za vse avtohtone strupene kače v Sloveniji, za njegovo uporabo tako ni nujno, da je pacient prepoznal kačo, kar je pomembna prednost.

doc. dr. Damjan Slabe

Česa pri ugrizu kače ne smemo početi?

Dr. Slabe opozarja, da oseba, ki jo je ugriznila strupena kača, ne sme uživati alkohola, odsvetujejo se tudi preveza uda, zarezovanje na mestu ugriza (križni rez), izsesavanje strupa, izžiganje rane in hlajenje z ledom. Lahko pa kačo fotografiramo, še zlasti, če ne poznamo vrste, vendar to naredimo iz varne razdalje.

Po ugrizu kače se na koži poznata dve majhni ranici v razmiku 5 – 10 mm. Ugriz strupene kače ni boleč, žrtev čuti le vbod, pojavi se zelo majhna krvavitev. Ranica je lahko tudi ena sama, kadar kača ob ugrizu zasadi v žrtev le en strupnik, lahko pa je ranic več, če kača med napadom ugriz »popravlja«.

V Sloveniji 11 avtohtonih kač, tri so strupene

“V Sloveniji živi 11 vrst avtohtonih kač, med katerimi so tri vrste strupene: gad, laški gad in modras. Vsaka kača lahko ugrizne. Zaradi velike glave se naše strupene kače lažje razlikuje od nestrupenih, saj vse tri vrste strupenih kač pripadajo družini gadov. Strupene kače imajo tudi ozke eliptične oči. Navadnega gada najpogosteje vidimo v hribovitem in gorskem svetu v predelu zahodne Slovenije. Živi v hladnejših in bolj vlažnih predelih. Laški gad živi v zahodnem delu Slovenije. Ugajajo mu suha pobočja na gozdnih obronkih in jasah, lahko živi tudi na 3000 metrih nadmorske višine. Modras je najbolj razširjena in največja strupena kača v Sloveniji. Najdemo ga po vsej Sloveniji razen v Prekmurju. Prebiva na skalnatih in suhih pobočjih, v grmičevju in na obronkih gozda in obronkih travnikov. Živi tudi na višini nad 2000 metrov nadmorske višine,” pravi sogovornik.

Poudaril bi tudi, da je ubijanje kač krivolov, saj so zaščitene. Naše avtohtone kače so pomembne zaradi svoje vloge v ekosistemu in tudi zaradi kulturnega in biološkega pomena. Z varne razdalje srečati oz. videti  kačo, v njenem naravnem okolju, je darilo narave.

doc. dr. Damjan Slabe

Ugrizi kač v Sloveniji

Dr. Damjan Slabe postreže še s podatki o številu obravnavanih bolnikov po ugrizih kač v Sloveniji: V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo (CKTF) Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je v register vpisanih 39 pacientov, ki jih je ugriznila kača v letih 1999–2008. V desetih primerih je šlo za ugriz gada, v sedmih za ugriz modrasa in v štirih za ugriz nestrupene kače, v 18 primerih pa je vrsta kače ostala neopredeljena. V CKTF in drugih bolnišnicah (tistih, iz katerih so se posvetovali z dežurnim toksikologom v UKCL), je bilo v letih od 2010 do 2018 po ugrizu modrasa ali gada zdravljenih v povprečju sedem pacientov letno, najmanj leta 2010 (dva bolnika) in največ leta 2013 (dvanajst bolnikov). Nekateri od teh primerov so se pripetili tudi pri rekreativni dejavnosti v hribih ali gorah.

Viri:

 1. Warrell, D. A., 2010. Snake bite. Lancet. 2;375(9708): 77–88.
 2. Boyd, J. J., Agazzi, G., Svajda, D., J Morgan, A., Ferrandis, S., L Norris, R., 2007. Venomous Snakebite in Mountainous Terrain: Prevention and Management. Wilderness & environmental medicine. 18. 190–202.
 3. Grenc, D., 2015. Ugrizi strupenih kač. V: Brvar, M. ur. Toksikologija 2015: piki in ugrizi strupenih živali: zbornik prispevkov. Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za zastrupitve, Interna klinika. Ljubljana 10. april 2015, 15–8.
 4. Brvar, M., 2006. Zastrupitve. In Ahčan, U., ur. Prva pomoč: priročnik s praktičnimi primeri. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 153–75.
 5. Brvar, M., 2018. Prva pomoč pri ugrizu gada ali modrasa: http://ktf.si/opozorila/prva-pomoc-pri-ugrizu-gada-ali-modrasa/ (20. 1. 2018).
 6. Talič, A., 2013. Slovenske strupene kače in nudenje medicinske pomoči po njihovem ugrizu. V: Vajd, R., Gričar, M., ur. Urgentna medicina, izbrana poglavja. Zbornik; 20. mednarodni simpozij o urgentni medicini. Portorož: 13.–15. junij 2013, 383–7.
 7. Slabe, D., Jerman, A., Dolenc, E., Brvar. M., 2019. Poznavanje napotkov za prvo pomoč v primeru ugriza kače – poročilo o raziskavi. Ujma (33): 230–6.
Avtor
Piše

N. K.

Več novic

New Report

Close