Med.Over.Net

Kako živeti z rakom?

Odgovarjajo: Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

protibolečinske ambulante v Sloveniji

Default avatar

Irena

Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, SZZB, podpira razvoj proučevanja in zdravljenja bolečine na podlagi znanstvenih spoznanj, izmenjave izkušenj, vrednotenja raziskav na področju bolečine in zastopa te interese v mednarodnih odborih oz. združenjih za proučevanje in zdravljenje bolečine.

SZZB je del organizacije EFIC in IASP. EFIC (www.efic.org) je evropsko združenje s področja proučevanja in zdravljenja bolečine. Je del organizacije IASP (mednarodnega združenja za proučevanje bolečine). EFIC predstavlja multidisciplinarno strokovno organizacijo s področja znanosti o bolečini. V okviru združenja se s proučevanjem bolečine ukvarjajo različni strokovnjaki: zdravniki, fizioterapevti, psihologi in drugi zdravstveni delavci. EFIC spodbuja raziskovanje bolečine, izobraževanje na tem področju in vse oblike zdravljenaj bolečine. Cilj te organizacije je združiti evropske strokovnjake, ki se ukvarjajo z zdravljenjem bolečine in spodbuditi komunikacijo med njimi.

Kje in kdaj delujejo ambulante za zdravljenje bolečine v Sloveniji?

Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
vodja: Vojko Škerlec, dr. med.
ponedeljek-petek, 8.00-16.00
tel.: 01/522 25 33

Onkološki inštitut Ljubljana, PBA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
vodja: Slavica Lahajner, dr. med.
8.00-10.00 in 12.00-14.00, sreda 10.00-14.00
tel.: 01/522 48 71

SB Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
vodja: prim. mag. Nevenka Krčevski-Škvarič, dr. med.
ponedeljek-petek 8.00-14.00
tel.:02/321 15 36

SB Murska Sobota, PBA, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
vodja: Mensur Selihovič, dr. med.
torek, četrtek 8.00-14.00, ponedeljek, sreda, petek 11.00-14.00
tel.: 02/512 33 00

SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva c. 23, 2250 Ptuj
vodja: prim. Majda Šarman, dr. med.
pondeljek 13.00-19.00, četrtek 14.00-19.00, torek, sreda, petek 13.00-15.00
tel.: 02/771 25 11

SB Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 3, 2380 Slovenj Gradec
vodja: Marija Cesar-Komar, dr. med.
ponedeljek, sreda, petek 8.00-14.00
tel.: 02/882 34 37

SB Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
vodja: prim. Živan Vrabl, dr. med.
ponedeljek, četrtek 8.00-14.00
tel.: 03/ 423 33 83

SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Gorici
vodja: Jelka Pirc, dr. med.
sreda 9.00-13.00
tel.: 05/303 18 11

SB Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto
vodja: Slavka Šuštarič-Čampa, dr. med.
ponedeljek, četrtek 8.00-13.00, torek, petek 8.00-11.00
tel.: 07/391 62 75

Moderatorji

Kristina Modic , izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L
Kristina Modic