Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Prepis/odkup stanovanja

Default avatar

MarjetkaMM

Z možem sva v času zakonske zveze kupila starejše stanovanje, ki pa je v celoti
vknjiženo na njegovo ime/zemljiška knjiga/. Iz osebnih razlogov/delo v tujini/ sva se dogovorila,
da bi stanovanje prepisali na mene, s tem da sva ocenila da je stanovanje vredno 50.000 EUR,
in bi mu za to da bi stanovanje bilo v celoti moje, plačala 25.000 Eur. Zanima me kdo mi lahko pripravi tako pogodbo(notarski zapis) s katero bom lahko za navedeni znesek pridobila kredit in s katerim bom lahko stanovanje potem ko bo banka možu ta znesek izplačala, vknjižila v zemljiško knjigo.

Zanima me tudi kakšni so stroški pogodbe/notarskega zapisa in če mogoče vam je znano tudi koliko stane vpis v zemljiško knjigo in kakšne dokumente potrebujem za začetek tega postopka.

Najlepša hvala.
Default avatar

helenap

Skleniti morata sporazum o določitvi deležev na skupnem premoženju (s katerim bosta določila, da znaša delež na stanovanju za vsakega od vaju 1/2) in prodajno pogodbo, s katero vam bo vaš mož prodal svojo 1/2 stanovanja.

Najbolje je, da se obrnete na notarja, ki vam bo pripravil sporazum oz. prodajno pogodbo.
Vsi sporazumi med zakonci morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc