Arhiv - sociala

DENARNA SOCIALNA POMOČ - še enkrat, kdaj se dodeli in kdaj ne

Default avatar

TINA-CSD

Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 - UPB2, 23/2007 - popr., 41/2007 - popr., 114/2006 - ZUTPG) se z denarno socialno pomočjo upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka.

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki nimajo dohodkov ali pa so ti pod zgornjo višino. Če dohodkov sploh nimajo, prejmejo navedeni znesek v celoti, sicer pa v višini razlike med lastnimi dohodki in navedenimi zneski. Poleg tega cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema. Slednje je pomembno zlasti za vse, ki lahko delajo in morajo biti zato prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se vključevati v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja ter biti tudi sami aktivni pri iskanju zaposlitve.

VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI

Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov po Zakonu o socialnem varstvu, se določi v višini minimalnega dohodka. Osnovni znesek minimalnega dohodka, določen v zakonu, se usklajuje enkrat letno v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem, po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije.

Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa zakon. Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki vseh družinskih članov.

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana je v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določena po naslednjih merilih:

prva odrasla samska oseba v družini: 1
vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7
otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja: 0,3.
Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se poveča za 30% osnovnega zneska minimalnega dohodka.

V primeru skupnega varstva in vzgoje otroka se višina minimalnega dohodka za otroka v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka in dodatek za enostarševsko družino iz prejšnjega odstavka določita v polovični višini.

Denarne socialne pomoči se ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. To pomoč se lahko dodeli tudi v primerih, ko upravičenec sicer presega "cenzus" za dodelitev denarne socialne pomoči, a se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.

Upravičenec je dolžan v roku 15 dni po prejetju pomoči predložiti pristojnemu centru za socialno delo dokazila o porabi sredstev. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do enkratne izredne pomoči oziroma izredne pomoči 18 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči.

Poznamo dve kategoriji izredne denarne socialne pomoči:

za obdobje - dodeli se za obdobje, torej za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca
enkratna - podeli se v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost.


Upam, da vam bo ta podatek pomagal k vprašanju, kdaj ste upravičeni do DSP/IDSP oz. ali bo Center upošteval vašo stisko. Še bolj pa upam, da se boste rešili državne pomoči in se uspeli postaviti na lastne noge.

Lep pozdrav!

Tina-CSD
Default avatar

francka55

TINA,S CESTE SE JE VRNILA POLNOLETNA OSEBA, SE NE ŠOLA, BREZ KAKRŠNIH KOLI DOHODKOV IN Z ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI.JI PRIPADA 100 % SOCIALNA POMOČ? LEP POZDRAv!
Default avatar

TINA-CSD

ČE JE TA OSEBA POLNOLETNA IN SE NE ŠOLA, MORA BITI PRIJAVLJENA NA ZRSZ-ČE NE, NI UPRAVIČENA DO DSP!

ČE NIMA DOHODKOV, BO MORALA IZKAZOVATI Z BANČNIMI IZPISKI ZA ZADNJE 3 MESECE PRED ODDAJO VLOGE-ČE JIH NE PRINESE, NITI PO URADNEM POZIVU CSD-JA NI UPRAVIČENA DO DSP!

ZDRAVSTVENE TEŽAVE-ZA VSE PRAVICE NASTALIMI ZARADI ZDR. TEŽAV JE PRISTOJNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA. CENTER ZA SOCIALNO DELO SVOJO DRŽAVNO SOC. POMOČ DODELI GLEDE NA DOHODKE (IN DRUGIH POGOJEV), OZ. ZGOLJ IN EDINO ZA PREŽIVETJE, DOKLER SI OSEBA NE NAJDE SLUŽBE ZA PREŽIVETJE VKOLIKOR SE NE ŠOLA SO 26. LETA!

100% SOCIALNA POMOČ PRIPADA SAMO OSEBI, KI ŽIVI SAMA IN JE NE MORE NIHČE DRUG PREŽIVLJATI, ALI NUDITI BIVANJE, HRANO IPD. TAKIH PRIMEROV JE OKOLI 20%, VSI OSTALI PA DOBIVAJO ZNIŽANO DSP.
Default avatar

francka55

TINA!
Na Zavodu ni prijavljena, zaradi bolezni je tako in tako trenutno nezaposljiva!

Kaj pomeni živi sama, potrebuje najemno pogodbo itd....
Kakšna socialna pomoč bi ji pripadala v primeru, da se prijavi k materi? Je to še polna pomoč ali ne?
Default avatar

Ivana G.

Vprasala bi, ce izberes ostati doma, ce si upravicena do socialnih prispevkov v primeru stiri ali vec otrok, in ima moz nizko placo ali je sploh mogoce dobiti kaksno socialno pomoc?
Mislim, ce se odlocis ostati doma samo zaradi vzgoje otrok in zrtvujes svojo kariero v dobro druzine. Hvala za odgovor
Ivana
Default avatar

travel neprijavljena

kar tako pa ne gre,da boš ostala doma in se " žrtvovala " za otroke,Saj so tvoji otroci in ti moraš skrbet za njih :)) Zaradi tega ne dobiš nič več denarja
Tukaj imaš izračun



3 - članska družina: 425,94 EUR

4 - članska družina: 489,83 EUR

5 - članska družina: 553,72 EUR

6 - članska družina: 617,61 EUR

7 - članska družina: 681,50 EUR

8 - članska družina: 745,39 EUR
Torej,če so vaši dohodki večji kot jih kaže ta tabela,niste upravičeni do denarne pomoči.Lahko pa poskusite z enkratno pomočjo.Če imate 3 ali 4 otroke potem dobite tudi 1x letno denar za veliko družino
Default avatar

Lidija26

Mene pa zanima, koliko oz kaj me pripada kot redno študentko, starost 26 let, noseča 6m, stalno prebivališče pri starših. Zdaj sem dala vlogo in po mojih "raziskavah" po internetu, bi morala dobiti celotni znesek 212eur, ker sem starejša od 26 in moji starši nimajo ne vem kako velikega prihodka, tolk da nekak smuknemo vsak mesec skozi. Prej sem se sama preživljala zdaj zaradi nosečnosti ne morem več delati oz me ne sprejme nobeden, ker sem delala preko študentskega servisa. Na socialnem je rekla da če bo vloga odobrena dobim max 155 eur. Zdaj me zanima na podlagi česa je to dosodila, še preden je sploh vnesla moje podatke v računalnik in še preden je bila seznanjena z mojim materialnim stanjem in s stanjem mojih staršev pri katerih sem trenutno.
Poleg tega je zahtevala, da vsak mesec vsaj trikrat prinesem potrdilo o iskanju zaposlitve!!!
Meni več nič ni bilo jasno zato sprašujem, če kdo tle ve, kaj več o tem?
Hvala
P.S.
- sem pa že tri mesece brez dohodka kar sem priložila k vlogi ( izpisek iz banke)
- Pravice bom uveljavljala kot samohranilka
Default avatar

TINA-CSD

V KOLIKOR STE STARI 26 LET IN REDNO ŠTUDIRATE - NIMATE PRAVICE SO DSP, KER SO VAS ŠE DOLŽNI PREŽIVLJATI STARŠI.

ČE STE VEČ KOT 26 LET (IN JE PODALJŠAN ŠTUDIJ ŽE TAKE NARAVE, NE ZARADI PONAVLJANJ LETNIKOV), IMATE POSRKBLJENO VSAJ BIVANJE IN TUDI HRANO PRI STARŠIH, ZATO ZMANJŠANA DSP IZ 212 NA 155 EUR KAR JE ŠE DOBRO SAJ BI MORALI IMETI 148 eur ZNIŽANO DSP (-30% ALI VEČ).

PRAVICE BOSTE UVELJAVLJALI KOT SAMOHRANILKA - PREDVIDEVAM DA JE OČEN NEZNAN (ČE JE ZNAN, STE DOLŽNI PRISKRBETI / IZTOŽITI PREŽIVNINO ZA ROJENEGA OTROKA) . . . ZAENKRAT BOSTE UVELJAVLJENA KOT SAMOSTOJNA OSEBA ŽIVEČA PRI STARŠIH, KASNEJE PA ŠELE KOT SAMOHRANILKA. LP
Default avatar

TINA-CSD

POZDRAVLJENI!

Pozabila sem omeniti v mejlu o revalorizaciji, da je sedaj le-ta 2x letno in sicer januarja in julija ter da je sedaj DSP v višini 221 (in še nekaj centov) EUR za posameznika itd.

LP-Tina
Default avatar

TanjaP

Pozdravljeni,

Zanima me, kako je z enkratno denarno pomočjo oz, kakšna rešitev obstaja za nekoga, ki sicer prejema pokojnino, vendar to ni dovolj za kritje vseh stroškov.
Moja mama je invalidno upokojena in prejema 484 evrov pokojnine. Odplačuje še kredit, kjer je mesečni obrok 257 evrov. Najemnina s stroški, elektriko in plinom znaša od 220 do 260 evrov, odvisno od letnega časa, poleg tega ji trgajo še dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če vse seštejem, stroški presegajo njeno pokojnino in to brez hrane. Upokojila se je zaradi zdravstvenih težav. Je tudi psihični bolnik, poleg tega je lani doživela tudi infarkt. Jaz sem edinka, očeta pa sem zgubila že v otroštvu. Dokler sem še živela doma, je še nekako šlo, saj sem tudi zaposlena, vendar je že takrat težko shajala. Sedaj pa se ji je nabralo veliko dolgov, saj od januarja ni plačala nobene položnice, ker za to ni imela sredstev. Jaz ji s svojimi dohodki ne morem pomagati, saj nimam velike plače, poleg tega pa si še plačujem študij. Zanima me, ali obstaja kakšna rešitev za njo?

Lepa hvala za odgovor


Tanja
Default avatar

TINA-CSD

gospa prejema 484 E pokojnine, kar je 263 E več od cenzusa dodeljene DSP za eno osebo oz. še enkrat več kot sama dsp. poleg tega, veliko ljudi živi s plačo 500 EUR in komaj shajajo!

da ima dolgove, država ne more kriti dolgov strank, saj bi to pomenilo, da bi z dodelitvijo državne pomoči plačilu dolgov praktično sama sebi plačala posojilo.

ostane ji, da odplačuje redno dolgove, kajti z neplačevanjem se bodo krediti samo večali in večali. dobro da ima za preživetje samo sebe, kaj bi bilo če bi imela še otroka ipd.

lep pozdrav
Default avatar

flo

Pozdravljeni!
Zanima me,ali bom upravičena do denarne socialne pomoči, status študenta mi poteče oktobra, manjka mi še diploma, predvidevam, da bom diplomirala oktobra ali novembra. Stara sem 25 let in živim v najemniškem stanovanju. Oktobra se bom torej prijavila na zavod za zaposlovanje in podala vlogo za denar. soc. pomoč. Ali bom do le-te upravičena, glede na to, da še nisem dopolnila 26 let in bi morala že zaključiti študij (redno). Hvaležna bom za nasvet koga, ki je bil v podobni situaciji. Hvala in lep pozdrav!
Default avatar

enalana

TINA-CSD je napisal/a:
Sama se ne strinjam povsem s tem odgovorom.

Mislim, da bi bilo fer, da kot socialna delavka gospo seznanis z moznostjo uveljavljanja izredne denarne socialne pomoči, kjer ima strokovni delavec moznost proste presoje o dodelitvi denarne socialne pomoči. Njena pokojnina dejansko presega mejo socialne varnosti odrasle samske osebe, vendar je potrebno pri odločanju upoštevati splet okoliscin, zaradi katerega se je gospa znasla v polozaju materialne ogrozenosti. Resda je bila gospa ob najemu kredita seznanjena, da je sposobnost odplacevanja njen riziko, verjamem pa tudi, da obstaja moznost, da je bila ob tako visokih navedenih stroskih, prisiljena najeti kredit za poplacilo stroskov. Govorim hipoteticno. Cetudi odmislimo kredit ima gospa enormne stroske, ki jih sama s svojo pokojnino ni sposobna odplačevati, saj ji potem ne ostane sredstev niti za prehrano. Poleg tega navaja, da si prezivetja zaradi invalidnosti ne more zagotavljati niti z dodatnim priloznostnim delom. Dejstvo pa je, da živimo v obdobju draginje, vendar ima vsakdo se vedno pravico do dostojnega zivljenja in ne zivotarjenja.

Mislim, da je temu namen proste presoje strokovnega delavca pri dodeljevanju izrednih denarnih socialnih pomoči.
Default avatar

enalana

S prijavo v evidenco brezposelnih oseb in s tem vključenostjo v dejavnosti, ki ti jih ponuja Zavod za zaposlovanje, imaš vstopen pogoj za uveljavljanje denarne socialne pomoči, ne glede na starost 26 let.

Lep pozdrav!
Default avatar

flo

Hvala za odgovor!

Zanima me še, ali predstavlja to, da stanujem (začasno preb.) v drugem kraju, ne pa v kraju stalnega prebivališča, kakšno oviro pri dodelitvi soc.denarne pomoči? Oz. ali lahko pričakujem, da bom dobila znižano soc. pomoč, zaradi tega ker imam stalno preb. prijavljeno pri starših?

Za pomoč se vam zahvaljujem! Lep pozdrav
Default avatar

svet

Pozdravljeni,

V decembru bom oddala prošnjo za redno socialno pomoč. Moji edini dohodki (premoženja nič) so 200 € preživnine. Zanima me ali potem sploh kaj dobim, če živim skupaj z otrokom? Konec koncev je ta denar zanj...

Z februarjem naj bi nastopila porodniško, ker pa do nje nisem opravičena (imela bom 11 mesecev delovne dobe v zadnjih 36 mesecih, dan pred nastopom pa prav tako ne bom zavarovana za starševsko varstvo), zato bom prejemala starševski dodatek (mislim, da se tako reče) v znesku 179€ mesečno. Morda nesramno vprašanje, pa vendar, zanima me ali sploh moram oddati vlogo za starševski dodatek, če bi bila moja denarna socialna pomoč večja? Ga lahko uveljavljam malo kasneje?

Hvala že vnaprej za vse odgovore in lep večer!

Mateja
Default avatar

TINA-CSD

Preživnina se upošteva-kot dohodek otroka!

Če otrok prejema preživnino ali pokojnino, ki je večja od 66,51 EUR, otrok do DSP ni upravičen. Mama, ki je brez dohodkov tako dobi 221,70 EUR za sebe in 66,51 EUR dodatka za enostarševsko družino.
Če pa otrok prejema npr. preživnino v višini 30 EUR, je upravičen do pomoči v višini 36,51 EUR.

*** Starševskemu dodatku se ne morete odpovedati. Saj če ne uveljavljate pravice do tega imate krivdni razlog zaradi opustitve uveljavljanja pravic.

Lp-tina
Default avatar

baci_b

Pozdravljeni,

zanima me, če je oseba, ki je invalidsko upokojena(3.kategorija)upravičena do socialne pomoči. Njen mesečni dohodek znaša 150evrov in ima partnerja,ki je prav tako invalidsko upokojen(1.kategorija), ki prejema 460evrov.