Samomor kot travmatična izkušnja

Travma ali potravmatski stres je čustveni šok, ki ga doživimo, ko smo priča hudemu nasilju ali je ogroženo naše življenje. Travmatiziranost je normalen odziv človeka na izjemno hud dogodek. Travma je kateri koli dogodek ali izkušnja, ki telesno ali psihološko preplavi človeka tako zelo, da ga čustveno ne more obvladati in je moten običajni potek predelovanja informacij.