fbpx

Genomsko profiliranje z enim testom dobi veliko pomembnih podatkov

Bolezni, Zdravila in zakonodaja

Cilj precizne medicine je, da prilagaja obravnavo in zdravljenje vsakega bolnika glede na biologijo njegove bolezni. In medicina danes tudi z genomskim profiliranjem dosega izjemne rezultate.

zenska z rakom bojevnica

Cilj dolgoletnih prizadevanj je, kako prilagoditi zdravljenje potrebam posameznega bolnika. Tako imenovano genomsko profiliranje odkriva genomske značilnosti tumorja in prinaša velik napredek v posamezniku prilagojeno obvladovanje bolezni

Če je bila še do pred kratkim za odločitev o zdravljenju pomembna lokacija raka (dojka, pljuča, prostata ipd.), je danes vedno bolj pomembno razumevanje bolezni na molekularni ravni.

Poznamo številne gene, ki so pri raku spremenjeni. Po drugi strani pa so na voljo tudi tarčna zdravila. Tarčna zdravila so usmerjena na točno določene genske spremembe (tarče).

Za začetek precizne medicine je pomemben razvoj spremljevalne diagnostike, ki odkriva tarče v rakavi celici. Preprosto povedano – če poznamo tarčo, lahko določimo orožje, s katerim se je bomo lotili.

Genomsko profiliranje z enim testom dobi vse podatke

Danes prehajamo od zaporednega testiranja tarč na tehnologijo, s pomočjo katere na vzorcu tumorja odkrijemo spremembe na več genih naenkrat (t.i. sekvenciranje naslednje generacije). Ta omogoča tako imenovano obširno genomsko profiliranje. Tako lahko z enim samim testom pregledamo spremembe na večini genov, ki so povezani z nastankom raka.

Za bolnike z rakom so na voljo tudi genetski testi iz vzorca krvi. Z njimi strokovnjaki pridobijo:

  • informacijo o mutacijah oz. spremembah genov pri bolnikih, ki jim ne morejo odvzeti tumorskega vzorca in
  • glede na potek bolezni prilagajajo načine zdravljenje.

V razvoju so tudi digitalna orodja in algoritmi. Le ti pretvarjajo ogromne količine pridobljenih informacij v zdravniku prijazno podporo, da lahko izbere optimalno zdravljenje za posameznega bolnika.

To pomeni, da zdravnik v poročilu o genetskih spremembah ne dobi samo seznama mutacij, ampak tudi poročilo o možnih tarčnih zdravilih za te mutacije in aktualnih kliničnih raziskavah.

Precizna medicina spreminja izide zdravljenja za številne bolnike z rakom, da ti živijo dlje in bolje.

Tarčna zdravila bolnikom s prisotnimi tarčami namreč omogočajo bolj učinkovito zdravljenje in pomembno daljša preživetja ter zagotavljajo boljšo kakovost življenja v primerjavi s tradicionalno kemoterapijo.

Vir in več informacij

Zgodbo bolnika z agresivnim rakom, ki ga bolezen, kljub slabi napovedi, ni ustavila in več o testu obširnega genomskega profiliranja, ki je na voljo tudi v Sloveniji, lahko preberete na rocheprotiraku.si.

Bi želeli deliti izkušnje drugih bolnikov z rakom ali dobiti podporo? Obiščite forum Kako živeti z rakom?


Sledite nam