To so zadnji podatki o zdravju Slovencev – tudi vaši. Presenečeni?

N.M., 11. maj 2022.
AktualnoSplošno
Nekateri podatki so presenečenje, drugi spet ne. Foto: Profimedia.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v slovenskih občinah. Nekateri presenečajo, drugi so pričakovani.

  • Že četrto leto zapored opažajo manjše število primerov hospitalizacije zaradi astme pri otrocih in mladostnikih ter možganske kapi.
  • Trend zmanjševanja je viden tudi v številu bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu.
  • Ponovno beležijo zmanjšanje števila samomorov. V primerjavi z objavo iz leta 2016, se je umrljivost zaradi samomora v Sloveniji zmanjšala za skoraj 4 odstotne točke.

Ob tem se vzporedno nadaljuje trend zmanjšanja števila prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj.

  • Manjše število prebivalcev je prejemalo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka in zdravila proti strjevanju krvi.

Prvič po šestih letih se je krivulja prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni obrnila navzdol. To morda kaže na manjšo pojavnost naštetih bolezni v opazovanem obdobju ali pa bolj verjetno na slabšo dostopnost zdravstvenega varstva v času pandemije, zaradi česar je bilo odkritih manj novih primerov in deloma prekinjeno zdravljenje kroničnih bolnikov.

  • Nekoliko se je zmanjšalo število poškodovanih v transportnih nezgodah, kar je deloma posledica manjše gostote prometa.
  • Opazimo tudi zmanjšanje števila uporabnikov pomoči na domu, kar lahko odraža vplive epidemije covida-19, ki se kažejo tako v zmanjšanju povpraševanja kot v slabši organizaciji pomoči na domu.
  • Zvišala se je stopnja umrljivosti, saj petletna povprečja zajemajo leto 2020 z visoko stopnjo presežne umrljivosti zaradi pandemije.
  • Povečalo se je število zlomov kolka pri prebivalcih, starejših od 65 let.

Nadaljuje se porast števila novih primerov raka, med katerimi so opazili povečanje primerov pljučnega raka in raka dojke. Ob tem pa se stopnja novo odkritih rakov debelega črevesa in danke v nasprotju z drugimi lokacijami raka stabilno zmanjšuje.

  • Kazalniki presejalnih programov za odkrivanje raka prvič po nekaj letih kažejo nižjo udeležbo v letu 2020. V primerjavi s prejšnjim obdobjem se je odzivnost v Program Svit zmanjšala za dobro odstotno točko, presejanost žensk v program ZORA pa za skoraj 3 odstotne točke. Presejanost v program DORA se je sicer zmanjšala za slabo odstotno točko, ob tem pa še vedno ostaja nad zaželenim nivojem (70 %) preiskovank v ciljni populaciji.

Že sedmo leto zapored se v Sloveniji nadaljuje trend naraščanja bolniške odsotnosti, ki se je opazno povečala v primerjavi z letom 2016 in se v povprečju zvišala za dobre 4 dni nezmožnosti za delo na zaposlenega prebivalca.

  • Zaznali so tudi izrazito poslabšanje pri kazalnikih telesnega fitnesa in prekomerne prehranjenosti otrok. Ob tem je pomembno upoštevati dejstvo, da so podatki za leto 2020 nepopolni, saj zaradi omejevalnih ukrepov pandemije covida-19 v več kot polovici šol niso izvedli meritev za športno-vzgojni karton. Zato nekatere občine nimajo podatka, pri nekaterih občinah pa je objavljen podatek izmerjen le na delu populacije osnovnošolcev.

O avtorju

N.M.

New Report

Close