Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

VISOKO ODPOREN ali VISOKODPOREN?

Default avatar
Kaj je pravilno?
Default avatar
Ne eno in ne drugo, torej tretje: visokoodporen.
Default avatar
Jaz bi pa rekla takole: ne eno ne drugo, temveč zelo odporen, z visoko pa kvečjemu visoka stopnja odpornosti.
Default avatar
Edino kar je 100% je to, da nikakor ne more biti "visokodporen", temveč kvečjemu "visokoodporen"

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger