Seznam organizacij za pomoč in samopomoč

Uredništvo, 09. januar 2012.

Tukaj najdete seznam organizacij za pomoč in samopomoč pri spopadanju z zasvojenostjo.

 

Ime društva

Kontaktna oseba

Telefon

Spletna stran

    

CELIAKIA

   

Slovensko društvo za Celiakio

Breda Kojc, Anita Kirbiš

02 / 300 63 50

www.drustvo-celiakia.si

CEREBRALNA PARALIZA

   

Sonček – Celje

Jože Povalej

03 / 548 11 04

 

Sonček – Maribor

Vasilka Prosenc, Taras Poljanec

02 / 252 25 28

www2.arnes.si/~mbson/

Sonček – Nova Gorica

Alenka Furlan (splošna bolnišnica Nova Gorica)

05 / 302 13 22

  

Sonček – Novo mesto

Iztok Suhadolnik, Samo Slak

07 / 332 29 08

  

Sonček – Postojna

Damjana Žnidaršič

glej zvezo društev

  

Sonček – Ptuj

Dušan Ris, Milan Klajnšek

02 / 771 25 11

  

Sonček

Jože Primožič

01 / 534 06 67

www2.arnes.si/~sonp2/

CEREBRALNO – VASKULARNA BOLEZEN

  

  

  

Društvo bolnikov s CVB

prim. Roža Acimović-Janežič

01 / 475 83 54
torek 9-12

  

DEMENCA

  

  

  

Spominčica

Branka Mikluš

01 / 528 39 95

www.ljudmila.org/~zzppd/

DIABETES

  

  

  

Zveza društev 
diabetikov Slovenije 
 

Blaž Kobal 

tel. 031 689 731
tel. 01 430 54 44

www.diabetes-zveza.siwww.diabetes-zveza.si/forum/[email protected]
[email protected]

Društvo sladkornih bolnikov občin AJDOVŠČINE in VIPAVE

Jožef Butinar

 

[email protected]

Društvo diabetikov POSAVJE – BREŽICE

Ivan Živič

07 49 63 521

 

Društvo diabetikov CELJE

Slavko Brus

03 493 04 46

[email protected]

Društvo diabetikov CERKNICA

Janez Otoničar

01 709 65 00

[email protected]

Društvo diabetikov DOMŽALE

Franc Hrovat

01 721 42 79

[email protected]

Društvo diabetikov G. RADGONA, SV. JURIJ ob Ščavnici, RADENCI

Franc Cehnar

02 564 11 47

 

Društvo diabetikov HRASTNIK

Viktor Ramšak

03 564 23 48

 

Društvo diabetikov IDRIJA

Valerija Pavšič

  

Društvo diabetikov ILIRSKA BISTRICA

Ivan Bergoč

  

Društvo diabetikov JESENICE

Oto Kelih

040 565 828 v času uradnih ur

[email protected]

Društvo sladkornih bolnikov KAMNIK

Marjeta Bukovšek

01 831 50 29

 

Društvo diabetikov KOČEVJE

Šperanda Vidoševič Ksenija

  

Društvo diabetikov KOPER

Andrijana Lasič

05 62 76 571

 

Društvo diabetikov KRANJ

Danica Klofutar

 

[email protected]

Društvo diabetikov LENART

Vračko Jožica

02 720 62 47

 

Društvo diabetikov LENDAVA

Hari Štefan

02 578 82 06

 

Društvo diabetikov LITIJA

Darja Zupančič

01 898 12 84

[email protected]

Društvo diabetikov LJUBLJANA

Judita Erjavec

01 28 22 133

[email protected]

Društvo diabetikov LJUTOMER

Majda Slavinec

  

Društvo diabetikov MARIBOR

Pero Mirkovič

02 228 23 10

 

Društvo diabetikov NOVO MESTO

Peter Miklavčič

07 33 77 460

[email protected]

Društvo diabetikov NOVA GORICA

Soban Dominik

05 303 11 16

 

Društvo diabetikov občine PIRAN

Veselin Kezunović

05 677 33 20

 

Društvo diabetikov POSTOJNA

Stanka Horvat

05 754 24 89

 

Društvo diabetikov PTUJ

Velikonja Marija

02 782 96 41

 

Društvo diabetikov MEŽIŠKE DOLINE

Bojan Proje

02 822 02 33

[email protected]

Društvo diabetikov RIBNICA

Ivan Gradič

  

Društvo diabetikov ŠKOFJA LOKA

Silva Žontar

  

Društvo diabetikov SLOVENJ GRADEC

Ivan Pavlič

02 88 41 064

[email protected]

Društvo diabetikov SEŽANA

Vladimir Janjić

  

Društvo diabetikov ŠKOFJA LOKA 
Stara cesta 10, 1220 Škofja Loka

Silva Žontar

gsm: 031-390-284

e-mail: [email protected]

Društvo diabetikov TOLMIN

Šebenik Franc

05 38 81 519

 

Društvo diabetikov TRBOVLJE

Edvard Berglez

03 56 26 144 int.244

 

Društvo diabetikov VELENJE

Romana Praprotnik

  

Društvo diabetikov ZAGORJE ob Savi

Rudi Janežič

  

Društvo ZGORNJESAVINSKIH diabetikov Mozirje

Ivan Zupan

03 583 19 46

 

Društvo diabetikov TRŽIČ

Štefan Duša

  

Društvo diabetikov tipa 1

Boštjan Korošec

031 533 377

[email protected]

Zveza društev diabetikov Slovenije

Janko Kušar

01 236 27 26

[email protected]

Društvo diabetikov MURSKA SOBOTA

MIHOLIČ Darko

041 364953

[email protected]

DOBRODELNOST

 

 

 

Slovenska Karitas

Peter Tomažič

01 / 430 86 50

[email protected]
www.karitas.si

DUŠEVNO ZDRAVJE

  

  

  

Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjam, 
Ilirska 22, 1000 Ljubljana

Odgovorna in kontaktna oseba : Maja Cimerman

 

e-mail: [email protected] 
internet : www.nebojse.si 

Altra

Mirko Boškin, Zoran Sedmak

01/ 542 55 54

 

Ozara Slovenija

Igor Hrast

02/ 252 35 98, 
02/ 252 36 86

www.ozara.org, [email protected]

Novi Paradoks

Vinko Zalar

01/ 5161 604 ali 041/ 635 677 ali
01/ 422 85 61

 E-mail: [email protected] ali
www.drustvo-paradoks.si

Društvo sožitje – vsi kontakti > http://www.zveza-sozitje.si/drustva.html

Sožitje – Črnomelj

Ema Šujica

  

Sožitje – Brežice

Zinka Bogovič

  

Sožitje

Ivanka Penca

01/ 705 72 67, 
01/ 709 10 17

 

Sožitje – Grosuplje

Nevenka Zrnec

01/ 786 40 19

 

Sožitje – Idrija

Sonja Moravec, Jerneja Tušar

  

Sožitje – Ilirska Bistrica

Nataša Renko, Sonja Munih

05/ 714 12 44

 

Sožitje – Kamnik

Metka Hribar

01/ 839 11 45 (osnovna šola)

 

Sožitje – Laško

Franci Rajh

03/ 573 15 17

 

Sožitje – Lenart

Jožica Valh

  

Sožitje – Litija

Marjeta Mlakar-Agrež

  

Sožitje – Maribor

Martin Benko

02/ 252 44 21

 

Sožitje – Novo mesto

Anica Stankovič, Ana Bevc

07/ 391 83 81

 

Sožitje – Ormož

Andreja Resman, Aljoša Vodnik

02/ 740 10 12

 

Sožitje – Radeče

Ljubica Nikolič, Silva Kašič

03/ 568 51 43

 

Sožitje – Slovenske Konjice

Dragica Kohne – tajnica

03/ 575 47 90

 

Sožitje – Škofja Loka

Filip Mohorič

04/ 512 30 80

 

Sožitje – Trbovlje

Lidija Kajtna, Bojana Vittori Zor

03/ 562 16 27

 

Sožitje – Velenje

Miran Kropušek

  

Sožitje – Vrhnika

Milena Kržič

01/ 750 40 65

 

Sožitje – Zagorje ob Savi

Marta Rebolj

03/ 562 21 44

 

Sožitje – zveza društev

Tomaž Jereb

01/ 436 97 50

www.zveza-sozitje.si

Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje

Sedež združenja:
ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje

Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana
tel.: 01/23 078 30
e-pošta: [email protected]
spletna stran: http://www.sent-si.org
Center za duševno zdravje v skupnosti Osrednje slovenska regija
Vodja centra: Ariana Tekalec Babič

Enota ŠENT Ljubljana
Glinškova pl. 11a, 1000 Ljubljana
tel.: 01/530 07 10
e-pošta: [email protected]

Enota ŠENT Trbovlje 
Šuštarjeve kolonije 42a , 1420 Trbovlje
tel.: 03/562 52 17
e-pošta: [email protected]

Enota Kočevje 
Turjaška ulica 6, 1330 Kočevje
01/893 87 00

Center za duševno zdravje v skupnosti Dolenjska regija
Vodja centra: Amina Nur
Enota ŠENT Novo mesto 
Vrhovčeva 14, 8000 Novo mesto
tel: 07/373 76 80
e-pošta: [email protected]

Center za duševno zdravje v skupnosti Obalno-Kraška regija
Vodja centra: Tina Nanut

Enota ŠENTMAR
Vergerijev trg 3, 6000 Koper
tel.: 05/622 14 80
E-pošta: [email protected]

Center za duševno zdravje v skupnosti Podravska regija
vodja centra: Fanika Fuhrer
Enota ŠENTLENT Maribor 
Cesta proletarskih brigad 61, 2000 Maribor
tel: 02/320 26 90
e-pošta: [email protected]

Center za duševno zdravje v skupnosti Severno Primorska regija
vodja centra: Vesna Lipušček
Enota Nova Gorica 
Cankarjeva 1, 5000 Nova Gorica
tel.:05/330 96 00
e-pošta: [email protected]

Enota Ajdovščina 
Bevkova 2, 5270 Ajdovščina
tel.: 05/364 38 50
e-pošta: [email protected]

Center za duševno zdravje v skupnosti Gorenjska regija
vodja centra: Marija Zupanc

ŠENTGOR 
Kranjska cesta 3, 4240 Radovljica
tel.: 04/530 30 10
e-pošta: [email protected]

Enota ŠENT’K Kranj 
Tomšičeva ulica 13, 4000 Kranj
04/236 90 20
e-pošta: [email protected]

Enota Jesenice – delavnica 
Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice
04/580 96 30
e-pošta: [email protected]

Center za duševno zdravje v skupnosti Savinjska regija
kontaktna oseba: Petra Rošer

Enota ŠENTCELEIA 
Gregorčičeva ul. 6, 3000 Celje
tel.: 03/428 88 90
e-pošta: [email protected]

Ustanova – Fundacija za pomoč otrokom

 

Olga J. Bahun/ predsednica uprave

tel.: 02 / 653 7000; 0599 59 000
e-mail: [email protected]
splet: www.fzpo.org /www.zaotroke.org

 

 

 

 

HORMONSKE MOTNJE

   

Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica

 

Smrekarjeva 44
1000 Ljubljana

predsednica: Nevenka KOGOJ, GSM: 041 244 251 
[email protected]

 

HUMANITARNO Društvo SLOVENIJE

HUMANITARNO Društvo SLOVENIJE
p.p. 311
2251 Ptuj 

Predsednik in ustanovitelj
Miran Šic oec
e-mail:[email protected]

tel: 02 796 0127
gsm: 031 411 990
http://www.humanitarno-drustvo-slovenije.si/

 

 

 

 

KAJENJE

 

 

 

Ljubljana Šiška

Kebetova 9 1000 Ljubljana

(01) 507 57 89

 

Ljubljana Vič Rudnik

Jamova 66 1111 Ljubljana

(01) 423 14 91

 

Sevnica

Trg svobode 14, ZD 8290 Sevnica

(07) 814 13 20
(07) 814 11 24

 

Maribor

Tyrševa 19, 2000 Maribor

(02) 251 48 20

 

Ljubljana Center

Bohoričeva 4 1000 Ljubljana

(01) 232 55 95

 

Domžale

Ljubljanska 69 1230 Domžale

(01) 724 10 22

 

Celje

Ipavčeva 18, ZZV 3000 Celje

  

 

Slovenska Bistrica

IMPOS d.o.o. 2310 Sl. Bistrica

(03) 581 30 73

 

Ljubljana Bežigrad

Primožičeva 2, ZD 1231 Lj.-Črnuče

(01) 561 30 88

 

Ptuj

Potrčeva 23-25 2250 Ptuj

 

 

Murska Sobota

Grajska ul., Bolnišnica 9000 Murska Sobota

 

 

Logatec

 

 

 

Zveza Društev nekadilcev Slovenije

Ljubljanska 69 1230 Domžale

tel.: (01) 724 13 21, fax: (01) 721 42 31

 

Zveza društev nekadilcev Slovenije

Ljubljanska 69, 1230 Domžale

01 / 724 13 21
01 / 721 42 31

 

KORONARNA BOLEZEN

 

 

 

Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije

Aleksandra Torič-Gorup

041/ 602 216

 

LEDVIČNE BOLEZNI

 

 

 

Pretok

Terezija Mrak

 

[email protected]

Zveza društev kroničnih ledvičnih bolnikov Slovenije

Mirjana Čalič

01/ 231 88 71, 
01/ 755 25 05

 

NEGA

 

 

 

Comett

Helena Čampa

01/ 234 82 65

[email protected]

Hospic

Tatjana Fink

01/ 437 21 84

[email protected]

OSTEOPOROZA

 

 

 

Društvo bolnikov z osteoporozo

Vera Grünfeld

041/ 208 410

 

OTROCI IN MLADOSTNIKI

 

 

 

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom

Vislava Velikonja

01/ 433 43 33

[email protected]

Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami

Mihela Jurčec

 

[email protected]

PARKINSONIZEM

 

 

 

Trepetlika

Cveta Benko, Stanislav Berčič

  

PLJUČNE BOLEZNI

 

 

 

Društvo pljučnih bolnikov Slovenije

Majda Ustar-Latković

01/ 256 11 21,
01/ 426 16 66

 

Drušvo za cistično fibrozo Slovenije

Slavka Grmek Ugovšek 
Troštova ulica 5, SI-1292 Ig

 

 [email protected]

POROD

 

 

 

Društvo za večjo rodnost in plodnost Slovencev

Skrbniškova ul. 34, 1000 Ljubljana

Tel. 01/427 53 68

 

Združenje Naravni začeteki

Irena Šimnovec (Ljubljana)

01/544-34-79 031/297-400

 [email protected]

POŠKODBE GLAVE

 

 

 

Vita

Vera Slodnjak

01/ 519 82 51, 
01/ 519 11 20, 
01/ 583 75 00

 

Zarja

Irena Reberšek

01/ 519 76 51

[email protected]

RAK

 

 

 

Dar

Darinka Gomišček

05/ 302 53 38

[email protected]

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Firdeusa Purić

01/ 232 30 63 (onkološki inšištut), 01/ 431 83 50

[email protected]
www.onkoi.si/psihoonko/index.html

Koroško društvo za boj proti raku

Nada Kadiš, Marjana Havle

02/ 822 12 11

Nada.Kadiš@gov.si

Obalno društvo za boj proti raku

Sonja Budair

05/ 100% 02 40, 
05/ 100% 02 41

[email protected]

Pomursko društvo za boj proti raku

Silva Gutman

02/ 532 10 10, 
02/ 534 80 40

 

Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku

Anica Pavlin

041/ 726 064, 
041/ 726 083

 

Zveza slovenskih društev za boj proti raku

dr. Branimir Čeh, dr. France Marolt

01/ 431 31 13

 

SRCE IN OŽILJE

 

 

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Vlado Žlajpah

01/ 436 95 62

www.kclj.si/pub/za srce

ZASVOJENOST

 

 

 

Društvo Žarek upanja
Kamniška ulica 25, P.P. 2558
1000 LJUBLJANA

 

TEL: 01 89 77 023
FAX: 01 89 89 018
GSM: 031 341 784
E-MAIL:[email protected]

http://users.volja.net/zarekup

Društvo za pomoč zasvojenim in drugim ljudem v stiski

dr. Sanja Rozman

  

Društvo “Projekt človek”

g. Karlo

 

[email protected]

Društvo zdravljenih alkoholikov “zlato polje”

Matevž Šušteršič

  

Društvo zdravljenih alkoholikov

Cvetka Kavčič

05/ 388 22 60

 

Klub zdravljenih alkoholikov

Anton Moravec

07/ 332 20 67

 

Klub zdravljenih alkoholikov “Dr. Vinko Kocjančič”

Jana Košir-Erman, Irena Pilar

04/ 512 10 71 (Center za socialno delo)

 

Klub zdravljenih alkoholikov “Viharniki”

Gorazd Hace

04/ 202 67 64 (informacije ZD)

 

Ustanova “Odsev se sliši”

Kosina Livio

01/ 540 20 30 (Center za mentalno zdravje)

[email protected]

“Up”

Alenka Sakelšek, Vida Najdič

01/ 432 10 55

druš[email protected],www2.siol.net/ext/društvo-up

 DRUGO: SPOLŠNE INFORMACIJE, SVETOVANJE

Izvir

Irena Dvoršek

07/ 490 18 10

 

Pravno – informacijski center nevladnih organizaciji – PIC

Sabina Selan

01/ 432 33 58, 
01/ 432 33 64

[email protected]
www.pic.si

Zveza potrošnikov Slovenije

Maja Dovjak-Plešej

01/ 474 06 00, 
01/ 474 06 23

[email protected]
www.zps-zveza.si

 

 

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,423
07.07.2021. ob 00:49
284,503
29.07.2021. ob 11:45
110,198
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več

New Report

Close