Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Sodna izvršba

Default avatar

Pikica87

Pozdravljeni!

Eno hitro vprašanje. Po pošti sem dne 31.8. Dobila sklep o izvršbi. Dolg bi rada poplačala preden gre vse naprej, torej v 8-ih dneh, torej kdaj je dovolj hitro?
Plačo dobim v ponedeljek 11.9., s podjetjem sem se zmenila, da takoj ko placam, poklicem in oni sporocijo sodiscu, ne vedo pa, ce je takrat sklep ze pravnomocen. Ali bo to dovolj kmalu, da zadeva ne bo sla do delodajalca oz. banke?

Po vsej verjetnosti bom sicer znesek za placilo imela ze v petek 8.9., to pa je verjetno dovolj kmalu, da podjetje izvrsbo zaustavi pravocasno? Namrec denar lahko dobim ze danes, vendar si nerafa izposojam, zato ce bo v petek oz. ponedeljek dovolj kmali, si izposojala ne bom.

Hvala za odgovor.

Lp
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Sklep o izvršbi bo postal pravnomočen po izteku 8 dnevnega roka, ki ga imate za vložitev ugovora – torej 9.9.2017. Glede na to, da je ta dan sobota, ko sodišče ne dela in v kolikor bo upnik res nemudoma po prejemu nakazila v ponedeljek sodišču posredoval umik predloga za izvršbo, je možnost, da bo o izvršilnem postopku banka oz. delodajalec že obveščen s strani sodišča, majhna.

Vseeno menimo, da to ni najboljša možnost, saj lahko nastanejo težave v primeru, da upnik ne bo obvestil sodišča o plačilu in umaknil izvršbe. V tem primeru vam lahko banka oz. delodajalec ponovno trga denar na podlagi izvršilnega naslova.

Najbolje je, da plačate pred iztekom ugovornega roka in sodišču posredujete ugovor, da je dolg že plačan ali pa plačate takoj in zahtevate od upnika, da nemudoma o tem obvesti sodišče in umakne predlog za izvršbo še pred potekom roka za vaš ugovor.

S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.