Med.Over.Net

Slušni aparati in zaščita sluha

Odgovarjajo: Franci Urankar

Kdaj in kako preveriti sluh, kateri slušni aparat izbrati, kako do njega in zakaj, vzdrževanje slušnih aparatov in ušesnih vložkov (oliv), rešitve za tinitus, tehnični pripomočki za naglušne, kako zaščititi ušesa pred vodo in hrupom in še več o ušesih, sluhu in njegovem varovanju.

Franci Urankar

FranciUrankar

Na področju oskrbe s slušnimi pripomočki je pričel delati leta 1991 in nato opravil tečaj iz avdiometrije, ki ga je zelo zanimala. Podrobno spremlja razvoj slušnih aparatov in tudi drugih rešitev, ki obstajajo za izboljšanje življenja in komunikacije naglušnih in gluhih, kot so telefoni za naglušne, slušne zanke, različne alarmne naprave …. Poleg tega ga je ves čas zanimalo tudi področje zaščite in varovanja sluha, zato svojim strankam lahko ponudi tudi raznovrstne čepke za zaščito sluha pred vodo ali hrupom in medicinske merilne opreme za ORL (avdiometri, timpanometri, otoakustična emisija …). Je direktor podjetja AUDIO BM d.o.o., v katerem zagotavljajo kakovostne in dostopne rešitve za boljši sluh in boljše življenje, ki so namenjeni vsem generacijam.

95 tez o polževem vsadku

Default avatar

Martin Luther

95 tez o polževem vsadku (resničnih):

1. Polžev vsadek povzroča invalidnost
2. Polžev vsadek onemogoča športno udejstvovanje
3. Polžev vsadek ni nobeno jamstvo, da boš v hrupu slišal svojega partnerja, ki bo klical na pomoč
4. Polžev vsadek uniči otrokovo življenje
5. Polžev vsadek otroku vzame možnost udejstvovanja v športu in s tem zdravega načina življenja
6. Polževi vsadki se kvarijo, zato so potrebne pogoste operacije
7. Zunanji del polževega vsadka je tako občutljiv na vlago, da ne prenese niti, če nanj pade kaplja dežja
8. Otroci s polževim vsadkom so debeli
9. Otroci s polževim vsadkom so zaradi neukvarjanja s športom nagnjeni k sladkorni bolezni
10. Zunanji del polževega vsadka kvari izgled mladostnic
11. Zunanji del polževega vsadka je že povzročil, da sta fant in dekle prenehala hoditi
12. Zunanji del polževega vsadka je tako občutljiv na prah, da mu škoduje že en prašni delec, ki se je slučajno znašel na mizi, kjer je bil le-ta odložen
13. Oseba s polževim vsadkom ne more biti član gluhe skupnosti
14. Oseba s polževim vsadkom spada med slišeče
15. Če se osebi s polževim vsadkom v roku, krajšem od 5 let po pridobitvi zunanjega dela polževega vsadka, le-ta pokvari, ga mora plačati sama.
16. Če se osebi s polževim vsadkom pokvari notranji del polževega vsadka, mora oseba operacijo in nov notranji del polževega vsadka plačati sama, iz svojega žepa
17. Garancija v 80 % okvar zunanjega dela polževega vsadka ne velja, ker je 80 % okvar zunanjega dela polževega vsadka posledica vlage - bodisi od dežja, bodisi od potenja
18. Osebe s polževim vsadkom ne morejo opravljati težkih fizičnih del, ker bi se pri teh delih preveč potile
19. Garancija v primeru okvare notranjega dela polževega vsadka velja samo za polžev vsadek, ne pa tudi za operacijo, vendar garancija velja le 10 let, potem pa nič več.
20. Zdravniki, ki operirajo, vzbujajo v kandidatih za polževe vsadke in njihovih starših lažno upanje.
21. Če oseba ni bila primerna za operacijo, je sigurno preveč govorila pri zdravniku ali pa ni znala držati jezika za zobmi.
22. Na spletnih straneh proizvajalcev polževih vsadkov so laži in pravljice.
23. V brošurah o polževih vsadkih so laži, pravljice in pretiravanja.
24. Podatki o uspešnosti oseb s polževimi vsadki se med viri razlikujejo, kar kaže na to, da viri niso verodostojni.
25. Slušna rehabilitacija, ki sledi operaciji, je živ pekel.
26. Zvoki, ki jih sliši oseba s polževim vsadkom, so neprijetni.
27. Zvoki, ki jih oseba s polževim vsadkom zazna, povzročajo žukanje v predelu oči.
28. Zvoki, ki jih oseba s polževim vsadkom zazna, povzročajo bolečine v operiranem ušesu, četudi so ti zvoki čisto tihi in v okolju ni hrupa.
29. Zvoki, ki jih oseba s polževim vsadkom ne zazna, lahko tudi povzročijo bolečine v implantiranem ušesu.
30. Žukanje v predelu oči, ki ga povzroča polžev vsadek, lahko povzroči raka.
31. Garancija za notranji del polževega vsadka ne velja v primeru poškodbe notranjega dela polževega vsadka.
32. Oseba s polževim vsadkom dobi brezplačno skupaj z zunanjim delom polževega vsadka v različnih državah različen pribor.
33. Največ brezplačnega pribora skupaj z zunanjim delom polževega vsadka dobijo po operaciji v ZDA, v Sloveniji pa relativno malo.
34. Stroški baterij za polžev vsadek so astronomski.
35. Izdatkov za nakup baterij za polžev vsadek ne moreš dati v dohodninsko olajšavo.
36. Zavod za zdravstveno zavarovanje ne krije stroškov z baterijami.
37. V nekaterih državah baterije plača zdravstveno zavarovanje.
38. V primeru poškodbe polževega vsadka po tretji osebi je za poškodbo polževega vsadka kriva oseba, ki polžev vsadek nosi.
39. V primeru, da otrok pred operacijo sodeluje v pretepu, ni več kandidat za polžev vsadek, četudi s pretepom sam ni začel.
40. V primeru, da otrok po operaciji sodeluje v pretepu, mu vsadek operativno odstranijo, stroške nosijo otrokovi starši.
41. V primeru, da se operirani otrok ukvarja s športom, ki bi bil lahko tvegan za polžev vsadek, mu ga na njegove stroške (oz. stroške staršev tega otroka) operativno odstranijo.
42. Polžev vsadek interferira z invalidskimi vozički, zato ga gluhi na invalidskem vozičku (npr. paraplegiki) ne morejo dobiti.
43. Polžev vsadek interferira s srčnimi spodbujevalci, zato ga morajo osebi, ki ji vsadijo srčni spodbujevalec, operativno odstraniti. V tem primeru stroške operacije sicer nosi zavarovalnica.
44. Slušne vaje lahko izvaja vsaka oseba, ki ima za to voljo in interes, in ni treba, da je surdopedagog.
45. Oseba s polževim vsadkom je neprestano v nevarnosti, da bo z magnetom, ki ga ima zunanji del polževega vsadka, uničila slušni aparat nekoga drugega.
46. Mobilni telefon in polžev vsadek se ne marata.
47. Oseba, ki ima polžev vsadek, ne more telefonirati z mobilnim telefonom.
48. Polžev vsadek interferira z računalnikom.
49. Oseba, ki ima polžev vsadek, ne sme leteti z letalom.
50. Kovina v notranjem ušesu lahko sčasoma povzroči raka.
51. Notranji del polževega vsadka mora od nekod dobiti energijo.
52. Nikjer ni informacij, od kod notranji del polževega vsadka dobi energijo.
53. Baterije, vsajene v notranjost telesa, so hud strup.
54. Strupene so vse baterije.
55. Oseba, ki ima polžev vsadek, ne sme na magnetno resonanco.
56. Oseba, ki ima polžev vsadek, tvega, da bo umrla za rakom, ker ne sme na magnetno resonanco, ki je najboljša diagnostična metoda za številne vrste raka.
57. Cene polževih vsadkov v literaturi in na internetu se spreminjajo hitreje kot vrednost delnic na borzi.
58. Oseba, ki ima polžev vsadek, ne more voziti motorja s čelado na glavi.
59. Ali zunanji del vsadka ali čelada - oboje skupaj ne gre.
60. Polžev vsadek zmanjšuje možnost, da bi lahko gluhemu kasneje kako drugače povrnili sluh, saj uniči eno uho - lahko da so s tem uničili edino uho, ki bi bilo primerno za tovrstno zdravljenje.
61. Ko polževih vsadkov še ni bilo, so bili gluhi prav tako srečni kot danes.
62. Ko polževih vsadkov še ni bilo, so se lahko otroci po mili volji ukvarjali s športom in živeli zdravo.
63. Oseba s polževim vsadkom ne sme dvigovati bremen, da ne bi poškodovala notranjega dela polževega vsadka, do česar lahko pride zaradi naprezanja obraznih mišic.
64. Oseba s polževim vsadkom ne sme biti izpostavljena nenadnim spremembam tlaka (npr. v letalu).
65. V vročem poletnem dnevu se lahko pokvari notranji del polževega vsadka.
66. Polževi vsadki so narejeni za otroke v ZDA, ki se že sicer nič ne gibljejo in se dobesedno od domačega praga do vhoda v šolo pripeljejo s klimatiziranim avtobusom, v katerem je bila vso noč vključena klima (s takšnim avtobusom se odpeljejo tudi domov) in kjer pri športni vzgoji igrajo le šah.
67. Zunanji del polževega vsadka je bolj občutljiv na vlago kot je lakmusov papir občutljiv na kislino.
68. Zunanji del polževega vsadka mnogo otrok zamenja za igračo.
69. Odrasli s polževim vsadkom so večinoma nesrečni in depresivni.
70. Odrasli s polževim vsadkom so debeli.
71. Če oseba s polževim vsadkom umre, ji morajo notranji del implanta odstraniti, kar povečuje stroške pogreba.
72. Notranji del polževega vsadka v zemlji ne preživi dolgo, pač pa se iz baterije, ki jo vsebuje, izcejajo okolju nevarne snovi.
73. Če si oseba s polževim vsadkom poškoduje notranji del polževega vsadka, je v nevarnosti, da bo prišlo do izliva kisline v glavo.
74. Kislina iz baterij v notranjem delu polževega vsadka je dovolj močna, da ubije človeka.
75. Zdravniki, ki operirajo, skrivajo resnične rezultate operacij in vse prikažejo le v najlepši luči.
76. Zdravniki učijo lagati tudi osebe, ki so že prejele polžev vsadek.
77. Zdravniki osebe s polževim vsadkom, ki dajejo kandidatom za polžev vsadek informacije, podkupijo, da bodo le-te dajale samo lepe informacije.
78. Ni vse resnica, kar človek sliši od osebe, ki ima polžev vsadek.
79. Ni vse resnica, kar človek sliši od zdravnika, ki se ukvarja z operacijami.
80. Ni vse resnica, kar človek sliši od drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z osebami, ki imajo polžev vsadek.
81. Večina oseb, ki je prejela polžev vsadek, se za operacijo v nobenem primeru ne bi več odločila.
82. Velika večina oseb, ki je prejela polžev vsadek, je nad njim razočarana.
83. Večina oseb, ki daje informacije kandidatom za polžev vsadek, je podkupljenih.
84. Na področju polževih vsadkov je ogromno korupcije.
85. Rehabilitacija po operaciji je veliko breme za osebo, ki ima polžev vsadek.
86. Na fakultetah rehabilitacije po vsaditvi polževega vsadka ne priznajo kot opravičeno odsotnost, če implant ni obrodil želenih sadov.
87. V srednjih šolah rehabilitacije po vsaditvi polževega vsadka ne priznajo kot opravičeno odsotnost, če impalnt ni obrodil želenih sadov.
88. V osnovnih šolah rehabilitacije po vsaditvi polževega vsadka ne priznajo kot opravičeno odsotnost, če implant ni obrodil želenih sadov.
89. Zvoki, ki jih zazna oseba s polževim vsadkom so priostreni in neprijetni.
90. V polžev vsadek lahko udari strela.
91. Oseba s polževim vsadkom ne sme biti električar.
92. Če osebo s polževim vsadkom strese elektrika, ji lahko poškoduje polžev vsadek.
93. Zdravniki, ki opravljajo operacije polževih vsadkov, skrivajo informacije.
94. Polžev vsadek povzroči neprijetne, kisle občutke na jeziku.
95. Polžev vsadek je bedarija.
Default avatar

mihau

ZAKAJ TO PIŠEŠ? IN LAŽEŠ.
Kakšen cilj te vodi?
Razočaranje nad aparatom?

Nihče vas ne bo prosil, da se implantirate.
Hec je prilično drag. In ni dovolj denarja za vse kandidate.
In na aparat je treba pazit.
Saj tud na računalnik al pa na avto paziš.

Vsaj ima demokratično pravico biti in ostati bedak.

In, Luter je bil prelomni v civilizaciji. In zato ni prav da se ga uporablja kot nick za tako lažnivo brozgo.

Sem pripravljen za večino "tez" dokazat da niso resnične.
Par reči pa je polresnica.
Default avatar

dkdk

Pa mi dokaži, da so moje teze neresnične! Imam drug nick.
Default avatar

mihau

1. Baterije se da filat
2. Sam se vozim z avijonom
3. Glede potaplanja globoko kjer je tlak imaš prav
4. Magnetna Rezonanca je tudi delno res. Vendar, če je življenjsko nujna, se da vsadek odstraniti. Vsaka kovina v telesu moti rezonanco.
5. Nikakršnih baterij ni pod kožo
6. Popravilo aparata ti plača socialno razen če ti pade v vodo
7. Če se potiš ga vzameš dol in ga daš dehidrirat. In po dežju uporabljaš dežnik.
8. Prah ne koristui nobenemu aparatu, ampak ta o enem drobcu je lovska
9. Glavo z aparatom ne smeš močno sončit zaradi toplote(več ur) imaš kapo, in tudi sicer te lahko na soncu zadene toplotna kap.
10. Sam uporabljam mobilca in ni res, da ne gre z vsadkom
11. Sam uporabljam računalnik in ga vsadek nič ne moti.
12. Kovina ne povzroča raka
13. Draženje živca za oči ne povzroči raka očesa.
14. Človek z vsadkom je še vedno gluh, ko vzame aparat dol. To da ne more bit član gluhe skupnosti, je problem le teh, ki so netolerantni kot ti, ne pa problem človeka z vsadkom.
15. Zvoki in glazba z vsadkom sta prav prijetna.

Na ostalo ne bom odgovarjal, ker je na nivoju branjevke na trgu.
Še vedno mi pa ni jasno:

KAKŠEN INTERES IMAŠ DA SI VSO TO BROZGO LAŽI IZBRUHAL NA NET?
16. Polžev vsadek se zelo redko pokvari. Če paziš nanj.
Default avatar

dkdk

No, da pojasnim te teze. Grem lepo po vrsti.

1. Za Športno zvezo gluhih Slovenije (ŠZGS) sem samo zaradi polževega vsadka invalid in tako nesposoben sodelovati na državnih prvenstvih gluhih. Bil sem dober košarkar, zdaj pa mi ne dovolijo igrati košarke. Lahko jo igram le še s slišečimi prijatelji.

2. Bil sem dober košarkar, sodeloval sem tudi na državnih prvenstvih gluhih, odkar pa imam polžev vsadek, mi je sodelovanje na državnih prvenstvih gluhih preprečeno s strani ŠZGS.

3. V hrupu s svojim polževim vsadkom ne slišim in ne razločim govora. Slišim samo hrup. Zato se vedno bojim, da bom kaj preslišal, če je v prostoru hrup.

4. Ker se otrok s polževim vsadkom ne sme ukvarjati s športom (enako politiko kot ŠZGS glede udejstvovanja oseb s polževim vsadkom v športu imajo tudi profesorji v šolah za gluhe in baje celo surdopedagogi, ki obravnavajo otroke s polževim vsadkom v rednih šolah, okoli govorijo, da se otrok ne sme ukvarjati s športom in je tako oproščen športne vzgoje in ves zagrenjen). Tako polžev vsadek otroku uniči življenje.

5. Ker se otrok s polževim vsadkom ne sme ukvarjati s športom, tudi ne more zdravo živeti. Človek potrebuje vsaj pol ure zmerne telesne dejavnosti dnevno.

6. O tem, da se polževi vsadki pogosto kvarijo, sem slišal od ene zdravnice na ORL, ki mi je zabičala, da se moram varovati iger z žogo in podobne marnje.

7. Zadnjič mi je prva kaplja dežja, ki sem jo občutil, ko je začel padati dež, padla na govorni procesor in ga poškodovala. Govorni procesor enostavno ni hotel več delovati. Dal sem ga sušiti, a sem bil zaradi tega vse popoldne brez sluha.

8. Ker se otroci s polževim vsadkom ne smejo ukvarjati s športom (glej prejšnje točke), je logično, da so v povprečju bolj debeli od otrok, ki polževega vsadka nimajo.

9. Telesna dejavnost pomembno prispeva k preprečevanju sladkorne bolezni. Ker se otroci s polževim vsadkom ne smejo ukvarjati s športom, so nagnjeni k sladkorni bolezni.

10. Zaradi zauheljnega govornega procesorja je težje oblikovati frizuro, zlasti, če imaš dolge lase, kar pa moti predvsem dekleta. Fantov ne moti, če se njihov govorni procesor vidi, dekleta pa to moti. To še zlasti velja za mladostnice.

11. Poznam eno dekle, ki je fanta pustilo samo zato, ker je šel na operacijo, po operaciji pa je dobil zunanji del polževega vsadka, ki pa dekletu ni bil všeč. Ker fantu polžev vsadek ni takoj pomagal, je dekle pomislilo, da je fant bolan (da ima blodnje, češ da bo po operaciji slišal), zato ga je pustila.

12. To, da zunanjemu delu polževega vsadka prah veliko bolj škoduje kot drugim elektronskim rečem, mi je povedala zdravnica na ORL. Razen tega tudi moja mati strašno pazi, da ne bi bil prah tam, kjer jaz odložim govorni procesor. Mislim, da pazi pol preveč.

13. Potem, ko sem dobil polžev vsadek, so me v društvu izključili iz gluhe skupnosti. Rekli so mi, da naj ne hodim več v njihovo družbo, ker nisem več "njihov". Pravijo, da ker imam polžev vsadek, da ne morem biti član gluhe skupnosti.

14. V društvu so mi tudi rekli, da ker imam polžev vsadek, da spadam med slišeče.

15., 16. in 17: Te navedbe sem slišal v društvu, vendar ne vem, če so točne.

18. Ker se mi je enkrat govorni procesor pokvaril samo zato, ker sem se potil, potil sem se pa zato, ker sem opravljal težko fizično delo, imam občutek, da osebe s polževim vsadkom ne morejo v službi opravljati takšnega dela, ker bi tam morale imeti govorni procesor na sebi in ga ne bi smele v času takšnega dela odložiti (zaradi komunikacije).

19. Da garancija velja le za polžev vsadek, ne pa za operacijo, je razvidno iz mojega garancijskega lista.

20. Zdravniki so moji materi pred operacijo govorili vse mogoče stvari: kako dobro bom po operaciji slišal, da bom lahko telefoniral, ipd. Zdravniki so pred (in po) operacijo komunicirali le z mojo materjo, ne pa z menoj, potem pa je mama meni povedala, kaj so ji zdravniki rekli. Obljubljali so mi gradove v oblakih! Žal niti polovica od tega, kar so mi povedali, ni resnična!

21. Enkrat sem zdravnici omenil, da mi ni všeč, da komunicira le z mojo materjo, potem pa je bila moja mama jezna: rekla mi je, da ne bom dobil polževega vsadka, ker bodo napisali, da nisem primeren zanj - in to samo zato, ker sem govoril in nisem znal držati jezika za zobmi!

22. Tudi na spletnih straneh proizvajalcev polževih vsadkom osebam, ki dobijo polžev vsadek, obljubljajo vse mogoče, žal pa polovica napisanega ni resnična.

23. Tudi v brošurah o polževih vsadkih osebam, ki dobijo polžev vsadek, obljubljajo vse mogoče, žal pa polovica napisanega ni resnična. Meni slušne vaje niso niti najmanj prijetne, kot to piše v brošurah, pač pa so mi muka in trpljenje. Zvoki niso prijetni za uho, pač pa so neprijetni in boleči. Vsaj pri meni je tako.

24. V eni izmed brošur o polževih vsadkih sem prebral, da več kot tretjina oseb s polževim vsadkom lahko telefonira, ti, (Mihau) pa si v enem drugem forumu napisal, da le 13 % oseb s polževim vsadkom lahko telefonira. Od kod razlika? Iz tega se vidi, da viri niso verodostojni.

25. Zame je slušna rehabilitacija živ pekel. Poslušati moram zvoke, ki mi dražijo obrazni živec, mi povzročajo bolečine v ušesu in so v splošnem podobni zvoku drnjenja gume ob cesto - po domače: cviljenju gum. Ali tebi zvok ropotulje ali činele povzroča bolečine?

26. Iz lastnih izkušenj ti lahko povem, da so zvoki, ki jih sliši oseba s polževim vsadkom neprijetni. Na fitingu (nastavitvi govornega procesorja) so mi rekli, da govornega procesorja ne morejo nastaviti drugače in da se moram na te zvoke NAVADITI!!! Ali ti slišiš ptičje petje kot za uho neprijetno in boleče škripanje vrat?

27. Iz lastnih izkušenj ti lahko povem (pa tudi ti si priznal) da zvoki, ki jih slišim s polževim vsadkom povzročajo žukanje v predelu oči.

28. Včasih začutim v operiranem ušesu bolečino, ki mine skoraj takoj potem, ko izključim govorni procesor. Ne vem, od kod ta bolečina? Ko govorni procesor spet vključim (na nižji jakosti, ki pa je nižja od priporočene), se bolečina ne vrne.

29. Bolečine, ki sem jih omenil v 28. tezi, povzročijo tudi zvoki, ki jih s polževim vsadkom niti ne zaznam. Ne morem si drugače razložiti bolečin, ki včasih nastanejo, vendar pa izginejo takoj, ko izključim govorni procesor, in to v navidez tihem prostoru.

30. To, da žukanje v predelu oči lahko povzroči raka, sklepam iz tega, ko sem že večkrat prebral, da lahko dolgotrajno draženje kakšnega dela telesa povzroči raka.

31. To, da garancija za notranji del polževega vsadka ne velja v primeru poškodbe notranjega dela polževega vsadka, je razvidno iz garancijskega lista.

32. in 33: To sem prebral na spletni strani Cochlearja in na Nucleus forumu.

34. ena baterija stane 200 SIT, tri baterije pa stanejo 600 SIT. Baterije se menjajo vsake tri dni, po tri baterije hkrati. Zdaj pa izračunaj stroške. Baterij ne morem filati.

35. Izdatkov za nakup baterij ne moreš dati v dohodninsko olajšavo, ker to niso zdravilo ali medicinski pripomoček. Če se motim, me popravi. Dohodnnskega zakona niti jaz, niti moja mama ne poznava dobro.

36. Kakor jaz vem, zavod za zdravstveno zavarovanje ne krije stroškov baterij. Tudi na Widexu pravijo tako, prav tako pa tudi v pravilih zdravstvenega zavarovanja ni navedeno, da bi krili te stroške. Ali se morda motim?

37. V ZDA zdravstveno zavarovanje (medicare, v katerega so vključeni vsi invalidi, tudi osebe s polževim vsadkom), plača 80 % nabavne cene baterij. Tudi v 50 % evropskih držav zdravstveno zavarovanje krije stroške baterij. Pri nas tega na žalost ni. Vse moramo plačati sami.

38. Do tega sklepa, da sem za poškodbo polževega vsadka, četudi ga je poškodoval kdo drug, kriv sam, sem prišel potem, ko so mi zdravniki in ŠZGS preprečili ukvarjanje s športom.

39. Če otrok sodeluje v pretepu, je veliko tveganje, da bo v pretepu še sodeloval, zato je operacija pri njem tvegana.

40. Če otrok po operaciji sodeluje v pretepu, je logično, da mu bodo tako drago stvar, kot je polžev vsadek, odstranili iz ušesa in jo dali kakšnemu bolj mirnemu otroku.

41. To, da otroku, ki se ukvarja s športom, polžev vsadek odstranijo, sklepam po tem, da so me zdravniki toliko svarili pred športom in da mi ŠZGS ne dovoli sodelovanja na prvenstvih gluhih. Meni se zdi logično, da če ne spoštuješ zdravnikovih navodil, da smatrajo, da ne maraš zdravljenja in da ti implant vzamejo in ga dajo nekomu, ki je bolj zainteresiran za zdravljenje.

42. Enkrat, ko sem bil na obisku pri babici, se je njen električni invalidski voziček pokvaril. Za okvaro so okrivili moj govorni procesor. Ves čas sem namreč bil zelo blizu moje babice, potem pa ji voziček enostavno ni hotel več delati.

43. To, da polžev vsadek interferira s srčnimi spodbujevalniki, so mi povedali v društvu gluhih. Eden je imel srčni spodbujevalnik, pa mu potem, ko sem bil jaz v bližini njega, nekaj ni delal dobro, pa so me potem okrivili, da bi lahko povzročil njegovo smrt.

44. Slušne vaje so en sam dril: ponavljanje, ponavljanje in ponavljanje. Take stvari pa lahko dela vsakdo, ki ima za to interes. Vsakomur lahko daš par besed, ki naj jih govori in zahteva, da jih oseba s polževim vsadkom ponavlja.

45. V društvu so mi povedali, da magnet od mojega polževega vsadka lahko uniči slušni aparat, in da zato ne smem hoditi preblizu osebam, ki imajo slušni aparat.

46., 47: Jaz z mobilnim telefonom ne morem telefonirati.

48. Enkrat sem se z magnetom zelo približal zaslonu monitorja, pa je začel zaslon nagajati. Na televizijskem zaslonu pa nastane grda rumena packa, če se mu preveč približam.

49. Vidim, da osebe s polževim vsadkom letijo z letalom. V društvu gluhih torej niso imeli prav.

50. Ok. Vidim, da kovina v notranjem ušesu res ne povzroči raka.

51. Pri fiziki smo se učili, da nobena stvar ne deluje brez energije. Od kod notranji del polževega vsadka dobi energijo?

52. Nikjer še nisem zasledil informacije, od kod notranji del polževega vsadka dobi energijo.

53. Vidim, da v notranjem delu polževega vsadka ni baterij. Od kod potem notranji del polževega vsadka dobi energijo?

54. Ali poznaš nestrupene baterije?

55., 56. Če je treba dati polžev vsadek za čas magnetne resonance ven: kdo plača operacijo? Ali po magnetni resonanci polžev vsadek vrnejo v uho? Kdo to plača? Kaj s frizuro?

57. Dokaz, da se cene polževih vsadkov spreminjajo kot cene delnic na borzi: V brošuri, ki sem jo dobil pred tremi leti, je pisalo, da polžev vsadek stane 20.000 EUR, pred 2 letoma je stal 30.000 EUR, lansko leto pa celih 80.000 EUR! Potem pa spet enkrat vidim, da polžev vsadek stane le 25.000 EUR. Katera cena je resnična? Nobena delnica ne niha tako kot te cene.

58., 59. Ali poznaš motoristično čelado, ki se jo da dati na glavo, ne da bi s tem spravil magnet s svojega položaja na glavi in ne, da bi te vse tiščalo na tisti strani, kjer imaš polžev vsadek?

60. Lahko se zgodi, da uho, ki ni bilo primerno za polžev vsadek, tudi za kakšno drugo zdravljenje ne bo primerno...

61. Glede tega, kako srečni so bili gluhi, ko ni bilo polževih vsadkov, lahko vprašaš gluhe v društvu. Z veseljem ti bodo odgovorili, da so bili takrat bolj srečni kot zdaj.

62. Ko polževih vsadkov še ni bilo, ZŠGS ni imela vzroka, da bi gluhim preprečila sodelovanje na državnih prvenstvih gluhih.

63. To, da lahko do poškodbe notranjega dela polževega vsadka pride zaradi dvigovanja bremen, sem enkrat prebral v eni literaturi.

64. Na to vprašanje si mi že odgovoril. Nimam pripomb.

65. Notranji del polževega vsadka se lahko pokvari tudi, če hodiš po soncu in ne le, če se sončiš. Hodiš pa lahko po soncu npr. če greš v trgovino, če greš peš iz službe (oz. popoldne v službo),...

66. Glede na nekatere zapise na Nucleus forumu imam res občutek, da so polževi vsadki bolj za zapečkarje kot za aktivne otroke.

67. Da je zunanji del polževega vsadka občutljiv na vlago, sem ti že povedal: samo kapljica dežja in govorni procesor je crknil.

68. Operirajo že zelo zelo majhne otroke, stare okrog 1 leto. Ti otroci pa vlačijo v usta in se igrajo z vsem, kar jim pride pod roke. Torej se bodo igrali tudi z govornim procesorjem.

69., 70. Ker se odrasli s polževim vsadkom zaradi zgoraj naštetih razlogov ne smejo ukvarjati s športom, ki človeka sprosti in naredi srečnega, so mnogi odrasli s polževim vsadkom nesrečni in depresivni, pa tudi debeli.

71. Čim je potrebno na truplu opraviti kakršenkoli poseg, se stroški pogreba povečajo. Ne vem, kako naredijo, ko oseba s polževim vsadkom umre: ali jo pokopljejo z notranjim delom polževega vsadka vred ali ji ga predhodno odstranijo.

72., 73., 74. Če notranji del polževega vsadka nima baterije, potem res ni nevaren ljudem in okolju.

75. Meni so pred operacijo vse prikazali v najlepši luči. Na žalost niti pol tega, kar so mi zdravniki povedali, ni res.

76. Oseba s polževim vsadkom, ki mi je dajala informacije o polževem vsadku, mi je naravnost lagala. Rekla mi je, da s polževim vsadkom sliši vse, v šoli pa ne more slediti pouku. Kako je to mogoče?

77., 83., 84. Tezo 76 si lahko razložim samo s tem, da je bila ta oseba podkupljena.

78., 79., 80. Iz lastnih izkušenj ti lahko povem, da ni vse resnica, kar človek sliši od osebe, ki ima polžev vsadek, raznih strokovnjakov in od zdravnika, ki operira. Zanima me, če ti res razumeš govor tako, kot če bi normalno slišal? Ali mogoče razumeš govor kot ptičje petje, potem pa moraš iz tega petja razpoznati besede?

81. Poznam nekaj oseb s polževim vsadkom. Nobena od teh oseb se za operacijo ne bi v nobenem primeru več odločila.

82. Vse osebe s polževim vsadkom (razen tebe), ki jih poznam, so nad polževim vsadkom razočarane.

85. Rehabilitacija po operaciji je veliko breme za osebo, ki ima polžev vsadek zaradi groznih zvokov, ki jih mora poslušati, s tem pa zapravi veliko energije in časa, ki bi ga lahko koristneje izrabila. Še zdaj, eno leto po operaciji ne razločim ptičjega petja od škripanja vrat.

86., 87., 88. Meni v šoli niso hoteli opravičiti izostankov zaradi rehabilitacije, zato sem moral na rehabilitacijo hoditi po pouku.

89. Zvoki, ki jih jaz zaznam s polževim vsadkom, so priostreni in neprijetni. Ne vem, zakaj je pri meni tako.

90. Magnet privlači elektriko. Strela je v bistvu elektrika. To je razlog, da obstaja verjetnost, da bo v polžev vsadek udarila strela.

91., 92. Ker magnet privlači elektriko, obstaja tveganje poškodbe možgan, če osebo strese elektrika. Tudi v navodilih za uporabo polževega vsadka piše, da osebi s polževim vsadkom ne smejo delati elektrošokov in terapije z elektriko.

93,. 94. Od operacije dalje imam na jeziku na tisti strani, na kateri imam polžev vsadek, neprijetne in kisle občutke, ki nikakor nočejo izginiti. Ko sem to povedal zdravniku, so mi rekli, da se to običajno pojavlja in da je to posledica operacije. Pred operacijo so mi pa rekli, da ni nobenih tveganj, povezanih z operacijo!!!

95. Iz vsega, kar sem zgoraj navedel izhaja, da je polžev vsadek bedarija.
Default avatar

mihau

Nedvomno imaš težave.


Kot prvo spet vidim, da imaš Nukleus odd kohlearja, kot Lipi in kot Sandi.
In vsem trem ne gre najbolje.
Pa naj še kdo reče, da sta Nukleus in Medel enakovredna.
NE VEM KAJ RINEJO S TEM KOHLEARJEM IN NUKLEUSOM, ČE NE GRE.
Sam sem govoril za medel, za nukleus pa sem tiho.
BI RES RAD, DA SE KDO JAVI, KI JE Z NUKLEUSOM SUPER ZADOVOLJEN.
Če je sploh kdo.

Medel ima polnilec za akumulatorje, ki jih imaš pol povezane z žičko (prednost je tudi, da ti aparat ne pade dol).

Problem je predvsem v tvojem okolju.

1. Gluhi in zveza, ki te rasistično preganjajo so barabe, ne pa vsadek.

NE VEM, ZAKAJ NAJ DRUŽBA SPLOH PRENAŠA GLUHE, JIM POMAGA IN DAJE CELO STOTINE MILJONOV, ČE ONI RASISTIČNO IZŽENEJO NEKOGA ZGOLJ ZATO, KER IMA VSADEK.

KDOR DO DRUGIH NIMA POSLUHA IN SOLIDARNOSTI, NAJ JO TUDI ZASE NE PRIČAKUJE.
sVOJAT ZAGAMANA. oMEJENCI!

Bi jim jaz dal. Ves denar bi ukinil takemu društvu. Bi se pritožil ombudsmanu, pa na ministrstvo za socialne zadeve in šport.
Fantje fehtajo denar od slišoče skupnosti, sami pa so take prasice!

A v Lj so te filali pred operacijo s takimi obljubami? Mene so ravno svarili pred prevelikimi pričakovanji.

Lohka da je problem poleg samega aparata pri tebi tudi elektroda sama. Vsekakor ti elektroda draži tudi obrazni živec in ti premočno stimulira.

Ne morem verjet, da je tako razsulo. Pa tolk se šopirijo s temi simpoziji.
Sam imam aparat na minimum, in morda bi tudi ti rekel naj ti ga nastavijo na nižjo jakost.
Zaenkrat še ni za obupat.
Aja. Sam sem tudi že imel težave z vlago. Najprej sem aparat od daleč ( da ni vroče) malo osušil s fenom, in ga dal pol za 12 ur dehidrirat. In uporabljam vsaj dve tableti za dehidracijo naenkrat. Tudi sicer.
Default avatar

lipi

Dkdk, jaz se z večino izmed tvojih tez ne morem strinjati.

- Strinjam se s tem, da ŠZGS ne mara gluhih s polževim vsadkom,
- Strinjam se tudi s tem, da imajo nekateri gluhi odklonilen odnos do oseb s polževim vsadkom,


Ne strinjam pa se:
- da so osebe, ki dajejo gluhim informacije o polževem vsadku, podkupljene,
- da magnet pokvari slušni aparat, invalidski voziček in srčni spodbujevalec,
- da so stroški baterij astronomski,
- da se osebe s polževim vsadkom ne smejo ukvarjati s športom in zdravo živeti,
- da se draženja obraznega živca ne da odpraviti (strinjam se le s tem, da so naši avdiologi zanič),
- slušne vaje so res dril, vendar se da s surdopedagoginjo dogovoriti za to, da se ob slušnih vajah delajo še kakšne druge aktivnosti (npr. vaje odgledovanja)
- Kar se pa tiče tega, da je fant s polževim vsadkom nehal hoditi z dekletom: pač nesrečno naključje
Default avatar

petraT

Nekaj ti je že napisal miha - veliko tvojih točk se ponavlja in so privlečene za lase - iz vsega veje, da si s polžkom zelo nezadovoljen.

Jaz bi samo še dodala svojem mnenje okoli točke 56 :"Oseba, ki ima polžev vsadek, tvega, da bo umrla za rakom, ker ne sme na magnetno resonanco, ki je najboljša diagnostična metoda za številne vrste raka".

Katera je najboljša diagnostična metoda za raka - magnetna samo pokaže, da je tumor, s punkcijo pa se določi vrsta tumorja. Kako pa je z magnetom pa ti je povedal miha.
lp, petra
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami
Default avatar

mihau

Že ko smo pri raku.

Ženske morajo redno hodit k ginekologu in si sdame pregledovati dojke.
Po 4o letu pa moraš začet razmišljat o preventivnih pregledih.
Najkasneje pri 50 bi bilo zaželjeno da si pregledaš črevo....... in eventuelno določiti CEA.
Moški v letih si mora včasih dati pregledati PSA za prostato.

Skratka, kdor se ima vsaj malo rad, mora preprečevat (zdravo življenje) in hoditi na kontrole za zgodnje odkrivanje.

Ne pa neka brozga o vsadku ki da povzroči raka. To je nivo butalca.
Default avatar

mihau

Ja še eno sem pozabil:

V ogledalu si moraš gledati kožna znamenja, če se spreminjajo. (imaš jih lahko tudi na glavi, podplatu, pod nohtom...)
Default avatar

neimenovanasPV

"13. Oseba s polževim vsadkom ne more biti član gluhe skupnosti"

Poglejte resnici v oči. Koliko se jih je pridružilo v zadnjem času v društva (DGN), ki nosijo polžev vsadek?

Čista bedarija, lahko bi na široko in na dolgo razlagala, pa je škoda mojega dragocenega časa.

PV ne zamenjam za nič, raje sem brez mobitela, rač kot pa PV.
Default avatar

o

Vse tole je bilo napisano s strani nekoga, ki je bil nafilan s predsodki, tistim, kar je slišal od drugih, in jim je verjel. Žal. Se vidi, kam lahko ljudi pripeljejo določeni fanatiki, ki razglašajo svoje resnice za svete.
Default avatar

mihau

Jeseni se bom cepil za pnevmokoke. Nkol se ne ve.

Apropo,
gluhi smo jamrači.
Otročki z možganskimi tumorji lahko kot posledica zdravljenja oglušijo.A gre za biti ali ne biti.
Na pediatrični kliniki je na enemskromnem oddelčku cel kup takih tragičnih malčkov. Pa levkemij etc. Nimajo 5 stavb kot odrasli, nimajo e breclja in vodovodnih cevi. In onko kregarij.

kemoterapije, obsevanja, presaditve matičnih celic, infekcije, posledice zdravljenja...
Tiho odhajajo,v skrito, v tajnosti, brez medijske pozornosti, če pa ostanejo med nami imajo posledice. Med drugim gluhoto, okrnjeno psiho, riziko za tumorje etc.
Pustmo sramotno plat odnosadružbe do njih.
Mladi junački dosti prenesejo
pošastno za starše, ko dete vene. In ne veš kaj je bolje, ne biti ali hude posledice.
Zato ne smemo jamrat in se smilit samim sebi. Gluhota sama kot taka je dar. Se lahko distanciraš od norišnice okol nas.
dost je jamranja in samopomilovanja!
Default avatar

drstom

Glede kislega okusa zaradi magneta. A imaš v ustih amalgamske/kovnske/črne plombe? Druge kovinske izdelke, npr prevleko, most, protezo, zobno aparat? Magnet lahko vpliva na površino teh kovinskih zadev in ti to povzroča okus (galvanski efekt). Pogosto nastane ta efekt že samo zaradi tega, ker sta v ustih dve različni kovini, celo dve amalg. plombi iz materialov različnih proizvajalcev.
Default avatar

mihau

Mi ni jasno če so amalgamske plombe magnetno senzitivne. Sam sicer dvomim da je v plombi tud želez. Že zarad rjavenja in obremenitve z železom. Nadalje, magnet ni v ustih ampak nad uhljem, in dvomim, da učinkuje na Hg plombo 10 cm daleč. Je pa moje iskustvo z stom klavrno. So pa verjetno tud kiri dobri.
Še resni del:
Cel čas sem čutil da je situacija tu in zdaj zelo kislogrenka in da se to stopnjuje, do neskončne kislogrenkosti. Zdaj pa vem, da je vzrok v magnetu mojega vsadka. Ne pa da so razmere in perspektiva take. Magnet in plombe, to je zakon.

Morda bom počas začel pisat blog, ker vidim da je mel ajnštajn prav. Da neumnost nima meja.

Ko že misliš, da sabš ne more bit, gre na slabš.
Vidim da ene na forumu motijo avtistična deca.
Kaj pa dete z malignim tumorjem, po destruktivnih vseuničujočih polikemoterapijah v fazi intenzivnega razvoja, hidrocefalusu,pooperativni hemiplegiji...
Bi starši koj menjali za zgolj naglušnost ali gluhost ali avtizem.
Biti gluh je problematično predvsem zato, ker smo danes in vnaprej promorani živeti v stilu: sam med volkovi.
Bi reku mihelj da je za Človeškost prvo Primum nil nocere. V najširšem pomenu.
In, odgovornost za kar narediš in tudi če nekaj ne narediš, pa bi lahko.
LP vsem.
Default avatar

mihau

Žal ugotavljam, da kvaliteta pada. S prejšnjim zunanjim delom ni bilo v vseh letih težav, edino ohišje se je lahko zlomilo, ker je bil vijak tik ob robu.
Zdaj pa, po letu in pol Rondo stavka. Sam menim, da je krivo stikalo. Na servisu niso našli okvare, ker testirajo procesor, ne pa stikalo.
Nasploh je kvaliteta medicinskih pripomočkov poden, cena pa astronomsko visika, Par žičk 300 E, pa se po hitrem postopku ovoj žice zdrsa. Seveda je verjetno material made in PRC, in stane največ 20E ali manj, nekdo pobaše 280 v žep. Da ne rečem, kašna je plastika na aparatu za par tisoč E - brez zunanje sile ob kablu kar poči. Ja, če primerjam ta prdec od aparata za par tisoč s pc kompjutrom bi slednji moral stat 100.000 E.
Seveda je v ozadju lobiranje. Kdo lobira sicer zabeležijo, kaj in kako mešetarijo pa je tajna mihelj bi rekel da sta dve možnosti, ali lobist grozi in izsiljuje ali pa podkupuje. Npr lepa vila ali jahtica če boste sprejeli to pa to. Sam menim, da je predpogoj prepoved vsakršnega lobiranja v javnem in državnem sektorju. To je zgolj korupcija in švinglanje.
Cilj države bi moral biti, da smo državljani zadovoljni in dobro živimo. Pa je ravno obratno. Jemljejo nam dosedanje pravice in denar iz žepa za nato odred v estoniji.
Smo pač ulica, stoka in tu je pot od molže do zakola, Brez muksnit, ponižno.
Možnost pa je, da iz avstrije k nam pride drugorazredni rondo, ob enaki ceni. Podobno kot izdelki v naših blagovnicah, ki so ob enakem imenu manjvredni, kot npr na nemškem trgu.
Bo pa šlo zgolj na slabše. Ker smo skregani med sabo, ker vsak vidi le sebe, ker se bojimo postavit zade. Zgolj klečeplazimo.
Molčimo še naprej, ampak ko se bo vse sesulo iščimo krivdo najprej pri sebi.
Če bi mihelj ukazal bi takoj ukinil ekonomski in pravni faks. Obvezno šolanje bi omejil le na 4 lerta, kot je blo pred WW2. Kdo rabi načitanost, dovolj so igrice in klikanje na mobijih.
Ja, in mramorji in cerarji se po prenehanju ministrovanja ne bi smeli vrniti v prejšnje službice. Na zavod, med prekarce!
Skratka:
Sam za enak denar pričakujem enako kakovost kot jo imajo v nemčiji in v avstriji.
Lep pozdrav od miheljna, ulice, po cerarjevo.
Default avatar

mihau

Glede okvare rondoja se malo povlečem nazaj Sem pisal v drugem postu.
Ostalo pa še naprej trdim. Sem ravno bral o mednarodni raziskavi, ki je pokazala da je za slovenijo vsak škart na polici dovolj dober. Od hrane naprej.
Ni nas zmogel tujec ampak notranja gniloba in hinavske za tuje interese skrbeče banke.Od A do Ž. Celo kao naše.
Nič hudega če bomo goli in bosi, saj imamo lepa telesa. Bo to bol pršlo do izraza.
Glavna značilnost naše pameti in modrosti je, da jo lahko stlačiš v naprstnik.
Edina pot za uspeh v slo je, da bližnjega prodaš za sužnja.
Lp od pionirja mihelna.
Default avatar

miškolin

Sploh ni reeeeeesssss, bedarija bedarijaaaaa!!! Ljudje, ne verjemte mu!!!!!!!!!!!
Take bedarije pa res še ne...
Default avatar

mihau

Spoštovani ferdinand, mišek.

Pač, to je zgolj vaše, subjektivno mnenje. Zgolj mnenje. Kot je tudi moje. Vendar sam lahko naštejem kup primerov in virov, vaše subjektivno mnenje pa je zgolj kričeča puhlica. Podprite jo z argumenti.
Sam sem bil s sinom na trgu pred parlamentom, takrat ko smo šli kao na svoje. Posadil so tud lipo. Obljubljali so, da bomo imeli Slovenci svojo državo, da bo poceni, da bomo uspešni, da bomo švica. Niti ena od teh obljub se ni uresničila. Beg mladih slovencev v svet s trebuhom za kruhom govori da to ni več država slovencev ampak državljanov te države. Morda bodo v naslednjih desetletjih dali tudi drugo ime. Pa saj je prav tako, država mora biti do vseh državljanov mati.
Ampak nateg iz 60-90. Da ne bomo pustili da nas naredijo jugoslovane in da bomo dali zid in carino na Kolpo. Ja mlad sem bil in verjel vse pravljice.

Skratka g mišek, naj mački tekne ko vas bo pohrustala.
Se oproščam, za gornji post, ampak zavrela mi je kri zaradi gornjega spuščanja megle.
Bolj ključno je, da Zemlja umira. Uničujemo vejo na kateri sedimo. S plastiko, smetmi, ropanjem naravnih bogastev, onesnaženjem vode in zraka, iztrebljnjem morskih bitij, genetskim špilanjem boga in še in še.
Kako bodo živeli zanamci čez 100 let? se kdaj vprašate?
Al mislite, da smo mi zadnji Muhikanci Unkasi?
Sam bom kmalu eks in zame to ni več relevantno. Le še na Matildo čakam in zato mi ne bo en pamet solil.
Lep pozdrav vsem na Titaniku.
Default avatar

FbPv

Na fb je formirana zaprta skupina oseb s polzevim vsadkom. Najdete jo pod polžev vsadek - izkušnje.