Med.Over.Net

Bolni otroci - svetovanje

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Forum za opogumljanje in svetovanje otrokom, najstnikom in staršem hudo in dolgotrajno bolnih otrok. Mesto za pogovor o težavah v vsakodnevnem življenju, odnosih, soočanju z diagnozo, zdravljenju v tujini, različnih metodah zdravljenja, zdrave prehrane, nege ...

Olga J. Bahun , predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

OlgaJ.B.

Brezposelna mamica - nadomestilo na nego otroka

Default avatar

enna32

NUJNO
Lep pozdrav!
zanima me ce je moja hcerka upravicena do nadomestila za nego otroka ..
namrec zdravi se od primarne pljucne tuberkoloze, tbc menngitisa in hidrocefalusa..oktobra so ji vstavili VP drenazo ki jo bo imela do konca zivljenja..tako pravijo zdravniki.
zdravila za tbc prejema od avgusta 2012 in dandanes jih se prejema.
prvic smo oddali vlogo avgusta 2012 in so nam zavrnili potem pa sem se pritozila in dobila za enp leto..
zanima me po preteku tega leta ce lahko spet oddam vlogo..in ce bi bila upravicena do nje.
vsak mesec hodimo na kontrole v ukc ljubljano
zelo nas skrbi ker ima to cevko VP drenazo in moramo biti zelo pozorni z njo .. da ne bi padla, da je ne bi kdo zruilsil..predvsem ko bo sla v vrtec...
zanimajo me tudi pravice ob tem dodatku, olajsave,
namrec sem brezposelna ...
zanima me ce bi po izteku te odlocbe bila upravicena do nove odlocbe
hvala lepa za odgovor in lp
Default avatar

OlgaJ.B.

Pozdravljeni,

najlepša hvala za vaše vprašanje. Kolikor moremo bomo skušali pomagati in ena izmed naših pravnic že rešuje vaše vprašanje. Ima pa dodatni vprašanji in sicer:
- koliko je stara hčerkica
in, ali ima kako skupno diagnozo, ki jo morda lahko najdemo na seznamu težav, pri katerih so starši zakonsko upravičeni do dodatka za nego.
Prosili bi tudi, če nam lahko na e mail [email protected] pošljete vaš ugovor lani na zavrnjeno pravico do dodatka in pa potem odobritveno vlogo, ki ste jo dobili od komisije za eno leto. Po temu bomo laže sklepali, za kake težave gre, zakaj so vam upravičenost do dodatka priznali in laže ugotovili, če se vam bo vloga lahko odobrila na novo. Opišite še, v kolikšni meri so se težave v tem obdobju izboljšale ter potrebujemo tudi podatek, ali hči vodite na nako terapijo, fizioterapijo oz. kake težave ima poleg drenaže v vsakdanjem življenju in koliko je odvisna od vaše pomoči, ali je morda gibalno precej ovirana, koliko je samostojna...

To so pomembne stvari, nujne, če želimo prav svetovati.

V kolikor ji še niso, predlagamo, da hčerki naredijo MRI hrbtenice zaradi morebitne Hydromielie oz. Syringomielie - to je vode v hrbtenjači, ki lahko objema živčevje. Hydromielia nastane , če je Hidrocefalus prirojen oz. že ob rojstvu prisoten ( tu gre lahko potem tudi za Spino bifido), vendar v vašem primeru je lahko prišlo zaradi TBC do Syroingomielie, ki se razvije kasneje zaradi Hydrocefalusa oz. zaradi napredovanja bolezni, v kolikor vnetja ne zdravijo uspešno s steroidi. Za postavitev te diagnoze je potreben MRI hrbtenice in zelo dober ter natančen Radiolog, pozoren prav na to težavo. kajti ta diagnoza, bi lahko zelo ogrozila gibalne zmožnosti hčerke oz. zaradi te diagnoze bi jo bolj, kot sicer, lahko ogrožal vsak mikrob, ki bi lahko zašel v ta kanal. Ga pa ni enostavno zaznati, sploh ne pri majhnih otrocih. Ta kanal obdaja živčevje v hrbtenjači, pomembno je kje in v kolikšni velikosti, od tega je odvisna potem prizadetost vrste organa in možna stopnja prizadetosti. Kanal se lahko sčasoma zmanjša ali pa razširi.

In v vsakem primeru močno odsvetujemo razvojni vrtec, socializacija je en pojem, ko ga primerjamo s škodo, ki jo lahko utrpi zaradi obiskovanja vrtca vaša hči v takšnem stanju, bo za le to še dovolj časa kasneje. Torej odsvetujemo vrtec, saj tam v prvih mesecih obiskovanja, večina zdravih otrok, več časa preživi bolnih doma, kot pa razigranih v vrtcu. Imunski sistem pri otroku v prvih treh letih še ni dobro razvit. Kaj lahko pomenijo te viroze in bakterijske nalezljive bolezni za vašo hči, raje ne pomislimo, še posebej, če ima to dodatno diagnozo, o kateri pišemo. Obenem do dodatka za nego ne boste opravičena, če bo deklica obiskovala vrtec, saj imate v tem času vi čas, da greste na delo. Do nje v tem času nimate nobene obveznosti. In v vrtcu ne gre le za bacile, ki jih imajo otroci, le ti so tudi na igračkah, ki jih ti mali otroci še posebej stiskajo. Pa tudi marsikaj dajejo v usta.

Več pa vam bomo napisali v splošnem mnenju, ko pridobimo vaše odgovore na naša zgoraj postavljena vprašanja. Vse dobro deklici in družini.

S spoštovanjem,

Olga J. Bahun
______________________________________________

Zlo na svetu zmaguje takrat, ko dobri ljudje ne ukrepajo.
Default avatar

Kaatjjaa

Spoštovani!

Na vas se obračam, ker me zanima vprašanje glede starševskega dodatka. Sem absolventka (prvič) in imam petmesečno hčerko. S prihodnjim študijskim letom bom najverjetneje ponovno vpisala absolventski staž, ker v tekočem študijskem letu ne bom diplomirala. Ker vem, da mi pripada še eno leto abs. zaradi materinstva, me zanima, kako je s tem: partner je zaposlen, kakšne prihodke pa imam potem jaz kot mati študentka, če drži, da do starševskega dodatka več nisem upravičena? Najverjetneje brez prihodkov ne morem ostati?

Že vnaprej se zahvaljujem za pomoč!
Default avatar

Stasa_Racnik

Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za postavljeno vprašanje. V Skupini za pomoč staršem bolnih otrok že pripravljamo odgovor na Vaše vprašanje.

Lepo Vas pozdravljam v imenu celotne skupine!

Staša Račnik, univ. dipl. pravnica


Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

Stasa_Racnik

Spoštovani!

Zanima Vas, kako dolgo ste upravičeni prejemati starševski dodatek ter ali ste upravičeni do kakšnih drugih prejemkov.

Pravico do starševskega dodatka ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/2006 z dne 26.10.2006 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSDP-UPB2), ki v prvem odstavku 61. člena določa, da pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka. 62. člen ZSDP-UPB2 nadalje določa, da pravica do starševskega dodatka preneha z naslednjim dnem, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu.

Iz navedenega izhaja, da Vam bo pravica do starševskega dodatka prenehala s 366. dnem od rojstva Vašega otroka.

Po preteku tega časa boste lahko uveljavljali le še pravico do otroškega dodatka po zakonu, ki ureja družinske prejemke, ali pa pravico do denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Obe izmed navedenih pravic sta pravici iz javnih sredstev, pri uveljavljanju katerih se upošteva materialni položaj vlagatelja.

Otroški dodatek je pravica, s katero se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje (65. člen ZSDP-UPB2).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010 z dne 15.7.2010 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZUPJS) v prvem odstavku 22. člena določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden izmed staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.

S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 z dne 30.5.2012 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZUJF) se je med drugim spremenila tudi višina otroškega dodatka glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Zneske, do katerih so vlagatelji sedaj upravičeni, najdete v pripeti tabeli.

Meje dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino pravic iz javnih sredstev ureja 21. člen ZUPJS, ki določa, da se meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih sredstev določijo glede na povprečno mesečno plačo po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost na zaposlenega v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v koledarskem letu pred letom vložitve vloge, razen če ni z drugim zakonom določeno drugače. Če neto povprečna plača za preteklo leto še ni na voljo, se upošteva neto povprečna plača za predpreteklo leto.

Iz navedenega izhaja, da boste lahko prejemali otroški dodatek v kolikor boste izpolnjevali vse zakonsko določene pogoje, njegova višina pa bo odvisna od Vašega materialnega položaja. Poleg vlagatelja se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo tudi nekatere druge osebe, ki jih določa 10. člen ZUPJS, med katerimi je tudi zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

V kolikor boste izpolnjevali zakonsko določene pogoje pa boste lahko upravičeni tudi do denarne socialne pomoči, ki se kot denarni prejemek lahko uveljavlja po vrstnem redu šele po uveljavljanju pravice do otroškega dodatka. Pravico do denarne socialne pomoči ureja Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/2010 z dne 26.7. 2010 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZSVarPre).

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni ...)

Sandra Pjanić univ.dipl. pravnica
Članica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok
Priponke

[Razširitev doc je bila deaktivirana in ne more biti prikazana.]