Nov program ambulantne kardiološke rehabilitacije

Uredništvo, 28. marec 2018.

Izvajanje novega programa ambulantne kardiološke rehabilitacije bo pomembno prispevalo k uspešnejši rehabilitaciji. To je pomemben prispevek k bolj učinkovitemu obvladovanju pojavnosti srčnega infarkta in zapletov po akutnem zdravljenju.

Uvedba novega zdravstvenega programa »Ambulantna kardiološka rehabilitacija« je sledila napredku medicine in farmakoterapije, zlasti na področju obravnave koronarnih bolnikov, ki namesto stacionarne obravnave v okviru naravnega zdravilišča zahteva podaljšano ambulantno rehabilitacijo bolnika po uspešno zaključenemu akutnemu zdravljenju srčnega infarkta v bolnišnici.

Izvajanje novega programa ambulantne kardiološke rehabilitacije bo pomembno prispevalo k ustreznejši organizaciji in razvoju mreže javne zdravstvene službe, tako da bodo izidi zdravljenja, predvsem pa rehabilitacija še uspešnejši kot pred uvedbo. To je pomemben prispevek k bolj učinkovitemu obvladovanju pojavnosti srčnega infarkta in zapletov po akutnem zdravljenju. Ob tem pa je potrebno zagotoviti tudi polno sodelovanje bolnika, ki naj teži k ustrezni telesni dejavnosti in k zdravemu načinu življenja tudi po zaključeni ambulantni rehabilitaciji po prebolelem srčnem infarktu.

V letu 2017 so bolnišnice izvedle približno 4.500 bolnišničnih zdravljenj akutnega miokardnega infarkta in ostalih perkutanih posegov.

Stopnja smrtnosti zaradi ishemičnih srčnih bolezni je v Sloveniji nižja od povprečja držav Evropske unije in je znašala v obdobju 2011-2013 (zadnji razpoložljivi podatki OECD), pri ženskah 76/100.000 prebivalcev (EU28: 99/100.000 prebivalcev) ter pri moških 161/100.000 prebivalcev (EU28: 176/100.000 prebivalcev). Vendar pa je v Sloveniji razlika med ženskimi in moškimi med višjimi v EU. Stopnja smrtnosti je dolgoročno izrazito upadla tako v EU kot tudi v Sloveniji predvsem zaradi bolj zdravega načina življenja (zmanjšanja kajenja, bolj zdrave prehrane in več telesne dejavnosti), zaradi napredka v zdravljenju srčno-žilnih bolezni ter zaradi ustreznejše organizacije mreže javne zdravstvene službe.

 

Doc. dr. Borut Jug, dr. med., KO za žilne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana o postopnem uvajanju novega programa ambulantne kardiološke rehabilitacije v Sloveniji:

Srčno-žilna rehabilitacija je medicinsko nadzorovan in usklajen proces, s katerim bolnikom s srčno-žilno boleznijo – najpogosteje gre za koronarno bolezen, prebolel srčni infarkt ali srčno popuščanje – pomagamo zaživeti polno življenje. Raziskave potrjujejo, da je vključenost v program rehabilitacije povezan z manjšo umrljivostjo bolnikov,  manj pogostimi sprejemi v bolnišnico zaradi napredovanja bolezni, učinkovitejšim obvladovanjem bolezni in dejavnikov tveganja zanjo ter boljšo kakovostjo življenja. Rehabilitacijo zato vse pristojne evropske in slovenske strokovne smernice izpostavljajo kot priporočilo najvišjega razreda, vključenost bolnikov po srčnem infarktu v program srčno-žilne rehabilitacije pa je priznani kazalnik kakovosti njihove oskrbe.

Rehabilitacija poskuša zagotoviti celovito obravnavo posameznikov s srčno-žilnimi boleznimi, kar vključuje ocenjevanje ogroženosti, ustrezne preglede in preiskave, nadzor in prilagajanje zdravljenja, redno telesno vadbo, psihosocialno podporo, informiranje in opolnomočenje. Za takšen celovit pristop je razumljivo potreben čas, kar je vse bolj pomembno tudi v sodobni obravnavi, ko se trajanje zdravljenja v bolnišnici  skrajšuje in ne zadošča za optimalno udejanjanje tistih vidikov oskrbe, ki so ključnega pomena za dolgoročno ohranjanje zdravja – sem sodita na primer varovalni življenjski slog in preventivno zdravljenje.

Večina raziskav je ugodne učinke rehabilitacije potrdila, če so bolniki program obiskovali 3-krat tedensko v obdobju treh mesecev (tj. 36 obiskov ali več), zato poskušamo z organizacijskim modelom slediti pristopu, ki se je za učinkovitega izkazal v kliničnih raziskavah. Takšno – tako imenovano ambulantno – obliko srčno-žilne rehabilitacije, smo z različnimi organizacijskimi pristopi in izboljšavami v UKC Ljubljana dograjevali dve desetletji. Model rehabilitacije, ki je v svetu uveljavljen, saj prinaša dolgotrajnejšo in z dokazi podprto oskrbo bolnikom po srčnem infarktu in s srčnim popuščanjem, načrtujemo s podporo strokovnih združenj in ZZZS razširiti na nacionalno raven. Z letom 2017 jo začenjata uvajati UKC Maribor in SB Slovenj Gradec, skupaj pa jo poskušamo zagotoviti čim večjemu številu srčno-žilnih bolnikov v Sloveniji, in sicer s postopnim organiziranjem rehabilitacijskih centrov v okviru vsake večje bolnišnice v državi.”

Naravno zdravilišče Terme Šmarješke Toplice

Krkine terme v Šmarjeških Toplicah so sodobno slovensko naravno zdravilišče, katerega zdravstveni center je cenjen in poznan predvsem po učinkovitem zdravljenju bolezni srca in ožilja, preventivnih programih za ohranjanje in krepitev zdravja za diabetike in koronarne bolnike ter nadaljevalni rehabilitaciji po infarktih ali operacijah na srcu in ožilju ter po poškodbah gibalnega sistema.

Poleg stacionarne kardiološke rehabilitacije (zdraviliško zdravljenje za zavarovane osebe po akutnih in zapletenih srčnih infarktih), ki jo v Termah Šmarješke Toplice izvajajo že od leta 1982, so decembra 2017 začeli izvajati tudi ambulantno kardiološko rehabilitacijo.

Dokazano je, da ima kardiološka rehabilitacija ključno vlogo pri obravnavi bolnika z boleznimi srca in žilja. Je večplasten vseživljenjski proces, ki obsega tako program telesne vadbe, oceno dejavnikov tveganja in nadzor nad njimi, redno prejemanje zdravil, izobraževanje in ozaveščanje, psihosocialno podporo in dolgoročno spremljanje bolnika.

Glede na dolgoletne pozitivne izkušnje s področja stacionarne koronarne rehabilitacije in glede na konstruktivno sodelovanje s številnimi koronarnimi društvi, verjamejo, da bodo lahko v šmarješkem zdravilišču tudi v procesu ambulantne kardiološke rehabilitacije uspešno pomagali koronarnim bolnikom na njihovi poti do kakovostnejšega življenja.

O Termah Krka

Združujemo terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan, Hotele Otočec z enim od najbolj znamenitih slovenskih gradov in atraktivnim igriščem za golf ter poslovni hotel Krka v Novem mestu.

Izhajamo iz bogate zdraviliške tradicije, naša osnovna dejavnost je medicinska rehabilitacija. V svojih centrih zdravja imamo visoko razvito zdravstveno ponudbo za rehabilitacijo stanj po poškodbah in boleznih lokomotornega sistema, boleznih srca in ožilja ter boleznih dihal, pod  njihovim okriljem delujejo tudi sodobni diagnostični centri z raznimi specialističnimi ambulantami.  Bogat nabor medicinskega znanja širimo na področja preventive zdravja.

Živeti zdravo življenje je poslanstvo skupine Krka, katere del smo. S sodobnimi storitvami ga prenašamo na goste in zanje razvijamo programe, ki so korak na poti k boljšemu počutju, zdravju, sprostitvi ter zdravi in estetski zunanjosti. V Termah Krka smo prvi v Sloveniji gostom ponudili z medicino podprte sprostitvene programe, s katerimi nudimo pomoč pri premagovanju civilizacijskih bolezni in drugih težav, kot so stres, prevelika teža, prezgodnje staranje …

 

 

Naročanje:
Terme Šmarješke Toplice – specialistične ambulante
naročanje od ponedeljka do petka, med 07:30 in 10:00
07/ 38 43 582

 

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,397
24.06.2021. ob 07:32
284,312
20.06.2021. ob 17:48
110,163
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več