fbpx

Enis Özyar, dr. med., profesor radiološke onkologije

Bolezni, Zanimivo, Zdravje

O možnostih zdravljenja onkoloških bolnikov nam je na najpogostejša vprašanja odgovoril prof. dr. Enis Özyar, eden najbolj spoštovanih in priznanih strokovnjakov, profesor onkološke radiologije in velik poznavalec stereotaktične kirurgije.

Kdo je prof. dr. Enis Özyar?

Dr. Özyar je svojo specializacijo iz radiološke onkologije opravil na Univerzi Hacettepe v Ankari (Turčija) in je na isti ustanovi nato delal od leta 1988 do leta 2008. Leta 2003 je postal profesor radiološke onkologije. Za stereotaktično kirurgijo se je začel zanimati leta 2001, prvega bolnika pa je s kibernožem zdravil leta 2007. S kibernožem in stereotaktičnim sistemom na podlagi linearnega pospeševalnika (linaka) je od leta 2001 zdravil več kot 1.000 bolnikov. Dr. Özyar ima več kot SCI indeksiranih publikacij.

 

Odgovori Enisa Özyarja, dr. med., profesorja radiološke onkologije, na najpogostejša vprašanja:

Katere so relativne prednosti in slabosti radioterapije?

Radioterapija se uporablja na različne načine, pred operacijo, po operaciji ali kot dokončno zdravljenje, kar pomeni, da jo uporabimo kot edini način zdravljenja.

Radioterapijo združujejo tudi s kemoterapijo, in sicer pred radioterapijo, med radioterapijo ali po radioterapiji.

Ena od glavnih prednosti radioterapije je ohranjanje organov, ki je zelo pomembno, ker je treba pri operaciji operirati bolnika in mu odvzeti rakav organ.

Zgledi so rak dojke, rak grla, rak analnega kanala, rak požiralnika. Ti tumorji so tako primerni za kemoradiacijsko zdravljenje, ki omogoča ohranitev organa v enakem deležu kot kirurško zdravljenje.

Slabost radioterapije je, da, kot veste, povzroča tudi indukcijo raka, zato mladih bolnikov ne želimo zdraviti z radioterapijo. 20 let star(a) bolnik (bolnica) lahko na primer dočaka 60 ali 70 let, kar pomeni, da se lahko pri njem (njej) razvijejo sekundarni raki, tj. z obsevanjem inducirani raki. Pri izbiri bolnikov za obsevanje smo zato običajno zelo previdni.

Kaj je brahiterapija in katere vrste raka lahko zdravimo z brahiterapijo?

Brahiterapija pomeni zdravljenje od blizu, kar pomeni, da radioaktivne vire vstavimo v telo ali v tumor. To se popolnoma razlikuje od tehnik radioterapije z zunanjim žarkom ter se uporablja predvsem pri ginekoloških rakih in raku prostate. Uporabimo jo lahko tudi na drugih mestih, na primer pri pediatričnih bolnikih, v gastrointestinalnem območju, pri tumorjih danke in pri tumorjih požiralnika.

Vseeno pa je brahiterapija z napredkom radioterapije z zunanjim žarkom, tj. radioterapije z modulirano intenzivnostjo in volumetrično modulirano ločno terapijo. Tako se zdi, da se uporaba brahiterapije zmanjšuje, vendar pa jo je pri nekaterih tumorjih treba uporabiti. Ena izmed bolezni, pri katerih potrebujemo brahiterapijo, je napredovali rak materničnega vratu, pri katerem najprej uporabimo radioterapijo z zunanjim žarkom in sočasno kemoterapijo, nato pa bolnika zdravimo z brahiterapijo.

Druga indikacija je brahiterapija prostate, pri kateri se pri enem postopku v prostato vstavijo različni radioaktivni viri. To zdravljenje traja samo eno ali dve uri. in je opravljeno z enim samim postopkom.

Koliko bolnikov na dan zdravite z radioterapijo?

Radioterapija je frakcionirano zdravljenje. Običajno sestoji iz 10 do 30 frakcij. Izvaja se od ponedeljka do petka, v soboto in nedeljo pa bolnikov ne zdravimo. Gre torej za frakcionirano zdravljenje, ki lahko traja od dva do včasih sedem tednov.

Bolnike zdravimo v 20 minutnih razmikih, kar pomeni, da lahko na dan brez težav zdravimo od 40 do 50 bolnikov. Drugače je pri gamanožu in kibernožu, s katerima lahko na dan zdravimo od 8 do 12 bolnikov.

Katere vrste bolezni lahko zdravimo z radioterapijo?

Radioterapija se uporablja pri 50 odstotkih bolnikov z diagnozo raka. Vsak bolnik ima tako 50 odstotkov možnosti, da bo prejel radioterapijo.

Pri nekaterih tumorjih je radioterapija zelo pomemben del zdravljenja. Pri nekaterih tumorjih oziroma nekaterih rakavih boleznih se radioterapija v algoritmu zdravljenja ne uporablja. Glede na to, da obstaja približno 500 različnih rakavih bolnikov, je zelo težko reči, katera vrsta raka je najbolj primerna za radioterapijo. Uporabimo pa jo lahko pri raku glave in vratu, rakih osrednjega živčevja, rakih pljuč in rakih požiralnika. Radioterapija je tako zelo učinkovit način zdravljenja skoraj vseh delov telesa. Uporabimo jo lahko pri večini tumorjev, bodisi v zgodnji ali v napredovali fazi.

Acibadem rak bolezen zdravljenje

Ali obstajajo razlike med zdravljenjem bolnika z okvirjem in masko?

Gamanož in kibernož se uporabljata za stereotaktično zdravljenje. Gamanož se uporablja samo za intrakranialne tumorje. Kibernož se uporablja za intrakranialne in ekstrakranialne tumorje. Pri intrakranialnih lezijah sta enako učinkovita. Način zdravljenja bolnikov pa se razlikuje zaradi drugačne tehnologije. Pri gamanožu uporabljajo fiksiran okvir okrog lobanje, kar pomeni, da zdravnik aplicira lokalno anestezijo v lobanjo na štirih mestih in ga pritrdi nanjo s fiksacijskim sistemom. Po tej fiksaciji bolnik opravi MR slikanje, nato CT slikanje, nato pa postopek zdravljenja, ki traja od 1 do 3 ure.

Pri kibernožu uporabljamo klasično termoplastično masko, ki se uporablja pri klasični radioterapiji. Tu torej ne uporabimo okvira ali pripomočka za pritrditev bolnika na mizo. To je torej plastična maska, ki je razmeroma preprost način za imobilizacijo bolnika. Glavna razlika je torej, da pri kibernožu ne uporabimo fiksne imobilizacije. Uporabimo plastično masko, ki bolnika imobilizira med zdravljenjem.

Katere so glavne razlike med IMRT in WMAT? Kakšna je vloga IGRT pri tem zdravljenju?

IMRT je zadnja tehnologija, namenjena pa je temu, da bi zaščitili tkiva, ki obdajajo tumor, in dovedli visok odmerek tumorskim tarčam. Tudi VMAT je vrsta IMRT, vendar pa se od njej razlikuje po programju in strojni opremi. Zaradi te programske opreme je tudi zdravljenje bistveno hitrejše. To je torej glavna razlika. IMRT in VMAT imata isti namen, in sicer zdravljenje tumorja točno z načrtovanim odmerkom in zaščita normalnih tkiv, ki obdajajo tarče.

IGRT je slikovno vodena metoda, kar pomeni, da moramo pred zdravljenjem, bodisi z IMRT bodisi z VAMT, točno vedeti, kje je tumor, kje so normalna tkiva, zato potrebujemo slikovno vodenje. To slikovno vodenje obstaja pri vseh naših linearnih pospeševalnikih. Omogoča ga bodisi dvodimenzionalna rentgenska fluoroskopija bodisi rentgensko slikanje s tridimenzionalno tomografijo. V ustanovo Acibadem Health Group pa prihaja tudi nova naprava, ViewRay. To je MR linak, ta linak pa bo uporabljal MR slikanje, ki daje najboljše slike mehkih tkiv v telesu.

Ali bi lahko z radioterapijo zdravili vse bolnike, ki so jim postavili diagnozo raka?

V teku svoje bolezni prejme radioterapijo samo 50 odstotkov vseh bolnikov. Radioterapijo prejmejo bodisi na začetku zdravljenja bodisi po operaciji ali kemoterapiji; nekateri bolniki z zasevki pa času bolezni prejmejo paliativno radioterapijo. Radioterapijo je v času zdravljenja bolezni torej uporabljalo skoraj od 50 do 60 odstotkov bolnikov.

Kaj je tomoterapija?

Tomoterapija je vrsta linearnega pospeševalnika. Način oddajanja sevanja pa se nekoliko razlikuje od načina pri drugih linearnih pospeševalnikih. Stroj ima obliko računalniškega tomografa, bolnik je v stroju in CT ali tomoterapija stalno oddaja sevanje v obliki rezin. Bolnik se pomika, stroj pa se vrti okoli bolnika. Oblika stroja pa je podobna kot pri računalniškem tomografu in metoda se imenuje tomoterapija; predvsem pa je odmerek porazdeljen podobno kot pri linearnih pospeševalnikih, ki uporabljajo tehniko IMRT ali VMAT.

Katere so glavne razlike med ustanovo Acibadem Healthcare Group in drugimi ustanovami za radioterapijo?

Ustanova Acibadem Health Group zelo hitro uvaja zelo napredno tehnologijo, kar pomeni, da v svoja področja zdravljenja in za svoje bolnike uvedemo novo tehnologijo, kadar koli je na voljo. Mislim, da je to glavna razlika. Drugi centri običajno vlagajo v stroje, vendar si po kratkem času ne morejo privoščiti njihovega posodabljanja. Za Acibadem je torej najpomembnejše, da začnemo zelo napredno tehnologijo uporabljati zelo hitro.

Katere naprave/tehnologije uporabljate za radioterapijo v ustanovi Acibadem Healthcare Group?

Skupina Acibadem Health Group ima osem centrov po vsej Evropi, ti centri pa so opremljeni z napredno tehnologijo. Radioterapija se uporablja z različnimi pripomočki, npr. linearnimi pospeševalniki, pripomočki za brahiterapijo in nekaterimi namenskimi pripomočki. Naši linearni pospeševalniki so vsi opremljeni z intenzivnostno modulirano radioterapijo, volumetrično modulirano ločno terapijo ter stereotaktično radioterapijo in radiokirurgijo. V eni od bolnišnic imamo tudi medoperacijsko radioterapijo, poleg tega pa za različne indikacije uporabljamo brahiterapijo z visokimi odmerki.

Drugi napravi sta gamanož in kibernož. To sta stereotaktični napravi za obsevanje in sta v naših centrih na voljo.

 

Za več informacij:

+387 33 223 013
+90 216 544 9661
http://www.acibademinternational.com/

 

Fotografije: arhiv Acibadem

 


Sledite nam