Kongres ONCA – Pobuda za optimalno prehransko oskrbo

Uredništvo, 01. februar 2016.

Zdrav življenjski slog postaja zelo pomemben pri celostnem pristopu k reševanju zdravstvene in socialne problematike.

“Prehrana in telesna dejavnost  sta pomembna dejavnika pri preprečevanju bolezni, kot tudi v času zdravljenja. Resolucija o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za naslednje desetletje predstavlja okvir, ki je osnova vsem nadaljnjim sistemskim ukrepom, ki smo jih začrtali. Izzivi, ki so pred nami, pa so veliki.” je povedala Mojca Gobec, gen. dir. Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje.

Vprašanje, kaj jesti in koliko vaditi ter katere telesne vaje izvajati ob določeni bolezni ni nepomembno. Korekten odgovor nanj terja dodatno znanje in poglabljanje v vsebine, ki jih zdravstveni delavci med študijem niso bili deležni v zadostni meri. Sodobna spoznanja so se na tem področju zalo razmahnila, zato so srečanja, ki obravnavajo prehransko oskrbo v zdravstvenem sistemu, odlična priložnost za uvid, da prehranjevanje bolnikov ne pomeni samo zadostitev osnovnih prehranskih potreb, ampak po mnenju stroke predstavlja neločljiv del zdravljenja.

Tokratni kongres ONCA  je dobra priložnost za izmenjavo izkušenj, pa tudi poglobitev znanj in jasnejši uvid, kako naprej, da bi uspešno odprli vrata učinkoviti prehranski podpori in telesni dejavnosti, ki bosta preprečevali obolevnost in skrajševali čas zdravljenja.

Več informacij: Kongres ONCA-010216

Vir: Ministrstvo za zdravje

Foto: Google

Po izboru uredništva

O avtorju

Uredništvo