Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

poved ali stavek

Default avatar

uhubanda

Kaj je že poved in kaj je stavek? Je poved sestavljena iz več stavkov ali stavek iz več povedi?
Default avatar

Petrra

Poved je zveza povedi, ki so pomensko in oblikovno povezane, medtem ko je stavek skupina besed zbrana okrog osebne glagolske oblike. na kraješe, poved je lahko iz več stavkov. Poznamo enostavčne in večstavčne povedi. Bistvo je v tem da ima stavek samo en povedek, poved jih lahko ima več
Default avatar

Jana10

Poved je vsaka pomensko zaključena misel, ki jo v pisavi na začetku označimo z veliko začetnico, končamo pa z enim izmed končnih ločil (s piko, vprašajem, klicajem, tudi tremi pikami). V govoru konec povedi označimo z dvigom ali spustom glasu.
Stavek je skupina besed, zbranih okrog osebne glagolske oblike.

Vsak stavek je poved, ni pa vsaka poved stavek.

Primeri:
Stavek (ki je tudi poved) - ali z drugega zornega kota - poved, ki je hkrati tudi stavek: Najrajši jem melonin sladoled.
Poved (ki ni stavek): Seveda! (Kot odgovor na vprašanje: Ali gremo danes zvečer v kino?)
Poved, ki vsebuje več stavkov: Če bo sprejela moje povabilo, se bova zvečer odpravila v kino.
Default avatar

ratatuil

ali je poved in stavek eno in isto ??
hvala :)
Default avatar

Nataša P

Ne, poved in stavek ni eno in isto. Stavek je skupek besed okrog osebne glagolske oblike (poznamo tudi posebnosti, ampak te zdaj pustimo ob strani), poved pa je skupek stavkov.

En stavek je lahko tudi poved, v tem primeru gre za enostavčno poved: Ana je doma (stavek = poved).

Ena poved pa ni nujno stavek, saj je lahko sestavljena iz dveh ali več stavkov, v tem primeru gre za dvostavčno ali n-stavčno poved: Ana je doma (1. stavek), Mateja je pa v šoli (2. stavek) (2 stavka > 1 poved).
Nataša Purkat,
moderatorka foruma Al' prav se piše

Lektor'ca | www.lektorica.si | [email protected]


Prosim, uporabljajte iskalnik!
Default avatar

sarah5432

Zanima me, če se za polstavek: Mladost, polna ponižanja, lahko reče, da je to dvodelni stavek(ali enodelni, nisem sigurna), ali pa se to, da je stavek enodelni ali dvodelni določa samo tisitim, ki niso polstavki.
Zanima me še stavek: Sedeč za mizo. Ali je to enodelni stavek?
In še na zadnje, če večstavčna poved pomeni, da vsebuje več povedkov?
Hvala!
lp
Default avatar

stavka

Prosim, mi lahko nekdo pove primere povedi, ki niso stavki?
Hvala!
Default avatar

Nataša P

Če se to vprašanje nanaša na mojo trditev, naj dopolnim: mišljeno je, da ena poved ne pomeni nujno isto kot en stavek, to pojasnjuje tudi primer; ključno je, da je lahko poved sestavljena iz več stavkov, koliko je teh stavkov, je pravzaprav neomejeno. Njihovo število "omejujejo" le razumevanje povedi, smiselnost npr. izjemno številčnega nizanja stavkov ipd.
Nataša Purkat,
moderatorka foruma Al' prav se piše

Lektor'ca | www.lektorica.si | [email protected]


Prosim, uporabljajte iskalnik!
Default avatar

Zarja83

Za poved torej ni nujno, da ima povedek, za stavek pa je?
Meni je razlaga od Jane10 še najbolj logična pa je tudi pravilna?
Default avatar

OZ123

Koliko stavko ima poved in kako to ugotovimo ?

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger