Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

socialna pomoč in vpis na nepremičnino

Default avatar

socialka147

pozdravljeni,

na csd mi niso znali podati natančnega odgovora na zelo preprosto vprašanje, zato se obračam na vas. trenutno v lasti nimam nobene nepremičnine, nobenega premoženja, ničesar. prejemam socialno pomoč, saj sem brezposelna. nekoč bom v lasti zagotovo imela nepremičnino, vsaj nek delež (dedovanje po starših). moje vprašanje je:

ali se mi bo zaradi prejemanja socialne pomoči na v prihodnosti podedovano premoženje naredila kakršnakoli zaznamba oz. vpis? predpostavljam ob dejstvu, da takrat, ko bom dedovala (čez 20 ali 30 let), ne bom več prejemala socialne pomoči.

prosim za odgovor in lep pozdrav
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Denarna socialna pomoč je vračljivi transfer, kar pomeni, da boste prejete zneske enkrat morali vrniti. Če tega ne boste storili za časa življenja, bodo prejeto socialno pomoč primorani vrniti vaši dediči - podedovano premoženje se bo po vaši smrti zmanjšalo za višino 2/3 prejete socialne pomoči. Za dolgove zapustnika dediči odgovarjajo do višine vrednosti podedovanega premoženja – torej, če zapustnik ob smrti nima nikakršnega premoženja, dediči za njegove dolgove ne odgovarjajo. Za časa življenja lahko vrnete prejeto socialno pomoč tako, da na Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovite zahtevo za izračun zneska, ki ga je potrebno vrniti.
V skladu z navedenim se vam na nepremičnine, ki jih boste podedovali, kupili,… v prihodnosti, lahko vpiše prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Denarna socialna pomoč je vračljivi transfer, kar pomeni, da boste prejete zneske enkrat morali vrniti. Če tega ne boste storili za časa življenja, bodo prejeto socialno pomoč primorani vrniti vaši dediči - podedovano premoženje se bo po vaši smrti zmanjšalo za višino 2/3 prejete socialne pomoči. Za dolgove zapustnika dediči odgovarjajo do višine vrednosti podedovanega premoženja – torej, če zapustnik ob smrti nima nikakršnega premoženja, dediči za njegove dolgove ne odgovarjajo. Za časa življenja lahko vrnete prejeto socialno pomoč tako, da na Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovite zahtevo za izračun zneska, ki ga je potrebno vrniti.
V skladu z navedenim se vam na nepremičnine, ki jih boste podedovali, kupili,… v prihodnosti, lahko vpiše prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc