Zdravja ne moremo kupiti, lahko pa poskrbimo za lažje okrevanje.

Bolezni, kot so rak, možganska kap ali srčni infarkt, ne moremo predvideti, lahko pa ogromno naredimo sami z zdravim načinom življenja, da takšno diagnozo preprečimo.

Število oseb, ki zbolijo za katero od težjih bolezni, med katerimi je tudi rak, se povečuje. Nihče od nas ne želi razmišljati o težkih trenutkih, ko nas lahko doleti takšna diagnoza. Vendar rak je bolezen, ki bi ji moral vsak izmed nas nameniti veliko pozornost. Če zbolimo za tako hudo boleznijo, je potreben dolgotrajen proces zdravljenja.

Finančna varnost v primeru težjih bolezni

Zdravja žal ni mogoče kupiti, lahko pa si v teh težkih trenutkih omogočite hitrejše okrevanje in lažje prebrodite negotove trenutke. Takšna bolezen prinese veliko sprememb v način življenja in povzroči izpad dohodka v primeru trajnega zdravljenja in nesposobnosti za delo. V ta namen v Vzajemni nudijo zavarovanje za primer raka, da se lažje spoprimete z omejitvami, ki jih prinaša bolezen. Za dodatno finančno varnost pa so oblikovali tudi prvo pravo zdravstveno zavarovanje za težje bolezni pri nas, ki omogoča zavarovalno zaščito za primer 25 najpogostejših težjih bolezni, med katere se uvrščajo tudi rak, srčni infarkt in možganska kap. V primeru, da zavarovanec zboli za katero od 25 težjih bolezni, dobi izplačano zavarovalnino, izbiramo pa lahko med zavarovalnimi vsotami od 10 do 100 tisoč evrov. Prednost tega zavarovanja je, da v večini primerov težjih bolezni zavarovalno kritje ne preneha, pač pa lahko kljub izplačilu zavarovalnine ostanemo še naprej zavarovani. Zavarovanje je oblikovano tako, da zavarovalno vsoto prejmemo trikrat v dobi trajanja zavarovanja.
Zavarovanje za težje bolezni vam omogoča lažjo dostopnost do zdravljena, saj si z njim zagotovite prepotrebna finančna sredstva v primeru, da zbolite za eno izmed najpogostejših težjih bolezni.

Z izplačano zavarovalnino si lahko:

• krijete stroške za boljša ali drugačna zdravila, tehnične pripomočke,
• kakovostnejše terapije, operacije v tujini, dodatno nego na domu ipd.,
• krijete dodatne storitve, kot je okrevanje v zdravilišču, alternativno zdravljenje ipd.,
• nadomestite izpad dohodka zaradi odsotnosti z dela,
• odplačate kredit ali dolgove,
• izboljšate kakovost življenja, ki jo je bolezen poslabšala (npr. posegi v stanovanju).

Posebna ugodnost ob sklenitvi zavarovanja

Ob sklenitvi zavarovanja za težje bolezni prejmete brezplačno preventivno analizo Vzajemna NutriCheck z napotki, katera hranila so glede na vaš genski zapis najbolj primerna. Rezultati analize temeljijo na znanstvenih odkritjih s področja nutrigenetike in so prilagojeni za vsakdanjo uporabo z namenom izboljšanja kakovosti vašega življenja. Brezplačna ugodnost pripada zavarovancem po preteku 3 mesecev trajanja zavarovanja in plačilu 3 mesečnih premij.

Nasvet:

Mlajši ko se odločate za sklenitev zavarovanja, nižja bo vaša premija. Zato se zavarujte za težje bolezni še danes. Zavarovanje lahko sklenete v naših poslovalnicah, dogovorite pa se lahko tudi za obisk našega svetovalca na brezplačni številki 080 20 60 ali na www.vzajemna.si.

O avtorju

Uredništvo