Lekarna Ljubljana odprla prve demenci prijazne točke v svojih enotah

Powered by:

Javni zavod Lekarna Ljubljana se je pridružil mreži Demenci prijaznih točk (DPT) in s tem demenci prijaznemu okolju v Sloveniji.

Z današnjim dnem smo odprli prve štiri DPT v enotah v Ljubljani, in sicer v lekarnah Bežigrajski dvor, Metelkova, Moste in Rakovnik. V juniju bomo DPT vzpostavili še v Lekarni pri ZD Grosuplje in Lekarni Medvode. Spominčica – Alzheimer Slovenija je leta 2017 odprla prvo Demenci prijazno točko v prostorih Urada varuha človekovih pravic, danes pa jih je v Sloveniji že več kot 220. 

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe na možganskih celicah. Kaže se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. Možnost, da zbolimo za demenco, s starostjo narašča. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 let pa vsak tretji. Število obolelih iz leta v leto narašča. V Sloveniji je trenutno obolelih več kot 32.000 oseb, število obolelih pa naj bi se do leta 2040 podvojilo. Za eno osebo z demenco več let povprečno skrbita še vsaj dva svojca oziroma skrbnika, kar pomeni, da v Sloveniji demenca pomembno vpliva na kakovosti življenja približno 100.000 ljudi. 

Demenco se z zgodnjim odkritjem da upočasniti, bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje. Zato je pomembno, da v družbi oblikujemo osebam z demenco prijazno okolje. Slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija je v ta namen začelo odpirati Demenci prijazne točke (DPT). DPT je namenjena osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem in vsem ostalim, ki potrebujejo svetovanje o tej bolezni.  

Tudi v Lekarni Ljubljana smo se v želji, da lekarne postanejo do bolnikov z demenco še bolj prijazne, odločili, da se pridružimo mreži Demenci prijaznih točk. Z današnjim dnem smo  vzpostavili Demenci prijazne točke v štirih enotah: Lekarna Bežigrajski dvor, Lekarna Metelkova, Lekarna Moste in Lekarna Rakovnik. V juniju pa se bosta v mrežo DPT vključili še Lekarna pri ZD Grosuplje in Lekarna Medvode. 

V vseh navedenih lekarnah bodo lekarniški strokovni delavci izvajali skupni program DPT, ki obsega:  

  • ozaveščanje pacientov in strank v lekarni o demenci s postavitvijo kotička z informativnimi gradivi o demenci, 
  • zagotavljanje primernega sporazumevanja z osebami z demenco, 
  • izvajanje storitev farmacevtske obravnave na način, ki je prijazen do oseb z demenco, 
  • nudenje pomoči in ukrepanje, v primeru, da v lekarno pride oseba z znaki demence (se je na primer izgubila), 
  • usposabljanje lekarniških strokovnih delavcev v sodelujočih lekarnah za nudenje informacij o demenci ter pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem, 
  • informiranje zainteresirane laične javnosti o demenci za boljšo ozaveščenost o demenci v lokalnem okolju in 
  • predstavitev delovanja in aktivnosti DPT na vsaj enem dogodku letno v lokalnem okolju. 

V sodelujočih lekarnah bodo lekarniški strokovni delavci poleg navedenih aktivnosti izvajali tudi novo lekarniško storitev –  svetovanje pri demenci po internem protokolu, ki poleg prepoznave znakov in simptomov demence vključuje tudi presejanje s pomočjo standardnega presejalnega vprašalnika MoCA (montrealska lestvica spoznavnih sposobnosti) za odkrivanje okrnjenih kognitivnih (spoznavnih) sposobnosti. Presejanje bo namenjeno starejšim od 65 let, ki še niso bili obravnavani zaradi okrnjenih spoznavnih sposobnosti v okviru zdravstvenega sistema.  

S pomočjo podpore skupnosti lahko osebe z demenco ostanejo dalj časa aktivno vključene v lokalno okolje. Demenci prijazno okolje jim omogoča, da lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo potrebno podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (lekarne, trgovine, bolnišnice, banke, parki …). S tem osebe z demenco ohranjajo dostojanstvo in spoštovanje, kar je ključno za ohranjanje njihove samostojnosti in integritete, pa tudi za zmanjševanje stigme.  

Z odprtjem DPT v enotah Lekarne Ljubljana, v katerih bomo izvajali farmacevtsko obravnavo na dementnim osebam prijazen način in nudili potrebno pomoč, bomo prispevali k demenci prijazni družbi in s tem k bolj kakovostnemu življenju oseb z demenco in njihovih svojcev.   

Štefanija L. Zlobec dr. Marjan Sedej 
Predsednica Spominčice – Alzheimer Slovenija Direktor Lekarne Ljubljana 

O avtorju

T. Š.

New Report

Close