Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

ZAPUŠČINSKA RAZPRAVA

Default avatar

bzelez1

Pozdravljeni.
Pred nekaj meseci mi je umrla mami in bliža se zapuščinska razparava. Na zapuščinski razpravi bo govora o nepremičnini vredni okoli 180.000 eur. Lastnika te nepremičnine sta moja pokojna mami in moj še živeči oče oz. mož pokojne. Vsak je lastnik polovice nepremičnine. Imam še eno sestro, ki ni več prijavljena na domačem naslovu. Sama z družino in s svojim očetom živim v tej nepremičnini, ki je predmet zapuščinske razprave. V to nepremičnino sem tudi že vložila nekaj denarja za obnovo (imam dokazila).
Zanima me:
1. kako oz. na kakšne deleže in komu se deli mamina polovica nepremičnine?
2. v primeru, da sestra svoj delež nepremičnine, ki ji pripada, prepusti meni in želi, da ji v zameno za to izplačam kar ji pripada - kako se izračuna ta znesek oz. koliko bi okvirno znašal, če je nepremičnina vredna ca. 180.000 eur? Ali lahko uveljaljam tudi dejstvo, da sem že nekaj denarja vložila v samo obnovo te nepremičnine?
3. Je zakonsko določeno, v kolikšnem času je potrebno izračunani znesek izplačati ali se lahko sporazumno dogovorimo?
4. Kakšna je razlika med nujnim deležem in deležem izplačila (če bi jo jaz izplačala v primeru, da mi ona prepusti svoj delež nepremičnine), ki pripada moji sestri?
5. Ali jaz, ko dobim svoj delež po mami, lahko ta delež napišem nase in na mojega moža - oba sva prijavljena na isti naslov, kjer se nahaja ta nepremičnina? Kdaj to lahko uredim, že takoj na tej zapuščinski razpravi ali kasneje, ko bo prisoten tudi moj mož? Če kasneje, na koga se morava z možem obrniti?
Hvala za odgovore.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Premoženje zapustnice se razdeli na enake dele med vami, sestro ter očetom. Torej vsak dobi eno tretjino premoženja. Sodišče razdeli v deležih, v naravi pa se morate sporazumeti z ostalimi dediči. Sredstva, katere ste vložili v obnovo se upoštevajo, če so če presegajo stroške rabe te nepremičnine, in če ne gre za tekoče nujno vzdrževanje nepremičnine. V primeru, da sestri pripada 1/3 hiše, pomeni, da ji pripada vrednost v denarju 60. 000 eur. Le-to ji lahko izplačate iz naslova ostalega premoženja iz zapuščine oz. iz katerega koli drugega naslova. Rok izplačila morate sami dogovorit s sestro – sicer ga v nepravdnem postopku razdelitev solastnine, ki sledi zapuščinskemu postopku, določi sodišče. Nujni delež vam pripada po Zakonu o dedovanju, uveljavite pa ga v primeru, če bi vaša mama napisala oporoko, v kateri bi premoženje zapustila drugim osebam ali bi bili vi kot oporočni dedič prikrajšani. Nujni dediči (pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec) imajo pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati; ta del zapuščine je nujni delež. Nujni delež potomcev, posvojencev in njihovih potomcev ter zakonca znaša polovico, nujni delež drugih dedičev pa tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu. Z ostankom zapuščine lahko oporočitelj razpolaga po svoji volji; ta del zapuščine je razpoložljivi del. Po pravnomočnem sklepu o dedovanju postanete vi solastnica hiše do 1/3, kar pomeni, da lahko s tem delom sami razpolagate in lahko lastninsko prabvico prenesete na svojega moža, pri čemer morate upoštevati zakonsko predkupno pravico ostalih solastnikov. To uredite po končanem postopku, kjer v zemljiško knjigo vpišete solastninsko pravico na tem delu. Za vpis nujno potrebujete veljavno sklenjeno ustrezno pogodbo (darilno itd.) in pomoč odvetnika ali pravnega strokovnjaka po vaši izbiri, saj je več vidikov in ciljev ter problemov pri urejanju zadev, kot je vaša.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

bzelez1

Pozdravljeni !
Imam še eno vprašanje;
Ko jaz po pravnomočnem sklepu postanem solastnica 1/3 hiše po moji mami, je to potem moje in je pisano name. Zanima pa me, kdo postane dedič tega mojega dela po moji smrti? Sta to samo moj mož in moji otroci ali še kdo drug (imajo do tega deleža npr. kakršnokoli pravico ali prednost npr. še moja sestra ali oče)?

Hvala in lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Po vaši smrti so dediči v prvem dednem redu vaši otroci in zakonski partner.

Lep pozdrav!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

razočarana30

Lep pozdrav!
Mene pa zanima naslednje,na zapuščinski razpravi decembra lani je bilo po pokojnem tastu ocenjeno zemljišče na 40.000 eur,od tega polovica pripada tašči (se pravi 20.000),polovico pa si delita sin (moj mož) in pa hči pokojnika (vsak po 10.000 eur).Ker pa se je hči odselila od doma zahteva od svojega brata,da bi jo moral izplačati 30.000 eur.Ali lahko zahteva večjo vsoto,kot je bilo zapisano na zapuščinski?
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Ocena vrednosti nepremičnine v zapuščinskem postopku je namenjena izključno samo odmeri sodne takse in ničemur drugemu.
Hči torej lahko zahteva večjo vrednost kot je bila ugotovljena na zapuščinski razpravi. Predlagamo pa, da za ocenitev vrednosti nepremičnine pridobite sodnega cenilca in se z njo poskušate dogovoriti o višini plačila na podlagi mnenja, ki ga bo izdelal.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

majda justinek-koban

Nas pa zanima naš pokojni oče ima prihranek na vezani vlgi,smo tri hčere in smo se odpovedale v korist matere.Oče je pa imel še enega sina.On zahteva da se ta prihranek deli na pet enakih delov.Zanima me ali je polovica takoj od mame,druga polovica se pa deli.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Glede na to, da prihranki spadajo v skupno premoženje zakoncev, pravilno domnevate, da vaši materi na tej osnovi pripada polovica teh prihrankov, vendar pa mora sama zahtevati izločitev tega dela iz zapuščine, druga polovica pa se bo delila med dediče (torej med ženo in 4 otroke).

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Čebela10

Pozdravljeni!

Mene pa zanima naslednje, in sicer, če je možno, da zapuščinske razprave ni, glede na to, da je bila podpisana pogodba o preužitku osebi, za katero možni dediči mislijo, da bi jo spodbijali zaradi poslovne nesposobnosti-bila je dementna in podpisala v bistvu pogodbo pod prevaro. Kaj bi morali ti dediči narediti in kako sploh poteka dedovanje, glede na to, da je mož umrl, otrok nista imela, ima pa še eno sestro in kar nekaj nečakov?
Default avatar

habez

Spoštovani!
Moje sorodnica (teta) je v hudi stiski in ne vemo kam se obrniti po nasvet.
Ona izhajaja iz družine osmih otrok,ki so se vsi odpovedali dedovanju v korist sina, ki je ostal na kmetiji.Izjema je sta bila teta in stric, ki nista bila poročena in ostala doma.Njima je bilo do smrti dodeljeno užitkarstvo.Teta, čez leta se je odselila in šla gospodinjiti bratu duhovniku. Ko sta ostarela sta bila prisiljena se vrniti in sta prosila nečaka,ki je medtem postal gospodar kmetije da jih sprejme v staro kmečko hišo(on ima novo).V to staro kmečko hišo, sta vložila v obnovo in v njej nekaj časa živela.Med tem je stric umrl, ves denar in premičnine (avto, stroji,računalnik itd.. je zapustil nečaku v želji, da določeno vsoto vloži v sakralni objekt (kapelico).To je bilo na zapuščinski razpravi zapisano.
Tu se prične problem.Nečak ni postavil nobene kapelice,je že osem let. Celo več teti je prepovedal v hišo, v njeni odsotnosti je zamenjal ključavnico in ključa ne da.Na njene prošnje in pregovarjanja ne sliši jih ignorira.Teta si je našla začasno bivanje pri drugi sestri vendar ima vso lastnino v hiši na domu.Njeno stalno bivališče je na njenem domu.Kaj storiti kam po pomoč.Omenim da smo ostali dediči po pokojnem stricu upoštevali njegovo željo in se odpovedali dedovanju.Za odgovor se vam zahvaljujem.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

S pogodbo o preužitku se ena stranka (preužitkar) zavezuje, da bo na drugo stranko (prevzemnik) prenesla lastninsko pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu drugemu do njegove smrti nudil določene dajatve in storitve. To pomeni, da vso premoženje preužitkarja preide na prevzemnika takoj po sklenitvi pogodbe in ne šele po smrti preužitkarja.
Kolikor je bilo predmet pogodbe o preužitku vso premoženje pokojnice se zapuščinska obravnava ne opravi, saj pokojnica ni zapustila nobenega premoženja (vse je namreč pripadlo prevzemniku že v času sklenitve pogodbe o preužitku).
Naj vas opozorimo, da pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe v vsakem primeru preneha s pretekom 3 let od dneva, ko je bila pogodba sklenjena, sicer pa je zastaralni rok 1 leto od dne, ko je upravičenec izvedel za razlog izpodbojnosti oziroma v rolu 1 leta od prenehanja sile.
V primeru, da pogodba o preužitku ne bi obstajala, bi dedovali zapustničini bratje in sestre oziroma na podlagi vstopne pravice njeni nečaki.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Kolikor je užitek vpisan v zemljiški knjigi, ima vaša teta v skladu s Stvarnopravnim zakonikom možnost vložitve motenjske in/ali negatorne tožbe v kateri bo zahtevala, da sodišče nečaku prepove vsakršno dejanje, ki bi motilo njeno posest na nepremičnini, na kateri ima stvarno pravico užitka /ki bi jo vznemirjalo ob izvrševanju tega užitka.
Domnevamo, da je stric določilo o postavitvi kapelice zapisal v oporoki. V takem primeru se šteje, da je nečaku naložil izpolnitev bremena. Posebnost bremena je v tem, da ga nihče ne more izterjati. Navadno oporočitelji sami zapišejo, da se v primeru neizpolnitve bremena dediču odvzame določen del zapuščine, kar pa stric v vašem primeru (domnevamo) ni storil. V skladu z navedenim torej sami žal ne boste ničesar dosegli.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

sanel

Pozdravljeni.

V stanovanju pokojne živi en sin, drugi v drugem mestu, hčerka pa v drugem kraju. So v postopku, zapuščinska razprava.
Vprašanje: lahko prvi sin pospravlja predmete pokojnice pred koncem razprave?

Hvala in lep pozdrav.

denis
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

z zapuščino se ne sme razpolagati, dokler deleži na njej niso določeni.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Just-a-guy

Spoštovani

Imam sledeče vprašanje.

Babica ima 3 sinove. Njen mož (dedek) je že pokojni in ob njegovi smrti so se vsi 3 sinovi odpovedali dedovanju v korist matere (babice).

Že dalj časa je babica v zelo slabih odnosih z enim izmed sinov, saj ta meni, da ima pravico do bivanja v hiši, katero je babica podedovala od pokojnega moža. Te seveda nima. Jo pa sedaj skrbi, da bi lahko ob njeni smrti kakorkoli lahko oviral prodajo hiše in s tem oviral postopek razdelitve premoženja drugima dvema sinovoma.

Njena želja je, da že za časa življenja nepremičnino prenese na enega od sinov, si na nepremičnini pridrži brezplačno služnost rabe stanovanja (do njene smrti), ob njeni smrti dedič pridobitelj nepremičnino proda in sorazmerno razdeli med vse dediče.

zanima me, ali obstaja kak pravni posel (način) med živimi, s katerimi bi lahko oseba vso (večino) svojega premoženja prenesla na svojega potomca, hkrati pa ostali potomci (ki so seveda nujni dediči) ne bi mogli izpodbijati takšnega pravnega posla (kot je to npr. pri darilnih pogodbah).

ali zahtevo za vrnitev daril podajo nujni dediči tudi v primeru, ko zapustnik za časa svojega življenja z darilno pogodbo svoje premoženje prenese npr. na svojega vnuka?

hvala za vaš odgovor in lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

v vašem primeru bi bilo najboljša rešitev sklenitev preužitne pogodbe ali pa pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

Leopold Scheicher

Spoštovani!

Konec meseca aprila bomo imeli zapuščinsko razpravo. Dediča sva dva, jaz in sestra. Ko je mama odšla v dom za upokojence, je sestra prodala stanovanje od mame in z izkupičkom krila stroške bivanja v domu (samo par mesecev) in stroške pogreba. Pri prodaji nisem bil zraven.
Ustni dogovor je bil, da si denar od prodaje stanovanja deliva v razmerju 50:50. Ali lahko sestra pri zapuščinski razpravi dokaže, da stanovanje ni bilo prodano? Ali je to res, da če je ves izkupiček denarja od prodaje šel na njen zasebni račun, da lahko kar pozabim na kakršnokoli dediščino.
Sem pripravljen priznati vse stroške za mamo in sem pripravljen tudi na drugačni delež delitve.
Kaj me čaka, bom dobil kaj dediščine od prodaje stanovanja? Darilne pogodbe in oporoke ni.

Lep pozdrav!
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,

v takem primeru je dokazovanje oteženo, ni pa nemogoče.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc