Starševstvo in vzgoja

Odgovarjajo: mag. Nataša Durjava, EAGT geštalt izkustvena psihoterapevtka • prof. Andreja Vukmir, spec. zakonske in družinske terapije • Mirjana Frankovič, transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj

Vzpostavitev e-izobraževanja iz varnosti in zdravja pri delu

Default avatar
Frančiška Avbelj, mag. menedž. vseživlj. izobr.

Vzpostavitev e-izobraževanja iz varnosti in zdravja pri delu

E-izobraževanje za varno in zdravo delo se v slovenskih podjetjih pojavlja redko. Zaposlena sem na Zavodu za varstvo pri delu d.d. Naša osnovna dejavnost je znanstveno raziskovanje, preskušanje, izvajanje ter zagotavljanje varnosti in zdravja v delovnem in življenjskem okolju, varstvo pred ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji, požarno varstvo, varnost v prometu, publicistika in izobraževanje. Usposabljanje za varno in zdravo opravljanje dela je zakonsko opredeljeno kot obveza vsakega delodajalca. Z raziskavo sem v slovenskih podjetjih preverila stanje na področju varnosti in zdravja pri delu, poznavanje e-izobraževanja ter morebitne izkušnje s tovrstnim načinom izobraževanja. Raziskava je potrdila zainteresiranost slovenskih podjetij za izvedbo e-usposabljanj na področju varnosti in zdravja pri delu, zato sem v okviru magistrske naloge pripravila predlog modela učnega okolja. Predlog se je navezoval na elemente učnega okolja, kot so gradiva, tehnologije za komunikacijo, družbeno programsko opremo ter sistem za upravljanje e-izobraževanja (LMS) in sistem za upravljanje vsebin e-izobraževanja (LCMS).

Ugotovitve magistrske naloge so bile odlična podlaga, da smo v podjetju kjer sem zaposlena vzpostavili tovrstno e-usposabljanje. Pri uporabnikih naših storitev (podjetjih) smo se srečevali s problemom, da smo se zaradi razpršenosti njihovih podružnic, časovne stiske, pomanjkanja prostorov za klasično izvedbo usposabljanja in drugih težav pri zagotovitvi usposabljanja nemalokrat težko dogovorili za izvedbo usposabljanja. Z uvedbo e-usposabljanja je naročnikom omogočeno, da za njih pripravimo njim lastno e-gradivo, ki je usklajeno z zakonodajo, udeležence vodimo skozi proces usposabljanja in jih tako razbremenimo težav s katerimi so se v preteklosti srečevali.

http://www.fakulteta.doba.si/si/poslovn ... v-a-stran/

Moderatorji

mag. Nataša Durjava , EAGT geštalt izkustvena psihoterapevtka
durjavaN
prof. Andreja Vukmir , spec. zakonske in družinske terapije
Zavod Pogled
Mirjana Frankovič , transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj
MirjanaFrankovic