Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Overjanje pogodbe o plačanem avansu

Default avatar

kasfijew

Pozdravljeni!
S partnerjem sva se odločila za nakup stanovanja na hipoteko. Sama sva skozi leta varčevanja ( doma v šparovček) navarčevala 20.000eur za ostali znesek kredita pa sva odšla na banko. Banka želi imeti overjeno potrdilo, da sva prodajalcu izročila iz lastnih sredstev 20.000eur. Ko sem se zanimala pri notarju, pa je ta zatrdil, da čeprav smo vsi (prodajalec +kupec) pripravljeni napisati izjavo, da sva ta denar izročila kupcu v gotovini (oz.ga bova), (da lahko to izročitev naredimo tudi vpričo notarja in drugih prič), trdil, da za se mora znesek obvezno prenakazati iz najinega ttr računa na prodajalčevga. Prosim, če mi lahko razložite, zakaj to zahteva notar - čeprav banka ne. Ali lahko v primeru, da je problem v višini zneska tega pač razbijemo na več delov? Hvala za Vaš odgovor!
Default avatar

Odvetnik Pavel Zajc

Pozdravljeni,

ne vidim zakonskega razloga, na podlagi katerega ne bi bila možna overitev potrdila, o katerem pišete. Poleg tega overja notar v tem primeru podpis na listini, oziroma se ne spušča v presojo pravilnosti in zakonitosti listine, niti v zvezi z njeno vsebino ne prevzema nobene odgovornosti.

Morda bi notarja vprašali, da vam pojasni, na katero zakonsko določbo opira svojo zahtevo oziroma trditev, da se mora znesek prenakazati z računov, in da bo šele nato lahko overil podpis na listini.

Zaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi, predstavljajo odgovori splošno informacijo v zvezi z zastavljenim pravnim vprašanjem. Za natančnejši odgovor je potreben oseben razgovor in pregled dokumentacije v odvetniški pisarni.

Lep pozdrav

Odvetnik Pavel Zajc
***

Odvetnik Pavel Zajc
Kersnikova ulica 3
1000 Ljubljana

Kontakt:
Telefon: +386 1 433 05 58
Mobitel: +386 64 160 874
E-naslov: [email protected]
WWW: http://www.odvetnik-pavel-zajc.com

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc