Forum.Over.Net

Knjižni molji in pravopis

Odgovarjajo: Nataša Purkat, univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture • mag. Gordana Rodinger, prof. slov. j. in zgodovine

Lektoriranje citatov

Default avatar

Lektoriranje citatov

Imam prav, da se citati, ki jih v svojem delu navajaj nek avtor, ne lektorirajo?
Hvala!
Default avatar

Tajanab

Mislim, da je odvisno od tega, ali se je zmotil avtor citata ali avtor, ki navaja citat. Ampak kako to vedeti!?
Default avatar

Odgovor

Za pravilno navedbo citata je odgovoren avtor, ne lektor.
Navajam (vir: http://www.lektoriranje-net.si/vprasanja1.html)

7. vprašanje:
V citatih so pogosto hude napake in pri pregledu mi roka ne da miru - popravim, a pisci diplom in podobnih nalog ne upajo upoštevati teh popravkov, saj so citati menda zaščiteni. Ali se vam ne zdi, da bi tudi v takih "zaščitenih" besedilih smeli popraviti neustrezen besedni red, ločila, veliko in malo začetnico in še kaj, kar je popolnoma v nasprotju s pravili? Ti nepopravljeni deli romajo iz naloge v nalogo, iz arhiva v arhiv, prebere jih lepo število ljudi (mnogi za to poklicani žal ne, saj prebiram tudi take naloge, ki jih ni pogledalo strokovno oko (pri tem seveda nimam v mislih le jezika kot takega).

Odgovor:
V teh primerih imajo pisci prav. Če nekaj dobesedno, med narekovaji navajajo iz drugih virov, morajo navesti točno tako, kot v tem viru piše. Redka izjema je, če je dobesedni navedek v resnici avtorjev prevod tujega besedila - potem seveda lahko predlagamo lektorske popravke. Prav tako lahko opozorimo, če sumimo, da je kje v dobesednem navedku tipkarska napaka. Drugi jezikovni posegi pa niso primerni.

Moderatorji

Nataša Purkat , univ. dipl. slovenistka in sociologinja kulture
Nataša P
mag. Gordana Rodinger , prof. slov. j. in zgodovine
Gordana Rodinger