Lažne obtožbe na račun ZPS padajo ena za drugo

Uredništvo, 04. februar 2014.

V preteklem letu je bilo na račun ZPS izrečenih več obtožb, ki pa so se v nadaljnjih postopkih izkazale za neresnične.

V preteklem letu je bilo na račun ZPS izrečenih več obtožb, ki pa so se v nadaljnjih postopkih izkazale za neresnične. OLAF ni nikoli preiskoval niti predsednice ZPS niti ZPS, sredstva v okviru Evropskega potrošniškega centra niso bila porabljena nenamensko, Upravno sodišče je razveljavilo izbris MIPOR iz registra potrošniških organizacij… Kljub temu, da je MGRT v nasprotju z veljavnim NPVP 2012-2017 prenehalo sofinancirati vse aktivnosti ZPS in edino revijo za potrošnike, ZPS vztraja in dela še naprej, članstvo v društvu raste. Članom redno svetujemo, potrošniška revija VIP redno izhaja.

Trenutno stanje kaže na aroganco in ignoranco države, neobremenjene z znanjem in razbremenjene kakršnekoli odgovornosti do potrošnikov- davkoplačevalcev. S takšnim ravnanjem se Slovenija vrača v potrošniški srednji vek.

Alarmantno stanje na področju varstva potrošnikov

obtozbe-sodisceProgram varstva potrošnikov v Sloveniji se že tri leta ne izvaja. Javni razpisi, objavljeni v letu 2012 in 2013, so bili brez obrazložitve razveljavljeni. »Ugotavljamo, da je stanje na področju varstva potrošnikov v Sloveniji alarmantno, ker Ministrstvo za gospodarstvo in razvoj, ki je odgovorno za izvajanje nacionalnega programa varstva potrošnikov, svojih obveznosti ne izpolnjuje in načrtno ruši z Zakonom o varstvu potrošnikov in z Nacionalnim programom vzpostavljeni model organiziranosti, ki je v preteklosti dal zelo dobre rezultate. Ministrstvo je povsem ustavilo javno sofinanciranje programov, ki se jih je država zavezala izvajati v obliki javnih služb v korist potrošnikov – davkoplačevalcev, saj v letu 2013 ni dokončalo razpisa za podelitev koncesije za izdajanje potrošniške revije, ni razpisalo javnih razpisov za projekte na področju varstva potrošnikov,« izpostavlja Breda Kutin, predsednica ZPS. MGRT je septembra 2013 razveljavilo tudi že izvedeni razpis za podelitev koncesije za brezplačno svetovanje potrošnikom in tudi sklep o izbiri izvajalca svetovanja, ki ga je ZPS prejela na vladi že decembra 2012 – vse brez obrazložitve, še poudarjajo na ZPS.

Država potrošnike pušča brez brezplačnega svetovanja! Več kot 1000 klicev na Zvezo potrošnikov Slovenije za brezplačen nasvet samo v januarju 2014, zato ZPS vzpostavlja Nasvet ZPS 090 50 90 za vse potrošnike

Čeprav bi moralo Ministrstvo izbrati izvajalca brezplačnega svetovanja potrošnikom že v letu 2011, MGRT »začasno«, zdaj že četrto leto, svetuje potrošnikom. Telefon Ministrstva je formalno dosegljiv 1 uro na dan, v praksi pa še manj, potrošniških problemov pa je iz dneva v dan več. Potrošniki so se že v preteklih letih množično obračali po brezplačen nasvet na ZPS, poprečno 600 do 700 mesečno, kar kaže na neustreznost sedanje ureditve. Stanje se v letu 2014 še zaostruje, saj je število klicev potrošnikov na ZPS januarja 2014 preseglo 1000.

Javnih sredstev za izvajanje brezplačnega svetovanja ZPS nima, iz članarin pa ZPS ne more financirati brezplačnega svetovanja nečlanom. Ker obstaja velika potreba za svetovanje potrošnikom, so na ZPS s 15. 1. 2014 uvedli telefonsko svetovanje Nasvet ZPS za vse tiste, ki potrebujejo neodvisen nasvet, a niso člani ZPS. Potrošnikom svetujejo pravniki ZPS. Cena klica Nasvet ZPS 090 50 90 iz stacionarnega omrežja T-2 je 1,99 €/min.

Razveljavljen tudi razpis za sofinanciranje potrošniške revije

V preteklem letu je MGRT brez obrazložitve razveljavil tudi razpis za sofinanciranje potrošniške revije, čeprav bi morala vlada koncesijo podeliti že v letu 2012, saj se je takrat iztekla druga koncesijska pogodba. Razpis do danes ni bil ponovljen, kljub temu da je izdajanje revije javna služba, kar je izrecno zapisano tudi v NPVP 2012-2017 in v Zakonu o varstvu potrošnikov. »Revija VIP je zaradi primerjalnih testov in neodvisnih nasvetov o pravicah potrošnikov na različnih področjih postala pomemben medij za osveščanje potrošnikov, za spodbujanje racionalnega izbiranja in hkrati za dvig kakovosti ponudbe, za pregled stanja na posameznih segmentih trga ter za spodbujanje poštene konkurence na trgu,« poudarja Kutinova in dodaja: »Številni potrošniki žal zmotno mislijo, da država omogoča izvajanje testiranj, saj ne vedo, da je bilo v letu 2013 v celoti ukinjeno sofinanciranje vseh programov in dejavnosti Zveze potrošnikov Slovenije in njenega inštituta, ne le potrošniške revije.«

ZPS ni več gostiteljica EPC

Z januarjem 2014 MGRT prevzema tudi Evropski potrošniški center in to kljub temu, da je v NPVP 2012-2017 med drugim v 4. odstavku točke 6.2.2. jasno določeno, da bo v Sloveniji pristojnosti EPC izvajala nevladna potrošniška organizacija, ki bo izbrana na podlagi javnega razpisa za večletno obdobje. Razpis za izbiro izvajalca je MGRT objavil julija 2013, nato pa ga je že po izteku roka za izbiro brez obrazložitve razveljavilo in se samo prijavilo za izvajalca. »MGRT je zavestno prekršilo zavezo NPVP in se samo prijavilo na razpis Evropske Komisije za izvajalca EPC,« poudarjajo na ZPS, Breda Kutin pa ob tem izpostavlja: »ZPS je vseh šest let, ko je EPC v deloval pod njenim okriljem, prejemala le najvišje ocene s strani neodvisnih, tujih ocenjevalcev. EPC Slovenija je sodil v sam vrh uspešnosti evropskih potrošniških centrov. MGRT očitno načrtno in mimo NPVP 2012-2017 formalno prevzema naloge nevladnih potrošniških organizacij na področju varstva potrošnikov, čeprav za to sploh ni usposobljeno.« Prav zato ZPS poziva odgovorne na MGRT, da pojasnijo razloge odločitve.

OLAF ni preiskoval niti ZPS niti njene predsednice

Zavod PIP je poleti 2013 na podlagi poročila KPK in Notranje revizijske službe MGRT, ki sta ugotovili vrsto nepravilnosti v postopkih MGRT, te nepravilnosti izkoristil za obtožbe proti ZPS. OLAF je decembra 2013 zaključil preiskavo v zvezi s postopki izbire gostiteljice Evropskega potrošniškega centra Slovenija in tudi povsem konkretno odgovoril, da ni preiskoval niti ZPS niti njene predsednice. »A ZPS je bila storjena finančna škoda, meni kot predsednici, pa moralna. Škoda je nastala tudi potrošnikom, ki niso bili deležni storitev, ki bi jih moralo zagotavljati Ministrstvo, ki pa za svoje delo za razliko od ZPS, ne prejema dobrih ocen, prej nasprotno. Neodvisni ocenjevalci stanja varstva potrošnikov v Sloveniji so MGRT jeseni 2012 priporočili dodatno usposabljanje, a ministrstvo priporočilom ni sledilo. Prav nasprotno, svoje ukrepanje je namesto v krepitev lastne strokovnosti, usmerilo v prevzemanje novih nalog nevladnega sektorja, obtožbe na račun njihovega dela, pa prikazalo kot nepravilnosti ZPS in jih uperilo proti preveč neodvisni nevladni organizaciji in v celoti ustavilo sofinanciranje vseh programom ZPS ter MIPOR,« predstavi posledice lažnih obtožb Breda Kutin in doda, da nekomu zelo močno ustreza, da MGRT na področju varstva potrošnikov išče grešnega kozla za svoje napake.

Upravno sodišče izbris razveljavilo

V preteklem letu je MGRT iz registra potrošniških organizacij izbrisalo MIPOR, ki je bil vpisan že leta 1998. V odločbi so navedli , da je med ustanovitelji zavoda poleg potrošnikov tudi ZPS (pravna oseba), kar naj bi bilo v nasprotju z Zakonom o varstvu potrošnikov. Ker pa se zakon glede pogojev ustanovitve potrošniške organizacije nikoli ni spremenil, smo odločbo uspešno izpodbijali s tožbo na Upravnem sodišču, ki je odločbo MGRT za izbris MIPORja iz registra potrošniških organizacij razveljavilo in mu vrnilo v ponovno odločanje.

»Potrošniki smo potrebni vladi le kot davkoplačevalci, ko mora država izpolniti svoje obveznosti, interesa očitno ni več«, je za zaključek izpostavila Breda Kutin, predsednica ZPS in dodala: »Kot da bi koga motili osveščeni potrošniki in močna, neodvisna potrošniška organizacija, ki opozarja na probleme na trgu in zastopa interese potrošnikov pri sprejemanju zakonodaje. Očitno še nismo prišlo do točke, ko se bodo odgovorni zavedali, da brez povrnitve zaupanja potrošnikov ne bo povečanja povpraševanja in posledično ne izhoda iz krize za številna slovenska podjetja, niti za Slovenijo.«

Vir: www.zps.si

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,431
04.08.2021. ob 10:14
284,553
04.08.2021. ob 21:21
110,204
04.08.2021. ob 20:58
Preberi več

New Report

Close