Metastatski maligni melanom
Foto: Profimedia

Metastatski melanom, oblika bolezni z oddaljenimi zasevki, sicer še vedno velja za neozdravljivo bolezen; se je pa v zadnjih letih tudi preživetje teh bolnikov znatno izboljšalo s sodobno tarčno in imunoterapijo.

Pri približno pet odstotkih bolnikov bolezen žal odkrijemo že v metastatski obliki, torej z oddaljenimi zasevki. Petletno preživetje bolnikov z metastatskim melanomom je 10 odstotkov*, če so bili zasevki odkriti sočasno z osnovno boleznijo.

Pri vseh kožnih rakih, tako nemelanomskih kot tudi melanomskih oblikah, je izjemno pomembno zgodnje odkrivanje in zdravljenje, saj jih lahko tako zelo učinkovito odstranimo s kirurškim posegom.

Zdravljenje uspešno pri malo več kot polovici bolnikov

Zdravljenje metastatskega melanoma je uspešno pri več kot polovici bolnikov. Odločitev o zdravljenju kožnega melanoma vedno sprejmemo na multidisciplinarnem konziliju, pri katerem sodelujejo strokovnjaki različnih strok – onkološki kirurg, internist onkolog, radioterapevt in dermatolog. Pri tem upoštevamo tako bolezen (obseg in molekularne značilnosti melanoma) kakor tudi splošno stanje bolnika, njegove spremljajoče bolezni in morebitne zadržke do predlaganega zdravljenja.

Kožni melanom sodi med rake, pri katerih incidenca v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča.

Zaradi sodobnega zdravljenja manj ponovitev bolezni

Kožni melanom najpogosteje zaseva v bezgavke pripadajoče bezgavčne lože, redko so v času odkritja bolezni prisotni tudi oddaljeni zasevki (koža, jetra, pljuča, možgani). Ob prizadetosti bezgavk govorimo o III. stadiju bolezni. V preteklosti je veljalo, da je po ustrezno kirurško zdravljenem III. stadiju bolezni možnost ponovitve bolezni med 15 in 50 odstotkov, s sodobnim dopolnilnim zdravljenjem pa pričakujemo, da se bo ta možnost zmanjšala. Vedno več ljudi živi brez ponovitve. Dopolnilno zdravljenje v obliki tarčne ali imunoterapije se je razvilo na podlagi uspehov zdravljenja oddaljenih zasevkov.

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo v lanskem letu posneli tudi film o zdravljenju melanoma. Skozi osebno zgodbo bolnika in z izjavami vseh strokovnjakov, ki so vključeni v zdravljenje melanoma, lahko gledalec dobi vpogled, kako poteka zdravljenje.

*Po podatkih iz Kliničnega registra kožnega melanoma, ki jih spremlja Register raka, v obdobju 2017-2021

Več novic

New Report

Close