Lahko dehidracija povzroči nastanek bolezni?

zdravje