Zasvojenosti – kam po pomoč?

Uredništvo, 10. januar 2012.

Opis centrov in ustanov za pomoč pri boju z odvisnostjo

AIDS FONDACIJA ROBERT
Program: Programi zmanjševanja škode (programi Stigma, Nočno zavetišče, Iglomati, AIDS: preventiva in pomoč okuženim in obolelim, Zapori, v ustanavljanju Varna soba in ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja)

ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR – LJUDSKA UNIVERZA
Programi: Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM

CENTER ZA MLADE DOMŽALE
Programi: Preventivni programi za mlade ter preventivni in kurativni programi v skupinah za samopomoč

CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE
Program: Skupina za (samo)pomoč bivšim zasvojenim od nedovoljenih drog

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA
Program: Skupina za samopomoč svojcev odvisnikov od nedovoljenih drog

CENTER ZA SOCIALNO DELO IZOLA
Program: Posvetovalnica za mlade in starše

CENTER ZA SOCIALNO DELO JESENICE
Program: Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem

CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ, CENTER ZA ODVISNOSTI
Program: Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo

CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ
Program: Strokovno delo na področju zasvojenosti

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE
Program: Alternative – program psihosocialne pomoči na področju problematik povezanih z uporabo drog med
                mladimi
Program: Svetovalnica Fužine – Program Korak (svetovanje in pomoč odvisnikom od prepovedanih drog in njihovim
                svojcem ter preventivno delo z mladimi)

CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC
Program: Skupinsko delo s starši odvisnikov in odvisniki

CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN
Program: Preventivni program za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju “Mladi mladim”

CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
Program: Mladinske delavnice – primarno preventivni program
Program: Skupina za zdrav način življenja Šmarje pri Jelšah (klub zdravljenih alkoholikov)

CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN
Program: Preventivno delo z mladimi – 7. in 8. razred OŠ

CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
Program: Dnevni center za otroke in mladostnike
Program: Mladinske delavnice

CENTER ZA ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG
Program: Zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

DRUŠTVO ANONIMNIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE
Program: Anonimni alkoholiki

DRUŠTVO “POT” – POMOČ ZASVOJENIM OD NEDOVOLJENIH DROG IN NJIHOVIM BLIŽNJIM ILIRSKA BISTRICA
Program: Podpora osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog in njihovim bližnjim

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK
Program: (1) Projekt Človek – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo za zasvojene
uživalce in za njihove svojce;

(2) Popoldansko-večerni program – program za tiste, ki (le) občasno jemljejo droge in potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, šolanju in zaposlitvi

DRUŠTVO PROJEKT SMSPIP
Program: Mobilni informacijski sistem drog

DRUŠTVO SMISEL ŽIVLJENJA
Program: Reševanje socialnih stisk – nedovoljene droge; preventiva

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO – ENOTA MARIBOR
Program: Celosten pristop k reševanju problematike nasilja – delavnice “Življenje brez odvisnosti”

DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM “PO MOČ” SEŽANA
Program: Podpora osebam, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog, in njihovim svojcem

DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM OD NEDOVOLJENIH DROG DREVO ŽIVLJENJA
Program: Pomoč zasvojencem od nedovoljenih drog

DRUŠTVO ZA PREVENTIVNO DELO
Program: Mladinske delavnice

DRUŠTVO ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI GORNJA RADGONA
Program: Pomoč pri preprečevanju odvisnosti

DRUŠTVO ZA REHABILITACIJO IN PREVENTIVO KRMA
Program: Rehabilitacija po zdravljenju odvisnosti od alkohola

DRUŠTVO ZA UČNO SAMO-POMOČ IN SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI LOG-UM LJUBLJANA
Program: Hiša abstinence NIKA (narkomani in kakovostna abstinenca) – socioterapevtski klub zdravljenih narkomanov (KZN)

DRUŠTVO ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG STIGMA
Program: Program zmanjševanja škode zaradi drog

DRUŠTVO ZDRAVLJENI ALKOHOLIKOV LJUBLJANA BEŽIGRAD
Program: Šola za zdravo življenje – urejanje posameznikov in partnerjev zaradi zasvojenosti z alkoholom

DRUŠTVO ŽAREK UPANJA – POMOČ PRI ODVISNOSTI IN ZASVOJENOSTI
Program: Korak v pravo smer

ESSENTIA D.O.O. LJUBLJANA IN CEZARUS D.O.O. LJUBLJANA
Program: Šola za starše – Živeti zdravo in uspešno

FEBRIS D.O.O. – ZDRAVNIŠKE USLUGE IN SVETOVANJE
Program: Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog

GOZD, KI RASTE – DRUŠTVO ZA VZPODBUJANJE IN SPREMLJANJE ODVISNIKOV NA ODHOD V KOMUNO IN ODPRTJE NOVE KOMUNE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Program: Preventivna dejavnost, vzpodbujanje in spremljanje odvisnikov na odhod v komuno ter odprtje nove komune v Republiki Sloveniji

INFORMACIJSKA ENOTA ZA PREPOVEDANE DROGE PRI INŠTITUTU ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE KAKOVOSTI
Program: Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju

INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS
Program: Oddelek za varovanje duševnega zdravja

IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY
Program: Projektno učenje za mlade (PUM)

JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER KRŠKO
Program: Nam se rola brez drog in alkohola

JAVNI ZAVOD MOCIS – CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Program: Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

KLUB ŠTUDENTOV DRAVINJSKE DOLINE – KŠDD
Program: Primarna preventiva, ozaveščanje in preprečevanje zasvojenosti ter koordinacija LAS “Skupaj 13746” Slovenske Konjice

LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE
Program: Program PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) KOČEVJE
Program: Preventivno in svetovalno delo na področju preprečevanja zlorabe drog

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) OBČINE ČRNOMELJ
Program: Življenje brez droge je lepše

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI LITIJA (LAS LITIJA)
Program: Koordinacija in organizacija preventivnih programov/dejavnosti na lokalni ravni

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) ZA PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OBČINE KRANJSKA GORA
Program: Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje odvisnosti

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z DROGAMI NOVO MESTO
Program: Srečanja oziroma svetovanja – delavnice za starše odvisnikov in za odvisnike ter izvajanje preventivnih programov preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE ZLORAB DROG V OBČINI JESENICE (ustanovljena pri Občini Jesenice)
Program: Preprečevanje zlorab drog in drugih vrst zasvojenosti v občini Jesenice

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) ŠEMPETER-VRTOJBA
Program: Preventiva, ozaveščanje in pomoč na področjih alkoholizma, prepovedanih drog, motenj hranjenja in problematike samomorov

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) OBČINE TOLMIN
Program: (1) Naučimo mlade živeti brez droge; (2) Svetovanje staršem

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) ZA PREPREČEVANJE UPORABE IN ZLORABE DOVOLJENIH IN PREPOVEDANIH DROG V OBČINAH CERKNICA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE
Program: Koordinacija dejavnosti pristojnih ustanov, nevladnih organizacij, strokovnjakov in zainteresiranih posameznikov za zagotavljanje večje kakovosti življenja mladih z namenom preprečevanja uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) ZA PREPREČEVANJE UPORABE IN ZLORABE DOVOLJENIH IN PREPOVEDANIH DROG V OBČINI GROSUPLJE
Program: Preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT, URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI
Program: Preprečevalne aktivnosti za ozaveščanje Ljubljančanov o negativnih posledicah zasvojenosti in aktivnosti v zvezi s prizadevanji za osmišljanje življenja, predvsem mladih, vključevanje strokovnih služb in občanov

MESTNA OBČINA VELENJE
Program: Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki (LAS)

MLADINSKI CENTER BREŽICE
Program: Informiranje
Program: Koordinacija LAS Brežice

MLADINSKI CENTER PODLAGA SEŽANA
Program: Izobraževanje za preventivno ravnanje

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Program: Veter v laseh – s športom proti drogi

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA MARIBOR
Program: Preventivni program za preprečevanje odvisnosti od drog

PAPILOT, ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA
Program: Moj jutri – program za vzpodbujanje vključevanja oseb, nagnjenih k različnim oblikam zasvojenosti, v delovno okolje

PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ – PIC
Program: Brezplačno pravno svetovanje

PREOBRAZBA – ZASEBNA PSIHIATRIČNA ORDINACIJA
Program: Socialno-andragoški program urejanja alkoholikov, drugih odvisnikov in pomoči ljudem v stiski

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE ORMOŽ
Program: Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Ormož

SANA VITA ZAVOD LJUBLJANA
Program: Celostna psihosocialna pomoč zasvojenim

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG – DROGART
Program: Zmanjševanje škodljivih posledic plesnih drog med mladimi

SVIT – DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM SVOJCEM
Program: Program zmanjševanja socialnih in zdravstvenih posledic rabe drog

SREDNJA BIOTEHNIŠKA ŠOLA KRANJ
Program: Integriran pristop k odpravi učne neuspešnosti dijakov v srednji strokovni šoli v povezavi s celovito osebnostjo

ŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR
Program: Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
Program: Veter v laseh – s športom proti drogi

TIN LJUBLJANA, ZAVOD ZA SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE – OE MARIBOR
Program: “Naprej zmorem sam/a” – inovativni program reintegracije zdravljenih odvisnikov v lokalno okolje

“UP” DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE
Program: Pomoč zasvojencem in njihovim svojcem, socialna rehabilitacija in reintegracija

URAD VLADE RS ZA DROGE (po 1. aprilu 2004 strokovna služba pri Ministrstvu za zdravje)

USTANOVA FUNDACIJA Z GLAVO NA ZABAVO, SPODBUJANJE ZDRAVJA POLNEGA ŽIVLJENJA
Program: Projekt Z glavo na zabavo

USTANOVA ODSEV SE SLIŠI
Program: Svetovalnica Odsev se sliši

ZAVOD JANEZA SMREKARJA – OE SKALA
Program: Mladinska ulična vzgoja

ZAVOD MISSS, MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE
Program: Svetovalnica: pomoč mladim, staršem in učiteljem, kadar se soočijo s problemi uporabe drog

ZAVOD PELIKAN KARITAS
Program: Program pomoči in celodnevnega bivanja za zasvojene (pomoč zasvojenim in njihovim svojcem)
Program: Terapevtska skupnost Srečanje

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Program: Preventiva na področju tobaka, alkohola in drog “Korenine zasvojenosti”

ZAVOD VIR – PREPREČEVANJE ODVISNOSTI IN REHABILITACIJA UPORABNIKOV DROG
Program: Visokopražni program – preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov dovoljenih in prepovedanih drog

ZAVOD ZA INFORMACIJSKO DEJAVNOST IN ALTERNATIVNO KULTURO
Program: Konoplja.org

ZAVOD ZA PODPORO CIVILNODRUŽBENIH INICIATIV IN MULTIKULTURNO SODELOVANJE PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE
Program: Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA (enota zavoda)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
Program: Droge in 21. stoletje – izobraževanje za pedagoške, socialne in zdravstvene delavce
Program: Droge in zasvojenosti – strategije za obvladovanje problema v šoli – izobraževanje za pedagoške kolektive
Program: Šola za starše
Program: To sem jaz – primarno preventivni program za mladostnike, učitelje in starše
Program: Zamenjava igel in brizg uporabnikom drog v lekarnah na Celjskem
Program: Delavnice “Odraščanje in mi” – primarno preventivni program za mladostnike, avtorski program Mladinskega informativnega svetovalnega središča Slovenije
Program: “Droge, zasvojenost in mi” – program LAS Celje

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE IN MESTNA OBČINA CELJE
Program: Lokalna akcijska skupina (LAS)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ
Program: Raziskave razširjenosti drog med mladostniki na Gorenjskem (ESPAD Gorenjska 1999 in ESPAD Gorenjska 2003) in informiranje javnosti

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Program: Projekt “Center za preprečevanje odvisnosti”

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Program: Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od nedovoljenih drog

ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Program: Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Program: Program preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog brez uporabe zdravil in Substitucijski metadonski program

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog

ZDRAVSTVENI DOM KOPER
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM KRANJ (OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE)
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA – CENTER
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog

ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
Program: Center za preventivo in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje bolezni odvisnosti

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

ZDRAVSTVENI DOM PIRAN
Program: Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Piran

ZVEZA DRUŠTEV – NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU DROG REPUBLIKE SLOVENIJE
Program: Sooblikovanje socialne politike do drog, soodločanje pri načrtovanju in porabi proračunskih sredstev – neprofitno, nevladno, nadstrankarsko združenje društev in drugih nevladnih organizacij, ki delujejo z namenom preprečevanja, razreševanja oz. zmanjševanja osebnih in socialnih stisk, ki nastajajo zaradi drog in si prizadevajo za ohranjanje kontinuitete storitev na tem področju, za pluralizem storitev in za dvig kvalitete programov nevladnih organizacij na področju drog

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
Program: TOM – Telefon otrok in mladostnikov

ŽUPNIJSKA KARITAS PORTOROŽ
Program: Socialno tehnična pomoč pri organizaciji in varovanju zasvojencev ter priprava na zdravljenje in kasnejšo zaposlitev

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,422
07.07.2021. ob 00:49
284,495
12.07.2021. ob 21:25
110,196
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več

New Report

Close