Svetovni dan varnosti in zdravja, 28. april

Uredništvo, 24. april 2014.

Na svetovni dan varnosti in zdravja, 28. aprila se bo v okviru kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« osveščalo delodajalce in delavce o pozitivnih učinkih ustreznega prepoznavanja, obvladovanja in preprečevanja stresa na delovnem mestu.

obvladajmo_stresLjubljana, 23. april 2014 – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je danes predstavilo aktivnosti, s katerimi bo v okviru kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« osveščalo delodajalce in delavce o pozitivnih učinkih ustreznega prepoznavanja, obvladovanja in preprečevanja stresa na delovnem mestu, ki je glavni povzročitelj odsotnosti z dela. – V okviru kampanje ministrstvo pripravlja nacionalno tekmovanje za priznanje “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014”. – Ob Svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu so predstavili tudi pomen varne in zdravju neškodljive rabe kemikalij pri delu. 

Podatki raziskav Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in Statističnega urada RS kažejo, da je stanje glede obvladovanja psihosocialnih tveganj na delovnem mestu v Sloveniji precej slabo. Kar 72 odstotkov Slovencev pogosto doživlja stres na delovnem mestu, slabše od nas so se odrezali le Grki in Ciprčani, povprečje v EU27 pa je 51 odstotkov. Podatki za Slovenijo so tako ponovno potrdili visoko intenzivnost dela, saj so anketiranci večinoma poročali o prevelikem obsegu delovnih nalog in slabi organizaciji dela. Splošno utrujenost občuti kar 40 odstotkov delavcev. V primerjavi z EU27 so delavci v Sloveniji manj izpostavljeni besednim žalitvam, pogostejše pa so grožnje in ponižujoče ravnanje.

Stresu lahko pripišemo več kot polovico vseh izgubljenih delovnih dni, zato je treba delodajalce in delavce bolje seznaniti z učinkovitimi načini upravljanja stresa. Da je to pereč problem v Evropi dokazuje dejstvo, da je stres druga najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom, takoj za kostno-mišičnimi obolenji. V Evropi skupni stroški duševnih motenj, povezanih z delom, pa tudi drugih motenj, znašajo 240 milijard evrov na leto, pri čemer več kot polovica oz. 136 milijard evrov stroškov nastane zaradi izgube produktivnosti, vključno z odsotnostjo z dela zaradi bolezni. Preprečevanje ter obvladovanje stresa in psihosocialnih tveganj pomembno in pozitivno vpliva na poslovanje podjetja. Zdrav delavec je namreč veliko bolj produktiven, manj odsoten z dela, obenem je manj verjetno, da se bo pri delu poškodoval. Kampanja je prava priložnost, da se v večji meri posvetimo odpravljanju vzrokov za nastalo stanje. Vendar pa naš cilj ne sme biti ukvarjanje s simptomatiko stresa, ampak z vzroki – to so slaba organizacija dela, slabo upravljanje in slabo vodenje. Ne smemo torej zgolj gasiti požara, ampak se moramo lotiti temeljnih vzrokov. Psihosocialna tveganja je mogoče ocenjevati in obvladovati enako sistematično kot druga tveganja, povezana z varnostjo in zdravjem pri delu. Po mnenju EU-OSHA je najprimernejši način za prepoznavanje tveganj in spopadanje s težavami standardni model ocene tveganja, ki vključuje sodelovanje delodajalca z delavci.

EU-OSHA aktualno kampanjo z naslovom »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« s pomočjo nacionalnih mrež izvaja v vseh državah EU in širše. V Sloveniji kampanje že od leta 2002 koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Peter Pogačar, generalni direktor, meni, da je »kampanja prava priložnost, da se delodajalci in delavci naučijo ustrezno prepoznavati psihosocialna tveganja v zvezi z delom. Delodajalce želimo seznaniti s pozitivnimi učinki obvladovanja psihosocialnih tveganj in jih spodbuditi k uporabi preprostih in uporabniku prijaznih orodij za njihovo upravljanje«. Ministrstvo zato vabi vsa podjetja in druge organizacije, ki so v delovno okolje uvedle inovativne ukrepe obvladovanja stresa in drugih psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, da sodelujejo v nacionalnem tekmovanju za priznanje “Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2014”. Pri izboru bo posebna pozornost namenjena preverjanju, ali so rešitve rezultat sodelovanja med delodajalcem in zaposlenimi ter inovativnost rešitev, učinkovitost ukrepov in prenosljivost rešitev v druga okolja. Prijave ministrstvo zbira do 31. julija. V sodelovanju z EU-OSHA razvija tudi uporabniku prijazno spletno orodje OiRA za ocenjevanje psihosocialnih tveganj, ki bo delodajalcem na voljo brezplačno. Poleg tega ministrstvo 13. oktobra organizira v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu ter Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev mednarodno konferenco »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta«.

Svetovni dan varnosti in zdravja, 28. april – varna in zdravju neškodljiva raba kemikalij pri delu

Kemikalije so ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje – od pesticidov, s katerimi povečujemo obseg proizvodnje hrane, do zdravil, s katerimi zdravimo bolezni, in čistilnih izdelkov, s katerimi si pomagamo pri vzpostavljanju boljših higienskih razmer. Proizvodnja in uporaba kemikalij je eden izmed največjih izzivov za varnost in zdravje pri delu v svetovnem merilu. Dejan Levanič, državni sekretar, opozarja, da nekatere kemikalije lahko zaradi svojih lastnosti – kot so, na primer, rakotvornost, mutagenost, vnetljivost – povzročajo vrsto negativnih učinkov na zdravje delavcev, da nevarnosti za okolje niti ne omenjamo. Številni požari, eksplozije, zastrupitve in druge nezgode pri delu so posledica neustreznega nadzora nad njihovimi fizikalnimi lastnostmi.

V Sloveniji so poškodbe in zastrupitve glavni vzrok umrljivosti otrok, starejših od enega leta, ter mladostnikov, saj predstavljajo od 25 do 69 odstotkov njihove skupne umrljivosti. Ministrstvo zato otroke v vrtcih in učence osnovnih šol z novimi piktogrami seznanja tudi s pomočjo predstave »Napo v kraljestvu nevarnih snovi«.

Nevarnost kemikalij je razvidna iz standardnih stavkov in piktogramov na oznakah in varnostnih listih, ki postopoma že nadomeščajo stare oranžne simbole za nevarnost. Od 1. junija 2015 morajo biti zmesi (prej imenovane pripravki) razvrščene v skladu z uredbo CLP (ES) št. 1272/2008, medtem ko mora biti do 1. junija 2017 dokončano ponovno označevanje in pakiranje proizvodov, ki so že na trgu.

Več informacij: ga. Aleksandra Klinar Blaznik, [email protected], [email protected] ali 01 369 78 13 in na povezavi http://www.osha.mddsz.gov.si/kampanje.

obvladajmo_stres1

Kampanjo »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« lahko spremljate na:

Twitter: @EU_OSHA, #EUmanagestress
OSH Blog https://osha.europa.eu/en/about/director_corner/blog/
Prijava na mesečno elektronsko glasilo OSH mail: https://osha.europa.eu/en/news/oshmail/
Prejemanje informacij prek virov https://osha.europa.eu/@@rss-feeds
Tiskovno konferenco ob začetku kampanje si lahko ogledate na kanalu EbS.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) prispeva k temu, da bi Evropa postala varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje. Proučuje, pripravlja in širi zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju ter organizira vseevropske kampanje za povečevanje ozaveščenosti. Ustanovila jo je Evropska unija leta 1994, sedež pa ima v Bilbau v Španiji. Agencija združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav članic, združenj delodajalcev in delavcev ter vodilne strokovnjake iz držav članic EU-28 in izven njihovih meja.

Kontakti za medije
Birgit Müller – mednarodni tisk    +34 944 358 359 | [email protected]
Marta Urrutia – španski tisk    +34 944 358 357 |[email protected]
Brenda O’Brien – urad za zvezo v Bruslju    +32 2 401 68 59 |[email protected]

Foto1   Foto2

Fotografija 1: g. Dejan Levanič in g. Peter Pogačar
Fotografija 2: ga. Nataša Trček, g. Dejan Levanič, g. Peter Pogačar in prof. dr. Matej Tušak

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,396
13.06.2021. ob 13:25
284,294
19.06.2021. ob 18:07
110,159
19.06.2021. ob 16:52
Preberi več