fbpx

Politika zasebnosti ePosvet

Upravljavec vaših osebnih podatkov je izbrani strokovnjak, ki na podlagi vaše izbire izvaja svetovalne storitve z uporabo aplikacije ePosvet.

Popoln seznam izbranih strokovnjakov, ki vključuje vse kontaktne podatke upravljavca je na voljo na naslednji povezavi: https://med.over.net/video-svetovanje.

Namen in podlaga za obdelavo osebnih podatkov ter rok hrambe

Za uporabo storitve ePosvet potrebujemo vaše osebne podatke, kot so elektronski naslov in telefonska številka, za namen vzpostavitve kontakta z vami, dvofaktorsko avtentikacijo, komunikacijo in obravnavo vaših vprašanj. Osebne podatke obdelujemo, ker je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe oziroma storitev. Te osebne podatke hranimo dokler je obdelava potrebna za izvajanje storitev, po tem času pa le, če imamo za to ustrezno pravno podlago.

V določenih primerih lahko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitih interesov za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaše pravice in svoboščine (npr. neposredno trženje, preprečevanje goljufij in zlorab storitev, vzdrževanje fizične varnosti in varnosti informacijske tehnologije, izkazovanje skladnosti z zakonodajo ter uveljavljanje in obramba pravnih zahtevkov). Osebne podatke v tem primeru hranimo do izpolnitve namenov obdelave.

Informacije in osebne podatke, ki nam jih posredujete tekom koriščenja storitve ePosvet, npr. zdravstvene podatke, obdelujemo zgolj v primerih, ko imamo za to ustrezno pravno podlago. V določenih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga tudi zakonodaja, sicer pa potrebujemo za obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov (vaših zdravstvenih podatkov) vašo izrecno privolitev. To še posebej velja za snemanje vsebine avdio/video ePosveta, ki se ne izvaja, razen če v to sami vnaprej privolite. Te osebne podatke hranimo do preklica privolitve.

Obveznost zagotovitve osebnih podatkov

Za uporabo storitve ePosvet nujno potrebujemo vaše kontaktne podatke, kot sta elektronski naslov in telefonska številka. Če nam zahtevanih osebnih podatkov ne posredujete oz. se z obdelavo osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje storitev ne strinjate, izvedba svetovanja preko ePosveta ni mogoča. Podatka o elektronskem naslovu in telefonski številki sta namreč del dvofaktorske avtentikacije, s katero varujemo dostop do storitve.

Posredovanje posebnih vrst osebnih podatkov ni obvezno, je pa glede na samo storitev neizogiben del izvedbe posveta.

Uporabniki in obdelovalci osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko posredujemo drugim uporabnikom, vendar le, če imamo za to ustrezno pravno podlago. Med drugim lahko vaše osebne podatke razkrijemo našim zunanjim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. S slednjimi jim zavežemo, da zagotavljajo zadostna jamstva za varno obdelavo vaših osebnih podatkov. Takšen obdelovalec je družba OVERNET komunikacijske storitve, d.o.o., ki vaše osebne podatke obdeluje za namene rezervacije termina za ePosvet in izdajo (pred)računa za opravljene storitve. Do vaših osebnih podatkov dostopajo tudi njihovi pogodbeni partnerji (pod-obdelovalci), s katerimi ima obdelovalec sklenjene ustrezne pogodbe, v katerih jih zavezuje k primerni ravni varstva osebnih podatkov.

Prenos osebnih podatkov v tretje države

Vaše osebne podatke praviloma obdelujemo znotraj EU in Evropskega gospodarskega prostora, v določenih primerih pa podatke posredujemo tudi uporabnikom, ki se v tretjih državah bodisi nahajajo bodisi tam podatke obdelujejo. Posebnih vrst osebnih podatkov v tretje države ne prenašamo. Nekatere druge osebne podatke (konkretno: podatkovni prenos avdio/video podatkov pri ePosvetu) v Združene države Amerike iznaša podizvajalec družbe MEDIFIT d.o.o., ki zagotavlja avdio/video storitve. Jamčimo, da osebne podatke v tretje države iznašamo samo v primerih, ko za to obstaja ustrezna pravna podlaga oziroma ustrezen mehanizem prenosa osebnih podatkov, k temu pa zavezujemo tudi naše obdelovalce in njihove podizvajalce.

Katere pravice zagotavljamo posameznikom

Pod pogoji iz uredbe GDPR in glede na konkreten primer obdelave imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov naslednje pravice:

Če obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi imate pravico, da vašo privolitev kadar koli prekličete. Sam preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki je v skladu s privolitvijo potekala pred preklicem, pri čemer vam je lahko po preklicu privolitve onemogočena nadaljnja uporaba nekaterih storitev ePosveta.

Če menite, da vaše osebne podatke obdelujemo v nasprotju z zakonodajo, nas o tem prosim obvestite preko elektronskega naslova, ki je naveden na spletni strani https://med.over.net/video-svetovanje. V vsakem primeru imate pravico, da pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, mail: [email protected] telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.) vložite pritožbo, če menite, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

Avtomatiziran sprejem odločitev in profiliranje

V zvezi z vašimi osebnimi podatki avtomatiziran sprejem odločitev ne poteka.

Profiliranje oziroma obdelava osebnih vidikov posameznikov se v storitvi ePosvet ne izvaja.

Več informacij

Obveščamo vas, da se ta Politika zasebnosti nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja izbrani strokovnjak in njegovi pogodbeni partnerji. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nam lahko pišete na naš elektronski naslov. Popoln seznam izbranih strokovnjakov, ki vključuje vse kontaktne podatke upravljavca je na voljo na naslednji povezavi: https://med.over.net/video-svetovanje.

Ta dokument bomo redno preverjali in ga prilagodili, če bo to potrebno. Vsakokrat veljavna verzija tega dokumenta je dostopna na: https://med.over.net/video-svetovanje.

Ta dokument velja od dne, 1. 9. 2020 dalje.

Obišči Video svetovanje ePosvet