Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Podaljšanje porodniškega dopusta

Default avatar

tanjamami

Pozdravljeni!
Potrebujem nasvet! Čez en mesec mi izteče porodniški dopust. S sinom hodiva v razvojno ambulanto in delovno terapijo. Po predlogu specialista sem vložila vlogo za podaljsanje porodniškega dopusta. Prosnja je bila zavrnjena. V odločbi sem zasledila da mi ne pripada po 14. in 39. členu ZSDP. 14. člena ne najdem nikjer, 39. mi pa ni ravno jasen.
Želela bi se pritožiti. Kako naj to izvedem?

Lp, Tanja
Default avatar

helenap

1. Vsebina členov:

14. člen
(pravica do starševskega dopusta)

Starši ali druge osebe imajo pravico do starševskega dopusta, če
so zavarovanci po tem zakonu.


39. člen
(pravica do starševskega nadomestila)

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste
osebe, ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile
zavarovane po tem zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste
starševskega dopusta.

Pravico do starševskega nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo
pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem
zakonu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred
uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila.

Enemu od staršev, ki mu je bila priznana pravica iz prejšnjega
odstavka, ne more biti naknadno priznana pravica do starševskega
dopusta za istega otroka.

Pravica do starševskega nadomestila po tem zakonu izključuje
prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo
zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim
delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila
za izgubljeni dohodek po tem zakonu.


2. V odločbi, po navadi je to na koncu, piše kam se lahko pritožite in rok za pritožbo.

3. Glede na vsebino 39. člena je lahko več razlogov zakaj vam ni bila priznana pravica do podaljšanja por. dopusta. Ker ne poznam vaše zadeve in podatkov, vam žal ne morem pomagati.
_____________________________
ODVETNICA HELENA PRIMOŽIČ
TAVČARJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc