Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

višja strokovna šola CPU

Default avatar

NE pričakuj preveč

Tudi sam imam opravljeno to šolo, ne nauči te kaj dosti, večino sem tako ali tako že vedel prej in se naučil sam, pa nisem nek računalniški genij, ampak se imam zgolj za zmerno računalniško razgledanega. Zdaj itak ne delam v informatiki, si želim, vendar ne dobim dela na tem področju.

Ta šola pa ni ne tič, ne miš, ne da ti dovolj "nobel" naziva, da bi se kam v javno službo zrinil in še kakšno, kjer gledajo in cenijo zgolj izobrazbo, ne da ti pa tudi dovolj znanja, da bi koga impresioniral, da bi te izbral izmed 200 kandidatov, sploh pa ne, če nisi samouk.

Skratka bolje od nič je, ne pričakuj pa veliko, ker boš razočaran...