Preiskava v UKC Ljubljana

Uredništvo, 04. april 2014.
UKC Ljubljana

NPU je dne 03. aprila 2014 izvedel preiskovalna dejanja v UKC Ljubljana, in sicer zaradi pogodbe za Vzdrževanje operacijskih miz. Med preiskovanimi osebami UKC Ljubljana je tudi v. d. generalnega direktorja mag. Simon Vrhunec ter še dva uslužbenca UKC Ljubljana.

NPU je dne 3. aprila 2014 izvedel preiskovalna dejanja v UKC Ljubljana, in sicer zaradi pogodbe za Vzdrževanje operacijskih miz proizvajalca Maquet, dobavitelja Medicoengineering d. o. o. Med preiskovanimi osebami UKC Ljubljana je tudi v. d. generalnega direktorja mag. Simon Vrhunec ter še dva uslužbenca UKC Ljubljana.

UKC LjubljanaJavno naročilo za izbiro ponudnika storitve Vzdrževanje operacijskih miz proizvajalca Maquet je potekalo v skladu z Zakonom o javnih naročilih, z objavo v slovenskem in EU portalu javnih naročil. Postopek je bil zaključen brez pritožbe. Za vodenje postopka je bila odgovorna razpisna komisija, ki jo je na podlagi internega pravilnika imenoval generalni direktor. Glede na sestavo komisije (med drugim vodja službe za nabavo storitev, pravnica, poslovni direktor Kirurške klinike, glavna medicinska sestra Operacijskega bloka) je bilo upravičeno pričakovati strokovno in vsebinsko odgovorno vodenje postopka in oblikovanje ustreznega in zakonitega predloga.

Po opozorilu medijev, da je pogodba za vzdrževanje operacijskih miz mnogo predraga v primerjavi s pogodbami, ki jih imata UKC Maribor in SB Celje, je vodstvo zahtevalo od komercialne službe ustrezno analizo, vključno s primerjavo pogodb omenjenih bolnišnic. Izkazalo se je, da je v pogodbi UKC Ljubljana zajeto mnogo več obveznosti izvajalca, npr. krajši odzivni časi, strojelomno zavarovanje, nadomestna miza za čas popravila, itd.. Dejstvo pa je tudi, da so glede na število operacij operacijske mize v UKC Ljubljana v primerjavi z drugimi bolnišnicami neprimerno bolj obremenjene in je sleherni izpad bolj problematičen.

V decembru 2013 je generalni direktor odredil tudi izredno interno revizijo prejšnje pogodbe. Le-ta bo zaključena v naslednjih 14 dneh.

Na predlog generalnega direktorja je tudi Strokovni svet UKC Ljubljana preučil zahtevane pogoje za sklenitev pogodbe za vzdrževanje in podprl zahtevo po ustrezni spremembi pogodbe. Vodstvo UKC Ljubljana je od  komercialne službe zahtevalo pripravo aneksa k vzdrževalni pogodbi, z vsebino in cenami, primerljivimi UKC Maribor in SB Celje. Po pogajanjih, ki jih je vodil generalni direktor UKC Ljubljana, je bil marca letos z vzdrževalcem operacijskih miz sklenjen aneks k pogodbi o vzdrževanju operacijskih miz, s katerim so pogoji sodelovanja z Medicoengineering izenačeni pogojem v pogodbah z UKC Maribor in SB Celje ter kot tak bistveno znižuje obseg in strošek vzdrževanja.

Predstavitveni video, ki je bil objavljen na spletni strani podjetja Medicoengineering, in v katerem je posneta izjava generalnega direktorja in medicinske sestre UKC Ljubljana, je bil posnet ob zaključku obnove Kliničnega oddelka za hematologijo, ki jo je vodilo Ministrstvo za zdravje, ki je projekt tudi financiralo. Oba za  dano izjavo nista prejela nobenega plačila ali se kakorkoli osebno okoristila. Video naj bi bil po zagotovilu Medicoengineeringa namenjen izključno interni uporabi kot referenca.  Zaradi nesporazuma, ki je nastal v  zvezi z uporabo izjave generalnega direktorja in medicinske sestre, je podjetje na zahtevo UKC Ljubljana omenjeni video takoj umaknilo z njihove spletne strani in drugih oblik predvajanja.

UKC Ljubljana, Služba za odnose z javnostmi

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,397
24.06.2021. ob 22:15
284,314
20.06.2021. ob 17:48
110,163
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več