Aleš Ambrožič

spec. internist in spec. revmatolog

Aleš Ambrožič, dr. med., je strokovnjak s področja revmatskih bolezni, še posebno antifosfolipidnega sindroma. Aktivno podaja znanje zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem. Predano svetuje pacientom, predvsem revmatikom ter predava tudi na temo zdravega življenjskega sloga.

Področja dela

Lahko odgovori na vsa vprašanja v zvezi z revmatskimi boleznimi. Najpogosteje ljudi zanima:

 • Ali gre pri meni za simptome revmatske bolezni?
 • Ali so moji simptomi značilni za katero od revmatskih bolezni?
 • Kako si lahko pomagam pri blažjih revmatskih težavah?
 • Pri katerih težavah je smiselen revmatološki pregled?
 • Kako hitro naj bi, glede na svoje težave, bil potreben pregled pri revmatologu?
 • Ali moji izvidi laboratorijskih ali slikovnih (RTG, CT, MR) preiskav kažejo na revmatsko bolezen?
 • Ali je smiselno zaradi zapletov v nosečnosti (npr. zaporedni spontani splavi, pre-eklampsija, zastoj v rasti, prezgodnji porod,…), ki bi lahko sodili v sklop antifosfolipidnega sindroma, opraviti kake preiskave? Katere?
 • Kako ob mojih težavah v nosečnosti tolmačite izvide opravljenih laboratorijskih preiskav na antifosfolipidna protitelesa?
 • Kako se moja znana revmatska bolezen zdravi v nosečnosti?
 • Katera zdravila lahko jemljem v času načrtovanja nosečnosti, v nosečnosti in po njej?
 • Katera zdravila mi lahko predpišejo za zdravljenje moje znane revmatske bolezni?
 • Kdaj je revmatik upravičen do zdravljenja v naravnem zdravilišču?
 • Ali obstajajo možnosti zmanjšanja revmatskih težav s spremembo življenjskega sloga?
 • Kako si lahko bolnik s putiko izdatno pomaga pri zdravljenju svoje bolezni?
 • Kakšen je pomen pravilne prehrane in redne telesne vadbe za obvladovanje revmatskih težav?
 • Katere težave v spolnosti so lahko povezane z revmatskimi boleznimi in kako jih lahko lajšamo?

Življenjepis

Doktorat in velik del raziskovalnega dela je opravil na področju antifosfolipidnega sindroma drugi del raziskovalnega dela pa na področju drugih revmatskih bolezni.

Deloval je v skupini EUMUSC, ki je oblikovala standarde obravnave nekaterih revmatskih bolezni.

Je aktiven pri podajanju znanj s področja revmatskih bolezni zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem ter laični javnosti, predvsem revmatkom s prispevki in predavanji na temo zdravega življenjskega sloga.

v pripravi

New Report

Close