Predaja donatorskih sredstev trem pediatričnim oddelkom

porodnišnica