Hipertenzija: največja težava je nepravilna uporaba zdravil

Uredništvo, 05. avgust 2013.

Program farmacevtske skrbi pri hipertenziji.

Že sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) kot krovno združenje vseh slovenskih lekarn, ki skrbi za strokovni napredek lekarn, prepoznala potrebo po uvajanju novih kognitivnih storitev v lekarni. Kot članica evropskega združenja EuroPharm Foruma je leta 1999 pristopila k uvajanju programa farmacevtske skrbi pri hipertenziji. Od takrat dalje periodično izobražuje in usposablja magistre farmacije za moderatorje programa farmacevtske skrbi. Kljub večletnim prizadevanjem, da bi zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje obravnaval in potrdil program farmacevtske skrbi, kar je pogoj, da se uvrsti na seznam lekarniških storitev in tako omogoči vsem prebivalcem brezplačno vključitev v program farmacevtske skrbi, ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) še ni uvrstil na seznam svojih storitev.

Farmacevtska skrb je farmacevtska praksa, ki zahteva farmacevtovo delo v sodelovanju s pacientom in ostalimi zdravstvenimi sodelavci pri preprečevanju bolezni, ocenitvi, spremljanju in prilagajanju uporabe zdravila na način, da je uporaba varna in učinkovita. Cilj je optimizirati pacientovo kakovost življenja in doseči pozitivni klinični učinek z realnimi ekonomskimi stroški. V proces odločanja o terapiji se poleg zdravnika in magistra farmacije vključi tudi pacient in s takšnim aktivnim pristopom se gradi partnerski odnos med pacientom in magistrom farmacije.

Preventiva, zgodnje odkrivanje, sodelovanje pri zdravljenju

merjenje-krvnega-tlaka-640Program farmacevtske skrbi pri hipertenziji smo v slovenskih lekarnah povzeli po modelu, ki je nastal kot skupen projekt CINDI programa Svetovne zdravstvene organizacije in evropskega farmacevtskega združenja EuroPharm – Foruma. Gre za strokovno preverjen in širše uveljavljen model. V začetku je program potekal na treh ločenih nivojih:

1. primarna prevencija oziroma promocija zdravega načina življenja, ki omogoča posameznikom in celotni populaciji povečati nadzor nad dejavniki tveganja za razvoj kardiovaskularnih obolenj, ki so pomembni za zdravje, in s tem omogoča ohranjanje in izboljšanje zdravja posameznika in skupnosti;

2. zgodnje odkrivanje oseb z dejavniki tveganja za kardiovaskularna obolenja in oseb z zvišanim krvnim tlakom, svetovanje osebam z možno hipertenzijo, da se posvetujejo z zdravnikom;

3. sodelovanje pri zdravljenju pacientov s povišanim krvnim tlakom in spodbujanje, da se bolniki držijo priporočil za zdravljenje bolezni.

V seznamu poklicev v zdravstvu objavljenem v Uradnem listu RS z dne 27.7.2004 je med kompetencami poklica magistra farmacije našteta tudi farmacevtska skrb. V Pravilniku o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti je farmacevtska skrb opredeljena kot eno izmed strokovnih del, ki jih lekarna opravlja. Razširjeni strokovni kolegij za lekarniško farmacijo je v decembru 2007 sprejel Dobro prakso pri izvajanju farmacevtske skrbi, ki sta jo potrdila tudi upravni odbor n skupščina LZS .

Magistri farmacije pri izvajanju programa farmacevtske skrbi sledijo pravilom dobre prakse, ki opredeljuje postopke in pogoje pri izvajanju programa farmacevtske skrbi in je usklajena s sodobnimi medicinskimi smernicami za obravnavo arterijske hipertenzije. Smernice za obvladovanje hipertenzije v lekarnah vključujejo tudi protokole za ukrepanje pri izmerjenih vrednostih krvnega tlaka in poznanih dejavnikih tveganja.

Največja težava je nepravilna uporaba zdravil

Zdravila-napanaGlavni cilj programa farmacevtske skrbi pri hipertenziji v lekarnah je svetovanje pacientom o varni in pravilni uporabi zdravil na recept in brez recepta ter prehranskih dopolnil kakor tudi izboljšanje nadzora nad pacientovim povišanim krvnim tlakom, ki vključuje občasno preverjanje krvnega tlaka za prebivalce. Večletne izkušnje so pokazale, da predstavlja največjo težavo nepravilna uporaba zdravil pri pacientih s hipertenzijo, zato se v zadnjih letih magistri farmacije izobražujejo in usposabljajo za informiranje, svetovanjem in ukrepanje pri težavah, ki so povezane z zdravili. Zato se je koncept programa farmacevtske skrbi spremenil tako, da je v ospredju reševanje težav, ki so povezane z zdravili.

Izvajanje programa farmacevtske skrbi

Za zagotovitev kakovostnega izvajanja programa farmacevtske skrbi so postopki standardizirani in s tem so magistri farmacije v lekarnah zagotovili kakovostno izvajanje ter tako vzpostavili aktivno vlogo pri obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Bolniki, ki so vključeni v program farmacevtske skrbi v lekarni, podpišejo pristopno izjavo. Magister farmacije je v terapevtskem odnosu zadolžen za načrtovanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in reševanje težav, povezanih z zdravili, in za izvedbo nekaterih ukrepov. Bolnik pa je zadolžen za izvajanje večine predlaganih ukrepov in posredovanje resničnih podatkov, ki so pomembni za izvajanje programa farmacevtske skrbi.

Za bolnika, vključenega v program farmacevtske skrbi, magistri farmacije na podlagi razgovora z bolnikom izdelajo pregled podatkov o zdravljenju z zdravili. Poleg tega zabeležijo tudi vse opažene vidne znake bolnikovih zdravstvenih težav oziroma z zdravili povezanih težav (neželeni učinki zdravil), kot so npr. zaspanost, tresavost, zmedenost in plešavost. Pregled podatkov o zdravljenju z zdravili vsebuje oceno bolnikovega fizičnega in celostnega stanja, ki jo postavimo na osnovi dosegljivih podatkov ter oceno socialnih in kulturnih problemov, bolnikovih pričakovanj, stopnje izobrazbe, jezikovnih ovir in drugih bolnikovih značilnosti, ki bi lahko vplivale na izide zdravljenja oziroma intervencij, odkrivanje simptomov, ki bi lahko bili posledica neželenih učinkov zdravil, ki jih pacient trenutno uporablja, oceno odkrivanja in reševanja težav povezanih z zdravili, ki vključuje primernost zdravil, primernost odmerka in režima odmerjanja za vsako zdravilo, vključno z upoštevanjem indikacij, kontraindikacij, neželenih učinkov in možnih interakcij z drugimi sočasnimi zdravili, ki jih pacient uporablja. Pacienta magistri farmacije v lekarnah izobražujejo o pravilni in varni uporabi zdravil ter o vsebinah, potrebnih za razumevanje ciljev zdravljenja in učenje o pravilni uporabi medicinskih pripomočkov.

Na zaključku pregleda podatkov o zdravljenju z zdravili vsak bolnik v programu farmacevtske skrbi prejme zapis vseh zdravil, ki jih v tem času uporablja (zdravila na recept, zdravila brez recepta, zeliščna zdravila). Ta zapis imenujemo osebna kartica zdravil in je namenjena bolniku za pomoč pri zdravljenju z zdravili doma ter predstavlja kakovostno informacijo ostalim zdravstvenim delavcem, ki sodelujejo v procesu zdravljenja pacienta z zdravili. Podatki o novih zdravilih, spremenjenih režimih odmerjanja ali prenehanju terapije z zdravilom se v lekarni vpisujejo sproti tudi na osebno kartico zdravil.

Če magister farmacije pri pacientu ob obisku v lekarni ugotovi težave, povezane z zdravili, zanj izdelamo plan farmacevtske skrbi. Gre za seznam težav, povezanih z zdravili, predlagane rešitve in postavljeni cilji za vsako zdravilo ali za težavo, povezano z zdravilom. Magister farmacije ta plan vedno izdela skupaj s pacientom, po potrebi pa pri tem sodeluje tudi njegov osebni zdravnik. Magister farmacije ob vsakem kontrolnem pregledu v lekarni ta zapis posodobi. Za vsako rešeno težavo, povezano z zdravili, magister farmacije vpiše datum in rezultat, za nerešene težave z zdravili pa vpiše trenutni status ob kontrolnem pregledu.

Gradivo pripravila Ivanka Brus, mag. farm., spec., nacionalna koordinatorica Programa farmacevtske skrbi pri hipertenziji pri Lekarniški zbornici Slovenije

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,396
17.06.2021. ob 16:55
284,287
17.06.2021. ob 22:53
110,157
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več