Alkoholizem ali druge zasvojenosti v družini pri otroku puščajo posledice

odnosi