Tako v eni občini skrbijo za varno in kakovostno življenje vseh občanov

Foto: Anja Ščuka

V okviru Meseca preprečevanja odvisnosti, ki se odvija v Mestni Občini Nova Govorica, smo govorili z mag. Marinko Saksida, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti novogoriške mestne občine. “Veseli me, da smo na tem področju dobri, večkrat smo že bili predstavljeni kot primer dobre prakse na tem področju,” je povedala in dodala, da je tekom leta spoznala strokovne in srčne ljudi, z veliko entuziazma, ki sodelovanju in aktivnostim na tem področju namenjajo prostovoljno tudi svoj prosti čas: “Ob tej priložnosti se vsem, ki so kakorkoli ali še sodelujejo, iskreno zahvaljujem za sodelovanje in se še naprej nadejam uspešnega dela.”

V znanju in povezovanju je moč je naslov novembrske iniciative, v okviru katere je Mladinski center Nova Gorica v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica tudi letos poskrbel za številne dogodke na področju preprečevanja zasvojenosti.

Mestna občina Nova Gorica (MONG) je že več let zelo dejavna na področju preventive oziroma preprečevanja odvisnosti. Zakaj je po vaši oceni prav v tem delu Slovenije vnema na tem področju tako močna?                                    

V Mestni občini Nova Gorica že od leta 2003 deluje Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti (županovo posvetovalno telo), ki jo sestavljajo strokovnjaki iz lokalnega okolja, ki delujejo na tem področju ter kontinuirano usmerjajo aktivnosti za preprečevanje vseh oblik zasvojenosti, od primarne preventive, namenjene najširši populaciji, kot so učenci, dijaki, starši, strokovni kader, zaposleni, prek nizkopražnih in visokopražnih programov do podpore reintegracijskim programom. Tako močno vnemo na tem področju pripisujemo strokovnjakom, ki sodelujejo, ter predvsem dobremu sodelovanju različnih organizacij.

Zakaj je tudi na tem področju preventiva veliko bolj učinkovita od kurative?

Preventiva je bolj učinkovita od kurative, ker se na ta način pravočasno, strokovno, z različnimi prijemi ciljno naslavlja posamezne ciljne skupine o škodljivih učinkih posameznih zasvojenosti. Preventiva se izvaja v obliki mladinskih delavnic, v okviru katerih se na mladim primeren način podaja vsebine, ki so zanje aktualne v tem življenjskem obdobju. Organizirana so bila predavanja za starše, akcije, v katere smo vključili osnovnošolce iz mestne občine. Na opisane načine poskušamo zajeti v aktivnosti najširšo populacijo ter na zabaven, poučen, starosti primeren način predstaviti vsebine in pasti, ki bi lahko vodile v zasvojenosti.

Katera so bolj vidna prizadevanja na tem področju iz preteklih let – kaj bi vi osebno najbolj izpostavili?

Rezultati se kažejo v številnih izvedenih preventivnih delavnicah za učence in dijake, ki jih izvaja Mladinski center Nova Gorica. Delavnice se izvajajo na teme: samopodoba, odraščanje, spolnost, nenasilna komunikacija, prepovedane droge. Prizadevanja se kažejo v programih, ki se izvajajo v našem okolju: Dnevni center Žarek, Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog, terapevtska skupnost Srečanje na Kapeli, reintegracijski program Društva Projekt Človek, vsakoletna obeležitev nacionalnega meseca preprečevanja zasvojenosti s predstavitvami programov, povezovanjem s športom, dogodki, ki so namenjeni širši javnosti. Izpostavila bi veliko angažiranost Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti ter odlično sodelovanje vseh organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja zasvojenosti.

Kaj pa v letošnjem letu – 2022?

V letu 2022 smo nadaljevali z zgoraj opisanimi aktivnostmi. Bistveno na tem področju je, da so aktivnosti zastavljene sistemsko, strokovno in prilagojene posamezni ciljni skupini. V letu 2022 so se po sproščenih omejitvah zaradi epidemije koronavirusa ponovno lahko organizirale aktivnosti za širšo javnost.

Ko sem v luči novembrske akcije – ob mesecu preprečevanja odvisnosti v MONG – govorila z direktorico Mladinskega centra in z vodjo Centra za zdravljenje odvisnosti, sta oba poudarila tudi pomen zdravega načina življenja, zdravega druženja mladih.

Kje vidite vi tukaj MONG – kako uspešni ste?

Preprečevanje zasvojenosti je tesno povezano z aktivnostmi za otroke in mlade na splošno, s športom, kulturno ponudbo kot navsezadnje z ustrezno infrastrukturo, kot so športne površine, kolesarske povezave … ter v veliki meri z vrednotami družbe, v kateri živimo. Na tem mestu se zopet kaže pomembna vloga preventive, da so tako otroci in mladi že sami seznanjeni s škodljivimi oblikami vedenja kot na drugi strani njihovi starši, učitelji in vsi, ki oblikujejo posameznika. Zdrav način življenja, zdravo druženje mladih, posluh za njihove potrebe, želje, predloge so zagotovo dejavniki, ki preprečujejo pot v zasvojenosti, zato mestna občina podpira in sofinancira programe javnih zavodov (Mladinski center Nova Gorica, Javni zavod za šport Nova Gorica, Zdravstveni dom, Vrtec Nova Gorica, osnovne šole, Ljudska univerza Nova Gorica …) kot tudi programe, projekte in ostale aktivnosti številnih vladnih in nevladnih organizacij (center za socialno delo, NVO na področju športa, mladine, socialnega varstva, zdravstva …).

Foto: Anja Ščuka

Za omenjene aktivnosti so vsekakor potrebna tudi sredstva. Kolikšna in od kod jih črpate? Koliko jih gre v ta namen?

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2021 za delovanje programov vladnih in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju prepovedanih drog, namenila 57.439,80 evra. V ta namen je namenila tudi nefinančna sredstva v obliki oddaje lastnih prostorov v brezplačno uporabo.

Kako široka je mreža akterjev, ki soustvarja in pomaga pri tovrstnih aktivnostih v MONG?

Bistveno je, da mreža pokriva preventivne aktivnosti, namenjene najširšemu krogu (učenci, dijaki, starši, pedagoški kader …), kot tudi skupine, ki se že srečujejo z nekimi težavami v odraščanju, eksperimentirajo s prepovedanimi substancami, do uporabnikov prepovedanih drog (nizkopražni in visokopražni programi) in reintegracijskih programov, npr. za tiste, ki se vračajo z zdravljenja in poskušajo na novo zaživeti.

Je MONG varna občina za vzgajanje otrok?

Vse zgoraj navedeno se izvaja s ciljem varnega in kakovostnega življenja vseh naših občanov, bodisi s ponudbo različnih programov kot v smislu ustreznega okolja za življenje. Na področju preprečevanja različnih oblik zasvojenosti je treba z aktivnostmi začeti že zelo zgodaj, tako za otroke kot njihove starše, da so slednji opremljeni z informacijami, kateri dejavniki lahko vodijo v škodljiva ravnanja. Otrokom v mestni občini posebno pozornost namenjamo tudi v okviru projekta ‘Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto’.

Kje vidite še možnosti izboljšav?

Izboljšave so možne v dodatni ponudbi aktivnosti ter še boljšem pregledu situacije na terenu. Osnovni namen Lokalne akcijske skupine je že od vsega začetka, da so aktivnosti na področju preprečevanja zasvojenosti organizirane strokovno, da imamo pregled, kakšne vsebine se ponujajo otrokom in mladim, kdo jih izvaja ter da se izvedene dejavnosti tudi evalvirajo.

MC Nova Gorica

Avtor

N.M.

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
720
31.01.2023. ob 20:11
1,044
17.01.2023. ob 09:30
354
09.11.2022. ob 18:59
760
04.05.2022. ob 21:24
1,188
04.01.2023. ob 19:09
Preberi več

New Report

Close