Med.Over.Net

Zdravila in zakonodaja - arhiv

Originalna in generična zdravila. Kaj določa in predpisuje zakonodaja? Forum na voljo samo za branje.

Medicinska Konoplja

Default avatar

Nada-Irgolič

Pozdravljeni!
Iz vašega vprašanja sem razbrala, da želite sami pripravljati zdravilo iz konoplje, od mene pa želite, da vam pojasnim tehnološki postopek izdelave zdravila.
Opozoriti vas moram, da sodi konoplja med rastline, ki jih Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog uvršča v prvo skupino. V to skupino pa spadajo rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba.
Sama substanca pa se sme uporabiti za izdelavo zdravila le pod pogoji, ki veljajo za proizvodnjo zdravil, kar določa Zakon o zdravilih.
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami pa v II poglavju, v 8. členu določa:
"Proizvodnja prepovedanih drog se lahko opravlja na podlagi dovoljenja ministra. Prepovedane droge lahko proizvajajo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo zdravil, določene s posebnim zakonom."
Kršitve te določbe so tudi v poglavju kazenskih določb strogo sankcionirane.
Zato vam svetujem, da ne razmišljate o tem, da bi si sami pripravljali zdravilo, četudi bi šlo za lastno uporabo. To je prepovedano in tudi sicer je izdelava zdravil zahtevno področje, ki je strogo regulirano s predpisi.
O primernosti zdravljenja s to substanco vsekakor odloča zdravnik. V kolikor bi bilo tako zdravilo indicirano, vam zdravnik lahko napiše recept, na podlagi katerega vam potem v lekarni pripravijo zdravilo.
Nada Irgolič, mag. farm., spec.