fbpx

NAGRADNE IGRE OVERNET D.O.O.

Organizator nagradne igre, je podjetje Overnet d.o.o., Letališka 5., 1000 Ljubljana v sodelovanju s sponzorjem.Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. 1. Namen nagradne igre Namen nagradne igre je promocija sponzorjeve blagovne znamke. Nagradna igra poteka v času določenem […]

Organizator nagradne igre, je podjetje Overnet d.o.o., Letališka 5., 1000 Ljubljana v sodelovanju s sponzorjem.Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre.

1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija sponzorjeve blagovne znamke. Nagradna igra poteka v času določenem v objavi.

2. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki odgovorijo na vprašanje v FB objavi v času določenem v objavi. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

3. Pravila in pogoji nagradne igre

Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Udeleženci nagradne igre so dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

Facebook v nagradni igri za sodelovanje prepoveduje:

 • Deljenje FB strani
 • Označevanje sebe ali prijatelja na fotografiji objave, ki ne vključuje udeleženca
 • Deljenje objave na zidu udeleženca
 • Deljenje objave na zidu prijatelja udeleženca
 • Označevanja prijateljev udeleženca v komentarjih

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre 

Žreb bo potekal v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka nagradne igre pravilno odgovorili na vprašanje.

5. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih/nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo po zaključku nagradne igre, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.  Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.  Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil prek elektronske pošte ali direktno prek zasebnega sporočila prek platforme Facebook Messenger. Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

6. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri. Nagrajenec mora potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke. Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov).

7. Izključitev odgovornosti

Organizator in sponzor ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com ne glede na razloge za nedelovanje,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • stroške, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.),
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

8. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo v nagradni igri od sodelujočih pridobil naslednje osebne podatke: ime in priimek ter naslov, ki jih bo posredoval.  Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja in sponzorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator in sponzor bosta osebne podatke uporabila za namen izvedbe nagradne igre.

 V primeru izrecne privolitve na posebnem obrazcu, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator in so-organizator osebne podatke uporabita tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

 Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče svojo privolitev za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov [email protected] Organizator in so-organizator bosta v primeru preklica soglasja ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem obvestila udeleženca nagradne igre. Udeleženec nagradne igre lahko prav tako lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju.

9. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.med.over.net in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 


Sledite nam