Ko otrok ne sliši

Uredništvo, 23. september 2018.

Poslušanje je osnova za razvoj govorjenega jezika. Za razvoj dobrih govornih sposobnosti je pomembno obdobje do šestega meseca starosti. Vsakršna, tudi najmanjša izguba sluha v zgodnjem otroštvu, se lahko odraža na govorno-jezikovnem razvoju. Zato je nujno stalno spremljanje sluha.

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale. Je rezultat iskanja pomena zvoka. Ključni elementi tega procesa zajemajo štiri stopnje: zaznavanje, razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov. Poslušanje je kognitivni proces.

Vpliv poslušanja na razvoj govora

Razvoj slušnega procesiranja se prične pred rojstvom. Plod je sposoben slišati in poslušati. Morda prav ta zgodnja slušna izkušnja vpliva na razvoj sposobnosti poslušanja in razvoja govora. Do njega se dobro prenašajo suprasegmentalne informacije, predvsem intonacija in ritem govora, ki jih dekodira in pomni. Zato novorojenčki lahko razlikujejo materin jezik od tujega.

Percepcija govora je zahtevna, ker ta ni sestavljen iz posameznih in nespremenljivih enot. Zanjo je pomembno pravilno delovanje slušnega sistema. Za razvoj poslušanja je pomembno kritično obdobje, predvsem obdobje do 6 meseca starosti, do katerega dojenčki razvijejo sposobnost diskriminacije lingvistično pomembnih značilnosti govora. Po nekaterih pokazateljih imajo otroci, ki do tega obdobja ne razvijejo sposobnosti slušne pozornosti primerljive odraslim, omejitve v selektivnem poslušanju (težave pri poslušanju v hrupu, več govorcev).

Ste vedeli, da je vsako tretjo soboto v septembru Mednarodni dan gluhih in naglušnih in da je 30. september Svetovni dan gluhonemih?

Razvoj gluhega in naglušnega otroka poteka po enakih zakonitostih kot razvoj slišečega otroka

Za razvoj dobrih govornih sposobnosti je pomembno kritično obdobje v razvoju poslušanja, to je do šestega meseca starosti. Okvara sluha ima v otroški dobi (prelingvalno gluh) bistveno drugačen pomen kot okvara sluha, nastala po obdobju, ko se je govor že zgradil in utrdil (postlingvalno gluh).

Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju jezika, govora in verbalne komunikacije, kar pa je močno povezano tudi z drugimi področji, kot so spoznavno, socialno in osebnostno področje. Govor podpira mišljenje in obratno. Mišljenje in govor sta dve fazi istega procesa, ki vplivata tudi neposredno druga na drugo, zato vpliv slušne motnje, ki ovira razvoj govora, vpliva tudi na razvoj mišljenja. Vse to pa vpliva na otrokov celostni razvoj.

Slab sluh in slab govor preprečujeta otroku vključitev v skupnost s slišečimi otroki in vplivata na tempo razvoja ostalih področij. Vsa ta drugačnost pa ni posledica same gluhote, slabših sposobnostih zaradi tega, prizadetosti, nezmožnosti, saj ima gluh ali naglušen otrok enake potenciale kot slišeči otrok.

Kako prepoznamo znake, da otrok ne sliši

Znaki lažje izgube sluha:

 • Otrok slabše razume slišano, predvsem v hrupnem okolju. Lahko zamenjuje podobne besede ali presliši določene glasove ali dele besed. Zmore pa slediti direktnemu, njemu namenjenemu govoru v tihem okolju.
 • Potrebuje glasnejši zvok na TV, radiu …
 • Lahko se izogiba socialnih aktivnosti, predvsem tistih, kjer mora slediti navodilom.
 • Opozarja na to, da ne sliši oziroma slabše sliši.

Znaki enostranske izgube sluha:

 • Govor sliši tišje.
 • Težje določa izvor zvoka.
 • Težje se orientira v skupini otrok.
 • Težje se pravočasno orientira h govorcu v skupini.
 • Težje posluša v hrupu in težje razume slišano.
 • Za spremljanje informacij vlaga več napora, posledična je večja utrujenost in slabša sposobnost koncentracije.

Opozorilo na izgubo sluha je lahko neobičajno vedenje:

 • Oglašanje z višjim glasom, glasnejši govor.
 • Zaostanek v razvoju govora.
 • Motorični nemir.
 • Pretiran očesni kontakt.
 • Pri počasni progresivni izgubi sluha: nekomunikativnost, nezaupanje v lastne sposobnosti, podaljšano procesiranje, slabša pozornost, težave s koncentracijo …

Preberite tudi: Posledice neprepoznanih okvar sluha

Kam po strokovno pomoč, če otrok ne sliši

Lažja, pa tudi srednja izguba sluha je lahko dalj časa neprepoznana. Ko se posledice odražajo na govorno jezikovnem razvoju, bodo starši najprej poiskali pomoč pri pediatru, kasneje tudi logopedu. Predvsem je potrebno pozorno opazovanje otroka in preverjanje njegovih slušnih reakcij. Analiza pogojev pri poslušanju nam bo lahko dala odgovor o tem, ali otrok informacije ni slišal, ali je ni razumel ali pa ne gre za okvaro sluha.

Otroci, ki ne slišijo, za zdrav razvoj potrebujejo prilagojeno obravnavo. Direktor podjetja AUDIOBM, v katerem zagotavljajo kakovostne in dostopne rešitve za boljši sluh in boljše življenje, Franci Urankar pojasnjuje:

“S posebnim občutkom pomagamo boljše slišati otrokom in jim s tem zagotavljati odlične pogoje za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti in osebnostni razvoj, kot ga imajo dobro slišeči vrstniki.”

Spoznajte Unitron maskoti za otroke in se igrajte z njima

Brezplačno, hitro in brez napotnice lahko sluh preverite v katerem koli od 12 slušnih centrov AUDIO BM. Več informacij: www.audiobm.si.

Imate vprašanje, ste v dilemi in ne veste, na koga se obrniti? Na voljo vam je svetovalec mnogim, ki se srečujejo s težavami s sluhom – Franci Urankar. Vprašajte ga na forumu Slušni aparati in zaščita sluha.

Vir: Nada Hernja, prof. def. (SODOBNA LOGOPEDIJA MED TEORIJO IN PRAKSO – ZBORNIK PRISPEVKOV, 4. Kongres logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo 13. – 15. 11. 2014) , objavljeno na www.audiobm.si.

Preberite tudi:

https://med.over.net/clanek/vse-o-slusnih-aparatih/

https://med.over.net/clanek/kdaj-je-dobro-zascititi-usesa-pred-vodo/

https://med.over.net/clanek/hrup-pa-ne-se-na-dopustu/

https://med.over.net/clanek/zakaj-ob-tezavah-s-sluhom-v-audio-bm/

https://med.over.net/clanek/hrup-skoduje-sluhu-in-ima-druge-negativne-posledice/

https://med.over.net/clanek/kaj-je-in-kako-deluje-sluh/

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,398
22.06.2021. ob 13:43
284,305
20.06.2021. ob 17:48
110,160
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več