Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Iztek delovnega razmerja, ter odhod iz podjetja

Default avatar

zorex04652

Pozdravljeni!

Torej imam sledečo situacijo:
Zaposlen sem za določen čas do 30.6.2017, pogodbo bi lahko podaljšal vendar je nočem zaradi slabih delovnih pogojev - torej hočem podjetje zapustiti (službo drugje imam že zagotovljeno) . Imam še 8 dni dopusta, ter 71ur. Torej če do konca meseca "ostanem doma" še mi ostane 62ur. Zanima me torej če, podjetje lahko na kak način prepreči koriščenje ur ("me prisili da delam"), ter če imam pravico do izplačila ur ki jih nebom moral pokiristiti zaradi izteka pogodbe. Zanima me tudi kakšen delež regresa mi pripada po 6 mesecih delovnega razmerja.

PS. (morda se bodo komu zdela vprašanja butasta, vendar je to moja prva zaposlitev in še nimam izkušenj s takšnimi situacijami)

Hvala za odgovore in LP.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani,
Delodajalec vam mora omogočiti koriščenje nadur ali pa vam jih mora izplačati.
Enako velja tudi za neizrabljen letni dopust, saj Zakon o delovnih razmerjih v 164.členu določa, da se delavec in delodajalec ob prenehanju delovnega razmerja lahko dogovorita o denarnem nadomestilu za neizrabljen letni dopust.
Pravica do regresa je tesno povezana s pravico do letnega dopusta. Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.
S spoštovanjem,
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
cron