Življenje z rakom po raku – 1. Mednarodna konferenca o celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom

Sreda, 20. oktober 2021, 13:00 do 17:00 / Wednesday, 20 October 2021
Konferenca bo potekala v virtualnem prostoru / The conference will take place on Zoom

Video posnetek dogodka / Video of the event

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb v sodelovanju z Zavodom Simpozija in Slovensko združenje organizacij bolnikov z rakom ONKO NET organizira 1. Mednarodno konferenco »Življenje z rakom po raku«, namenjeno celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom. 

Reportaža z dogodka:

Program / Programme

13.00 – 13.15

Pozdravni nagovori (Alexander Roediger, EFPIA/Forum inovativnih znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb; Ana Žličar, Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom – ONKO NET, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije; Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje RS; Bojana Beović, Zdravniška zbornica Slovenije; Tit Albreht, Joint Action iPAAC, NIJZ)
Welcome Speeches: (Alexander Roediger, EFPIA/Forum of International Research & Development Pharmaceutical Companies; Ana Žličar, Association of Slovenian Cancer Patient Organisations – ONKO NET, Cancer Patients’ Association of Slovenia; Mojca Gobec, Ministry of Health of Republic of Slovenia; Bojana Beović, Slovene Medical Chamber; TIt Albreht, Joint Action iPAAC, NIPH)


1. SKLOP / 1TH SESSION:
UVOD V CELOSTNO REHABILITACIJO BOLNIKOV Z RAKOM


INTRODUCTION TO CANCER SURVIVORSHIP

13.15 – 13.25
13.25 – 13.30

Življenje po raku – povod za oblikovanje Evropskega programa za obvladovanje raka
Cancer Survivorship – the Initial Trigger of the EU’s Beating Cancer Plan (MEP – pending)

Evropski poslanci proti raku (Irena Joveva, evropska poslanka)
MEPs Against Cancer (Irena Joveva, MEP)

2. SKLOP / 2TH SESSION:
DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA – KJE SMO PO DESETIH LETIH

SLOVENE CANCER CONTROL PLAN – WHERE WE ARE 10 YEARS LATER

13.30 – 13.4013.40 – 13.50

13.50 – 13.55

Glavni dosežki DPOR (Branko Zakotnik, nacionalni koordinator DPOR)
Main Achievements of NCCP (Branko Zakotnik, NCCP coordinator)

Spremljanje dosežkov DPOR s podatki Registra raka RS (Vesna Zadnik, Register raka RS)
Monitoring the achievments of the NCCP using the Slovenian Cancer Registry data (Vesna Zadnik, Cancer Registry of Republic of Slovenia)

RAZPRAVA / DISCUSSION

3. SKLOP / 3TH SESSION:
POTREBE OZDRAVLJENIH BOLNIKOV Z RAKOM IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

THE UNMET NEEDS OF CANCER SURVIVORS AND THE SOCIAL RESPONSIBILITY

13.55 – 14.05

14.05 – 14.15
14.15 – 14.25


14.25 – 14.3514.35 – 14.40

Kaj je bistvo celostne rehabilitacije? (Kristina Modic, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L)
What is Survivorship About? (Kristina Modic, Slovenian Lymphoma and Leukemia Patient Association)

Kakšno medicinsko podporo še potrebujemo? (Tanja Španić, Europa Donna)
What kind of medical support is missing? (Tanja Španić, Europa Donna)

Največji izzivi ljudi po zaključenem zdravljenju (Jacqueline Daly, Evropska koalicija bolnikov z rakom, Tamara Hussong Milagre, Evita, Cancro Hereditário)
The Biggest Challenges of Survivors (Jacqueline Daly, European Cancer Patient Coalition, Tamara Hussong Milagre, Evita, Cancro Hereditário )

Pravica do pozabe (Joke Verbaan, De Hoop)
The Right to be Forgotten (Joke Verbaan, De Hoop)

RAZPRAVA / DISCUSSION

4. SKLOP / 4TH SESSION:
VLOGA ORGANIZACIJ BOLNIKOV PRI IZBOLJŠANJU PREŽIVETJA IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA PO ZAKLJUČENEM ZDRAVLJENJU

IMPROVING SURVIVORSHIP RATE AND QUALITY OF LIFE OF CANCER SURVIVORS

14.40 – 14.50
14.50 – 15.00

15.00 – 15.10
15.10 – 15.15

Celostna rehabilitacija onkoloških bolnikov v sklopu DPOR (doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med., Onkološki Inštitut Ljubljana)
Cancer patients survivorship programmes within Slovene NCCP (doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med., Onkological Institute Ljubljana)

Pomen zdravstvenega opismenjevanja (Kristine Sørensen, Globalna akademija za zdravstveno pismenost)
The Importance of Health Literacy (Kristine Sørensen, Global Health Literacy Academy)

Smo naredili dovolj za integracijo bolnikov z rakom? (Barbara Wilson, Working with Cancer®)
Is Integration of Cancer Patients Sufficiently Addressed? (Barbara Wilson, Working with Cancer®)

RAZPRAVA / DISCUSSION

15.15 – 15.35: ODMOR / COFFEE BREAK

5. SKLOP / 5TH SESSION:
KAKO ŠE POVEČATI ŠTEVILO PREŽIVELIH Z RAKOM IN OBETI GENOMIKE JAVNEGA ZDRAVJA

HOW TO ENSURE MORE CANCER
SURVIVORS AND THE PROMISE OF PUBLIC HEALTH GENOMICS

15.35 – 15.45
15.45 – 15.55

15.55 – 16.05
16.05 – 16.10

Celostna preventiva pred rakom materničnega vratu: vidik bolnice (Esra Urkmez, Dance With Cancer)
Comprehensive cervical cancer prevention: the patient perspective (Esra Urkmez, Dance With Cancer)

Bolniku prilagojeno zdravljenje – prihodnost obravnave raka skozi prizmo genomike javnega zdravja (Panos Kanavos, LSE)
Personalized Oncology – The Future of Cancer Care in View of Public Health Genomics (Panos Kanavos, LSE)

Personalizirana obravnava raka kot poslanstvo (Bettina Rylll, Evropska misija za raka, Evropska zveza bolnikov z melanomom)
A Mission-based approach to personalised cancer care (Bettina Ryll, EU Cancer Mission Board, Melanoma Patient Network Europe)

RAZPRAVA / DISCUSSION

6. SKLOP / 6TH SESSION:
OKROGLA MIZA: RAK MORA POSTATI NAJVIŠJA SKUPNA PRIORITETA

ROUND TABLE: CANCER CARE SHOULD BE MADE TOP PRIORITY ON EVERY AGENDA

16.10 – 16.50

16.50 – 17.00


PANELISTI / PANELISTS:
Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje / Ministry of Health
Tit Albreht, NIJZ, koordinator Joint Action iPAAC / NIPH, Coordinator of the Joint Action iPAAC
Ana Žličar, ONKO NET, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije / ONKO NET; Cancer Patients´ Association of Slovenija
Jaka Cepec, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L / Slovene Association of Lymphoma and Leukemia, L&L
Iva Dimic, parlamentarni odbor za zdravstvo, pododbor za raka / Parliamentary Health Committee, Subcommittee on Cancer

Povzetki in zaključek srečanja (Tit Albreht, Nacionalni inštitut za javno zdravje, koordinator Joint Action iPAAC)
Wrap-up and Closure (Tit Albreht, Coordinator of the Joint Action iPAAC, NIPH)

Predavatelji / Lecturers

New Report

Close