Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

Odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov na bolniški

Default avatar

CAHUN

Kolegica je bila operirana na vratni hrbtenici,za operacijo je delodajalcu pravočasno povedala in je na bolniški dokler bo potrebno,ker ji zaradi zdravljenja in terapij bolniško podaljšujejo vsake 3 mesece
Delodajalec privatnik,ji je dal odpoved zaradi poslovnih razlogov ukinitev delovnega mesta med bolniškim staležem hkrati pa je izvedela,da bo na njeno delovno mesto zaposlil novo delavko torej tukaj nekaj ni prav!!!
Po drugi strani pa je ta dela opravljala med bolniško kolegice in jih še opravlja žena delodajalca,ki je za 4 ure zaposlena v javni upravi potem pa pride na podjetje in dela delo kolegice torej dela na črno
Ali lahko delodajalec privatnik kolegici ,da odpoved iz poslovnih razlogov dokler je na bolniški?
Ko jo je privatnik zaposlil je imela kolegica priznano invalidnost in je zaradi tega dobil nepovratna sredstva za zaposlitev invalidne osebe ali bo moral ta sredstva vrniti?
Default avatar

Flonit

Kolikor jaz razumem zakon je tako, da delodajalec lahko da odpoved medtem ko si na bolniški vendar le ta odpoved začne veljati šele, ko oseba konča z bolniškim staležem. Naj se obrne na odvetnika. brezplačna pravna pomoč bi ji prav prišla.