Gola ženska sedi z dvignjenimi tokami
Foto: Jernej Graj, Unsplash

Glede na to, da je kožni rak pri Slovencih zelo pogost, si strokovnjaki želimo, da bi skrb za zaščito kože, samopregledovanje in obisk osebnega zdravnika ali dermatologa, postali del naših zdravemu življenju namenjenih navad.

Kožni rak delimo na melanomski in nemelanomski. Nemelanomski kožni rak je eden najpogostejših rakov po vsem svetu. Je veliko pogostejši kot melanomski, vendar veliko manj smrten, saj redko zaseva v bezgavke ali druge organe.

Pri vseh kožnih rakih, tako nemelanomskih kot tudi melanomskih oblikah, je izjemno pomembno zgodnje odkrivanje in zdravljenje, saj jih lahko tako zelo učinkovito odstranimo s kirurškim posegom, določene nemelanomske kožne rake pa celo z neinvazivnimi metodami.

Nemelanomski kožni rak

Ta oblika kožnega raka se najpogosteje pojavi na delih telesa, ki so kronični izpostavljena soncu. Ker zelo redko zaseva v druge organe, je preživetje več kot 99-odstotno, v večini primerov pa se jih zdravi s pomočjo neinvazivnih metod ali s kirurškim posegom v lokalni anesteziji. Kljub temu je zgodnje odkrivanje izjemno pomembno tudi pri nemelanomskih kožnih rakih, saj pozno odkrit ali neustrezno zdravljen lahko zahteva multidisciplinarno zdravljenje in pušča neželene kozmetske in funkcionalne posledice.

Preberite več o simptomih in zdravljenju nemelanomskega kožnega raka.

Kožni melanom

Kožni melanom sodi med rake, katerih incidenca v zadnjih desetletjih najbolj strmo narašča. Tudi v primeru kožnega melanoma ne gre vedno za obliko bolezni, ki bi zahtevala multidisciplinarno onkološko  obravnavo. Osnovni način zdravljenja je namreč kirurški poseg v lokalni anesteziji. S tem posegom je zdravljenje večine bolnikov lahko zaključeno. Zgolj zdravljenje določenih invazivnih kožnih melanomov  je potrebno nadaljevati na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Preberite več o prepoznavanju in zdravljenju melanomske oblike kožnega raka.

Zasevki kožnega melanoma

Če rak zaseva v regionalne bezgavke ali oddaljene organe, govorimo o tretjem ali četrtem stadiju bolezni. Uspeh zdravljenja in preživetje teh bolnikov se razlikuje glede na mesto in velikost zasevkov, pri vseh pa se je v zadnjih letih ob novih oblikah zdravljenja znatno izboljšalo.

Pri polovici bolnikov z zasevki v bezgavkah tako lahko preprečimo nadaljnje ponovitve bolezni, tistim z zasevki v oddaljenih organih, kar je v preteklosti praviloma veljalo za neozdravljivo, pa lahko omogočimo kvalitetno življenje in podaljšamo preživetje.   

Preberite več o tem, kje se zasevki najpogosteje pojavijo in kako poteka zdravljenje pri metastatskem melanomu.

Več novic

New Report

Close