fbpx

Poznate kineziologijo?

Človeško telo, Novice, Zanimivo, Zdravje, Življenjski slog

Kineziolog je strokovnjak s širokim znanjem o človeški anatomiji in gibanju, ki posameznika obravnava celostno.

Verjetno ste v zadnjih letih že slišali za pojem kineziologija in za poklic kineziolog/kineziologinja. Kljub dobremu osveščanju javnosti o tej vedi še veliko ljudi ne ve, kaj pod to besedo sploh spada. Nekateri kineziologe celo zamenjujejo s fizioterapevti ali z osebnimi trenerji.

V Sloveniji je v zadnjih letih kineziologija vse bolj pomembna. Spomnimo se športnice Ilke Štuhec, ki je ob svojih zmagah v javnosti večkrat poudarjala sodelovanje s svojo kineziologinjo.

V prihodnjih mesecih bo serija mojih člankov namenjena področju kineziologije. V prvem prispevku se bom dotaknila kineziologije v splošnem pomenu, v nadaljevanju pa bom z vidika kineziologije poskušala obravnavati zanimiva področja in teme, ki so aktualne v zadnjem času.

Kaj je kineziologija?

Kineziologija je veda o principih mehanike in anatomije ter vplivih le-teh na človeško gibanje. Preprosto bi lahko rekli, da je kineziologija znanost o gibanju. Proučuje telesno dejavnost ljudi ter njen vpliv na zdravje, zmogljivost in gibalno učinkovitost posameznika v različnih življenjskih obdobjih. Da pa bi gibanje lažje razumeli, ga je potrebno razčleniti in analizirati preko večih ožje specializiranih znanosti, saj kineziologija vključuje principe in načela medicine športa, fiziologije, anatomije, biomehanike, sociologije, psihologije, antropologije, filozofije in pedagogike.

Kdo je kineziolog/kineziologinja in katera področja delovanja pokriva?

Kineziolog je strokovnjak s širokim naborom znanj z različnih področij predvsem z vidika gibanja. Posameznika obravnava celostno.

V zadnjih letih je veliko govora o telesni nedejavnosti naših otrok in mladostnikov, njihovi povečani telesni teži ter gibalni nekompetentnosti. V primeru, da imajo otroci ali mladostniki določene težave gibalnega značaja ali prisotne bolečine, kineziolog nudi prilagojen vadbeni program za izboljšanje gibalne učinkovitosti. Po drugi strani kineziolog vodi rekreativne programe za otroke in mladostnike ter tudi odrasle ali sodeluje s trenerji, ki delajo z (mladimi) vrhunskimi športniki, predvsem v smislu preventive pred morebitnimi poškodbami ali hitrejše povrnitve v trenažno-tekmovalni proces po morebitnih poškodbah. Na tem mestu želim poudariti, da je sama tehnika, biomehanika določenih gibov (pri različnih športnih panogah) ključna pri gibalni (in tudi tekmovalni) učinkovitosti in gibanju brez obremenitev in poškodb.

Zelo širok spekter delovanja kineziologov pa je tudi po poškodbah in operacijah, kjer je potrebno poudariti, da kineziolog ni oseba, ki izvaja terapije ali zdravi, temveč izdela načrt vadbe, izvaja in nadzoruje vadbene programe, svetuje o zdravem življenjskem slogu (ki lahko vključuje tudi prehrano), pri tem pa upošteva vse potencialne zdravstvene omejitve posameznika. Ključnega pomena pri zagotavljanju celostne obravnave posameznika je sodelovanje s preostalo stroko (fizioterapevt, športni zdravnik, ortoped …). Povezava fizioterapije in kineziologije se zdi ključna po poškodbah in operacijah. Fizioterapevti v času rehabilitacije z manualnimi in fizikalnimi terapijami poskrbijo za funkcionalno zmogljivost tkiv, kineziolog pa v času postrehabilitacije nadaljuje z ustreznimi vadbenimi programi in tako optimizira funkcionalno delovanje tkiv ter poskrbi, da se posameznik povrne v stanje (telesno, mišično), kot je bilo pred poškodbo/operacijo, ali pa celo postane gibalno bolj učinkovit.

Lahko bi rekli, da je kineziolog v času začetnih faz rehabilitacije podpora fizioterapevtu, saj skrbi za zdrave dele poškodovanca, v času zadnjega dela rehabilitacije in postrehabilitacije pa je nepogrešljiv del vadbenega procesa za dosego ustreznega nivoja zdravja.

S staranjem prebivalstva bo postala rekreacija in vadba za starejše ena izmed prioritetnih področij delovanja kineziologov. Obstajajo namreč študije, ki dokazujejo, da je telesna dejavnost pri starejših povezana s številnimi pozitivnimi zdravstvenimi učinki. Redno telesno aktivni starejši posamezniki živijo dlje, imajo nižji krvni tlak, manj koronarnih bolezni srca, manj kapi, imajo boljše ravnotežje itd. Pri nas sta v preteklih letih potekali dve veliki mednarodni raziskavi ravno na temo aktivnega preživljanja starosti. Prva je bila z naslovom Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje (Pangea), druga pa Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) (podrobno se bom rezultatov omenjenih študij, v katerih sem aktivno kot zunanja izvajalka sodelovala tudi sama, dotaknila v drugih prispevkih).

Pomembno področje, ki ga pokriva kineziologija so tudi specifične zdravstvene težave, kot so rakava oboljenja, osteoporoza, možganska kap, akutna in kronična stanja, kjer kineziologi delujejo predvsem v smislu preventive in kurative, saj skrbijo za program gibalne vadbe ali individualne kineziološke obravnave, prilagojene glede na specifiko in omejitve določenega zdravstvenega stanja. Nenazadnje pa imajo kineziologi pomembno vlogo tudi na področju ergonomije.

Za strokovno mnenje, nasvete, pomoč in uporabniške izkušnje obiščite forum Starejši so modrejši ali spletno stran www.celostni-pristop.si.

Marina Dobnik je univerzitetna diplomirana profesorica športne vzgoje in doktorska raziskovalka na področju aplikativne kineziologije. Je terapevtka z mednarodno veljavnim certifikatom za izvajanje manualne limfne drenaže po dr. Voddru, specializirana za obravnave limfedemov. Z individualnim pristopom in različnimi ročnimi tehnikami se ukvarja s težavami gibalnega in limfnega sistema. Sodeluje tudi na večjih mednarodnih projektih (s področja kakovostnega staranja prebivalstva in s področja vrhunskega športa) in je soavtorica več strokovnih in znanstvenih monografij ter člankov. Svetuje tudi na forumu Starejši so modrejši.

 


Sledite nam