Forum.Over.Net

Gradimo, opremljamo in urejamo dom

Odgovarjajo: Alenka Tomori, univ.dipl.inž.arh • Andrej Strgar, krajinski arhitekt • Luka Tomori, univ. dipl. inž. arh

Kako pristopiti h gradnji, adaptaciji stanovanja, hiše ali poslovnega prostora, kako izberete arhitekta, kaj od njega lahko pričakujete, o urejanju dokumentov, pridobivanju raznoraznih soglasij, vse o prispevkih, o dobrih slabih materialih in še veliko več.

Alenka Tomori , univ.dipl.inž.arh

AlenkaTomori

Andrej Strgar , krajinski arhitekt

AndrejStrgar

Je ljubitelj lepega. Posebno skladno urejeno bivalno okolje ga navdaja z navdušenjem. Zaveda se, da ljudje lepoto ne ustvarjamo naključno. Zato poskuša svoje znanje in izkušnje prenesti tudi drugim. Po poklicu je krajinski arhitekt. Od očeta je leta 1991 prevzel podjetje, ki ga je ustanovil že davnega leta 1968. Ukvarja se z ureditvami vrtov in parkov. Tako povezuje oblikovalska znanja s praktičnimi izkušnjami že več kot 25 let. Je član različnih strokovnih in poslovnih združenj, en mandat bil tudi predsednik Društva krajinskih arhitektov Slovenije. Znanje in izkušnje deli preko strokovnih in poljudnih člankih v različnih revijah, je reden gost na radiu in televiziji v oddajah, ki se dotikajo oblikovanja odprtega prostora, ima pa tudi licenco Zbornice za okolje in prostor za projektiranje in nadzor na področju urbanizma in krajinske arhitekture. Kot zapriseženi sodni izvedenec in cenilec kmetijske stroke pomaga sodnikom pri razreševanju vprašanj povezanih s hortikulturo. Sicer pa rad poje (v zboru), pozimi smuča (najraje po svežem snegu), poleti surfa (bolj piha, bolj leti), skače s padalom (prosti pad) in bere. Je srečno poročen in ima tri odrasle otroke.

Luka Tomori , univ. dipl. inž. arh

LukaTomori

dovoljenje za adaptacijo

Default avatar

apartmadar

V naši soseski imamo soseda, ki ne upošteva nobenih zakonov, vsem okoli nas pa stalno nagaja in nas toži za vsako malenkost četudi stalno izgubi. Sedaj pa si je omislil obnovo kmečkega poslopja in smo bili klicani na upravno enoto da damo soglasje. Sam se je opravičil da na sestanek ne more, vemo pa da se ne ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in ima namen izdelati apartmaje. Soglasja ni dobil, vendar je kljub temu pričel z deli in sicer si je nasul pot po parceli svoje mame, ki meji na njegovo parcelo. Prav tako je pričel z izkopom za vodo in elektriko, ki je v tem objektu ni. Pričel je tudi z notranjimi obnovitvenimi deli. Naj še povem, da je streha v slabem stanju, saj je bil na vrhu prostor za shrambo sena. Zanima me, kaj lahko dela brez dovoljenja in kaj naj sosedje naredimo.
Hvala za odgovor
Default avatar

PotocnikV

Svetujem prijavo na gradbeno inšpekcijo.

Vzdrževanje objekta je dovoljeno in za to ni potrebno nobenega soglasja ali dovoljenja. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova (primarna) uporaba. Vzdrževanje zajema dela, ki se izvajajo brez posega v njegovo konstrukcijo (ne sme biti novih odprtin, objekt se ne sme večati/manjšati/višati/nižati, ne sme se spreminjati naklona strehe ipd.). Vzdrževalna dela so našteta tukaj. Zaradi naštetega napeljava vode in elektrike v obstoječi objekt ni sporna.

Če sosed želi spremeniti obstoječi gospodarski objekt v bivalnega, potem mora za to imeti gradbeno dovoljenje. Eden izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja so tudi različna soglasja, zaradi katerih so vas (domnevam) klicali na upravno enoto. Če soglasja ni dobil, potem ni dobil gradbenega dovoljenja, iz česar sledi, da ne sme izdelati prostorov, ki so primerni za bivanje.

Morebitno sporen je nov dostop - nasutje. Za dostop preko parcele drugega lastnika mora biti sklenjena služnostna pogodba, služnost pa mora biti vpisana v zemljiško knjigo. Prav tako ni dovoljeno, da izvedeš nasutje na kmetijskem zemljišču (tega v tem primeru ne vemo). Niste podali informacije o tem, ali gre za nasutje z namenom dostopa do ceste. Tudi to bi lahko bilo sporno.