Na forumu: Srednja leta – najlepša leta sem povedal svojo zgodbo pod naslovom (ne)zrelost. Marsikdo mi je svetoval strokovno pomoč. Vljudno prosim še za vaše mnenje.

Hvala.

Spoštovani “Okregajte me”,

vaše stanje ima lahko tisoč imen od donhuanizma,osebnostne deficitarnosti,zavist zbujajoče sposobnosti,čustvene prikrajšanosti, izkoriščevalnosti,nadkompenzacije samospoštovanja in še bi se dalo naštevati, res pa je tudi, da po drugi strani osrečujete svojo najožjo okolico, da svojo zlato kletko tovorite povsod s seboj in da prevzaprav nimate namena v svojem življenju karkoli spremeniti.Naša ravnanja krojijo želje in če si nečesa zelo .želimo, temu cilju posvetimo vse svoje prizadevanje.Pri vas pa,kljub temu, da vztrajno zatrjujete, da si želite stalnosti, a da je ne morete doseči, predstavlja vašo stalnost prav želja po nenehnem novem doživljanju.V klasičnem smislu besede se boste ustalili šele ko ali če se boste upehali.Zrelost je zelo širok pojem, ki ga ne smemo enačiti s konvencionalnostjo.Niste sicer konvencionalni, nezreli pa tudi ne ( med drugim spoštujete poslovne dogovore, kazenski zakonik in večino socialnih norm).Od ljudi sprejemate ljubezen,zavist, občudovanje, prezir,pokoriščino in očitke, v glavnem izrazito pozornost,kaj hočete še več?

New Report

Close