Lekarne lahko čez noč ostanejo brez sredstev za financiranje zalog

Uredništvo, 21. maj 2014.

V primeru sprejetja vladnega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 lahko lekarne ostanejo brez sredstev za financiranje zalog, kar bi onemogočilo takojšnjo oskrbo prebivalstva z zdravili.

Če bo Državni zbor sprejel vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, lahko lekarne ostanejo brez sredstev za financiranje zalog, kar bi onemogočilo takojšnjo oskrbo prebivalstva z zdravili. Predlog zakona predvideva odvzem presežkov javnih zavodov in njihovo preusmeritev v proračun, kar lahko ogrozi delovanje in razvoj lekarniške dejavnosti v Sloveniji in povzroči nelikvidnost lekarn.

lekarna

Založene police lekarn lahko postanejo preteklost.

Presežki javnih zavodov so najpomembnejši vir financiranja za vzdrževanje zalog zdravil v lekarnah, financiranje razvojnih investicij (nakup in uvajanje novih tehnologij), izobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje ter specializacije delavcev, širitev mreže lekarn in posodabljanje obstoječih, zato so pomemben dolgoročni in kratkoročni cilj vsake lekarne.

V letu 2013 je kumulativni presežek prihodkov nad odhodki javnih lekarniških zavodov znašal 53.623.875 EUR. Glede na to, da največji delež poslovnih odhodkov lekarn predstavljajo stroški prodanih zalog blaga (okvirno 80% vseh stroškov), ki v bilancah javnih zavodov za leto 2013 znašajo 365,5 milijona evrov, lekarne glavnino kumulativnih in tekočih presežkov porabijo za poravnavanje tekočih obveznosti, ki vključujejo vzdrževanje zalog zdravil. Če lekarne ne bodo razpolagale s temi likvidnimi sredstvi, ne bodo več mogle vzdrževati stalnih zalog zdravil v lekarnah, kar se bo odražalo v bistveno slabši oskrbi zdravil prebivalstva in prenaročanju pacientov, saj bodo lekarne zdravila prisiljene naročati sproti glede na povpraševanje.

Glavnino prihodkov lekarn predstavljajo prilivi ZZZS za opravljene lekarniške storitve in nabavo zdravil, ki pa jih ZZZS poravnava na podlagi fakturirane realizacije. To pomeni, da lekarne lastna sredstva dobijo povrnjena v roku 40 dni od datuma nabave zdravil in opravljenih storitev, zato morajo stroške v vmesnem obdobju financirati iz lastnih sredstev.

Odvzem presežkov lekarn bi pomenilo tudi ohromitev razvoja lekarniške dejavnosti, saj lekarne ne bi več imele sredstev za financiranje razvoja novih lekarniških storitev, obnavljanje lekarn in izobraževanje zaposlenih, s čimer bi se poslabšala tudi kakovost opravljanja storitev in bi bilo posledično ogroženo tudi zdravje pacientov.

Vir: Lekarniška zbornica Slovenije

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,397
13.06.2021. ob 13:25
284,295
15.06.2021. ob 19:35
110,159
20.06.2021. ob 15:34
Preberi več