Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

pridobitev statusa invalida - upokojenec

Default avatar
Spoštovani.

Zanima me ali je mogoče, da upokojena oseba, ki je zbolela za neozdravljivo obliko raka (4.stopnje- razsoj raka prostate) lahko pridobi dodatno poleg tega, da je upokojen, še status invalida? Na koga se moramo obrniti v zvezi s tem (najbrž vso dokumentacijo mora pripraviti osebni zdravnik) in če morda veste koliko časa sploh postopek traja?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

Valerija
Default avatar
Zakaj pa bi si želeli, da bi pridobili status invalida?

J
Default avatar
Ker bi s statusom invalida pridobil pravico se udelezevan na sportnih tekmovanjih. Brez statusa ne more sodelivat. Gre izkljucno za njegove hobije in nobenih premozenjske koristi. V tej organizaciji so mu dejali, da naj pimridobi status invalida...marsikomu se zdi banalno...vendar gospod z udelezbo na teh tekmovanjih ima se edini cilj v zivljenju, ki ga ob tej hudi bolezni se drzi pokoncu.
Default avatar
Status invalida ( I., II. aliIII. kategorije) lahko pridobijo zavarovanci iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če izpolnjujeo pogoje za invalidnost ( postopek in odločbo izda ZPIZ), nadalje invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ( postopek vodi in odločbo izda Zavod RS za zaposlovanje), status invalidnosti se pridobi tudi po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov ( prav tako Zavod RS za zposlovanje), po Zakonu o vojnih veteranih ( Postopek vodi in odločbo izda Upravna enota ), po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ( to so osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo, postopek vodi in odločbo izda Center za socialno delo ), ostali predpisi se nanašajo v glavnem na otroke in kako le-ti pridobijo status invalida.

Ker gre v vašem primeru za starejšo osebo, ki nima telesnih okvar ali duševnih motenj, razen raka prostate, je vprašanje ali izpolnjuje pogoje za pridobitve statusa invalida po zgoraj navedenih predpisih. Menim, da je primerni organ na katerega se lahko obrnete krajevno pristojni Center za socialno delo , ki vam bo v zvezi z Akcijskim programom za invalide 2014-2021 , posebej glede poglavja 13 lahko pomagal. Zakonom o izenačevanju možnosti za invalide pozna tudi EU kartico ugodnosti za invalide, ki jo izdajajo Upravne enote v Republiki Sloveniji, pri tem so pogoji glede tega kdo se šteje za invalida precej širši, tako, da se lahko pozanimate tudi pri njih.

Upam, da vam je odgovor vsakj delno v pomoč

Jaka Cepec
Default avatar
Hvala za odgovor. Se bom pozanimal na omenjenih institucijah. Lp

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec